JCEEA-64-01

CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY
JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE
JCEEA, t. XXXIV, z. 64 (1/17), styczeń-marzec 2017

(p-ISSN 2300-5130), (e-ISSN 2300-8903)

Ostateczna wersja opublikowana – data udostępnienia w momencie opublikowania 2017.
Open Access CC BY-NC-ND 3.0 PL

Spis treści (numer niezamknięty)

Dariusz GAWIN, Przemysław WOŹNIAK: Wielokryterialna optymalizacja zużycia energii na chłodzenie w budynkach
wielkopowierzchniowych
Michał MUSIAŁ: Zastosowania materiałów PCM we współpracy z przegrodami transparentnymi
Dorota PIWIŃSKA, Renata GRUCA-ROKOSZ: Wskaźniki pochodzenia i kierunków przemian materii organicznej w osadach dennych zbiorników wodnych
Mariusz CHALAMOŃSKI, Marek SZYMCZAK: Wysuszony osad ściekowy jako paliwo alternatywne
Anna ŚPIEWAK, Małgorzata ULEWICZ: Analiza trwałości stalowych obiektów mostowych w zależności od środowiska korozyjnego
Witold BASIŃSKI: Wyznaczanie częstości drgań własnych ortogonalnych ram portalowych o węzłach podatnych
Karol FIREK: Analysis of the Influence of Mining Impacts on the Intensity of Damage to Masonry Building Structures
Ewa BURSZTA-ADAMIAK, Agnieszka STEC: Wpływ wysokości opadów na wielkość i szybkość odpływu wód z dachów zielonych  
Janusz P. KOGUT, Jakub ZIĘBA: The Measurement of Selected Soil Parameters of Former Open Pit Mine with the Use of Triaxial Stress Apparatus
Adam SZELĄGOWSKI: Klimatyzacja z wykorzystaniem sorpcyjno-wyparnych systemów chłodzenia
Maria RATAJCZAK: Spectral Analysis of Polymer Modified Bitumen Used in Waterproofing
Dorota MACHOWSKA: Efekty i możliwości termomodernizacji bryły zabytkowego, murowanego kościoła
Tomasz CIEŚLIK, Klaudia METELSKA: Skuteczność prognozowania zużycia gazu z wykorzystaniem metod regresji i sztucznych sieci neuronowych
Bartosz MILLER, Grzegorz PIĄTKOWSKI, Dominika ZIAJA, Leonard ZIEMIAŃSKI: Dynamic Measurements of Grot-Rowecki Bridge in Warsaw
Piotr STRZELCZYK, Paweł GIL: Wpływ zaćmienia Słońca na produkcję energii elektrycznej przez system fotowoltaiczny
Aleksander STARAKIEWICZ, Lech LICHOŁAI, Przemysław MIĄSIK: Charakterystyka energetyczna budynku jednorodzinnego oparta na faktycznym zużyciu energii
Justyna PIETRASZEK, Sławomir GUŁKOWSKI: Badania nad technologią otrzymywania cienkich warstw emitera metodą rozpylania magnetronowego dla zastosowań w ogniwach CIGS
Iwona PIEBIAK: Zasady doboru współczynnika całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego przeszkleń w energooszczędnych budynkach jednorodzinnych
Andrzej MARECKI: Specyfika realizacji liniowych inwestycji w pasie drogowym w aglomeracji miejskiej z uwzględnieniem obszarów zabytkowych
Dominik WRÓBEL: Występowanie roślin inwazyjnych w obrębie budowli i powierzchni utwardzonych w dolinach rzecznych Karpat i Kotliny Sandomierskiej
Sławomir SŁONINA: Ścieralność betonowych posadzek przemysłowych utwardzanych powierzchniowo
Bartosz MICHALAK: Pęknięcie ściany w modernistycznym kościele pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze – przyczyna
Mateusz SZARATA: Wykorzystanie modelu mikrosymulacyjnego do analizy funkcjonowania dynamicznego pasa autobusowego  
Kamil DUBAŁA, Jacek SELEJDAK: Analiza dwuwarstwowej powłoki łukowej na przykładzie przykrycia hali sportowej
Bartosz PIĄTEK: Efektywność wzmocnienia belek żelbetowych wstępnie naprężonymi taśmami CFRP
Teresa KUSIONOWICZ: Zagrożenia biologiczne docieplanych ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych
Grzegorz GÓRNIK: Wyznaczenie modalnej odpowiedzi konstrukcji na wstrząsy z uwzględnieniem kierunków ich działania
Kinga BRÓZDA, Jacek SELEJDAK: Analiza nośności na zginanie belki zbrojonej prętami GFRP na podstawie amerykańskich i włoskich zaleceń projektowych
Paulina SOBOLEWSKA: Sorpcja chromu (VI) na modyfikowanych zeolitach naturalnych
Michał BETLEJ, Henryk CIUREJ, Edyta PIĘCIORAK: Wpływ wielkości geometrycznych na częstotliwości drgań własnych kompozytowego dyfuzora laminatowego  
Ewelina DEC, Vyachelsav PISAREV: Analiza środowiska zewnętrznego przebywania ludzi w okresie letnim
Mariusz MAŚLAK, Michał PAZDANOWSKI, Janusz SIUDUT: Kształtowanie elementów w modernizowanych stalowych
zbiornikach paliwowych wynikające ze zmian użytkowych oraz wzrastających wymagań środowiskowych
Daniel GAWRYŚ: Ryzyko wystąpienia kondensacji pary wodnej w zewnętrznych przegrodach poziomych
Małgorzata SZYMKOWIAK, Dariusz HEIM: Energochłonność systemu lokalnej wentylacji mechanicznej przy różnych strategiach sterowania
Marta WÓJCIK, Feliks STACHOWICZ, Adam MASŁOŃ: Możliwość wykorzystania popiołów lotnych w celu poprawy odwadniania osadów ściekowych
Marcin NIEDOŚPIAŁ: Sztywność łączników sworzniowych w elementach zespolonych stalowo-betonowych – zalecenia normy a wyniki badań
Mateusz RAJCHEL, Tomasz SIWOWSKI: Analiza numeryczna i badania pod obciążeniem mostu drogowego z kompozytów FRP  

 Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję