Strona: BiIŚ-271-57(4-10) / Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej

BiIŚ-271-57(4-10)

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ Nr 271
Budownictwo i Inżynieria Środowiska z. 57 (4/10), 2010

Jerzy ADAMCZYK, Jan M. OLCHOWIK , Robert TOMASZEWSKI
MOŻLIWOŚĆ ZAPEWNIENIA CIEPŁEJ WODY PRZY POMOCY KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH NA PRZYKŁADZIE INSTALACJI ZREALIZOWANEJ W TUCHOWIE

Jerzy ADAMCZYK, Jan M. OLCHOWIK, Robert TOMASZEWSKI , Mateusz ADAMCZYK
MOŻLIWOŚĆ ZMNIEJSZENIA ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO PRZY ZASTOSOWANIU ROLET OKIENNYCH ZEWNĘTRZNYCH

Anita BEDNARSKA, Andrzej STĘPIEŃ
BIOPALIWA EMULSYJNE DO ZASILANIA ŹRÓDEŁ CIEPŁA MAŁEJ I ŚREDNIEJ MOCY

Wojciech BIALIK, Stanisław GIL, Piotr MOCEK
OPTYMALIZACJA NUMERYCZNA KONSTRUKCJI AKUMULATORA ENERGII CIEPLNEJ DO WSPÓŁPRACY Z KOLEKTOREM SŁONECZNYM

Maria Anna BUKOWSKA, Mateusz NIEMCZYK
PRZYKŁADOWA ANALIZA TERMOWIZYJNA BUDYNKU POD KĄTEM TERMOMODERNIZACJI

Maria Anna BUKOWSKA, Sławomir RABCZAK
BADANIA TERMOWIZYJNE BUDYNKÓW KONSTRUKCJI STALOWEJ

Dorota A. CHWIEDUK
WYBRANE ZAGADNIENIA MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO TRANSPORTU CIEPŁA PRZEZ PRZEGRODY NIEPRZEZROCZYSTE

Michał CHWIEDUK, Dorota A. CHWIEDUK
CHŁODZENIE SŁONECZNE

Krystian CIEŚLAK , Jan M. OLCHOWIK, Sławomir GUŁKOWSKI
OPTYMALIZACJA PROCESU EPITAKSJI Z FAZY CIEKŁEJ DO ZASTOSOWAŃ FOTOWOLTAICZNYCH

Dariusz CZEKALSKI, Paweł OBSTAWSKI, Rafał KORUPCZYŃSKI
MIKROELEKTROWNIA WODNA JAKO PRODUCENT ENERGII NA POTRZEBY WŁASNE – STUDIUM PRZYPADKU

Ilona DARDZIŃSKA
ARCHITEKTURA ORGANICZNA – EWOLUCJA FORMY W DĄŻENIU DO ROZWIĄZAŃ PROEKOLOGICZNYCH

Jarosław DĄBROWSKI
ANALIZA PORÓWNAWCZA WYDAJNOŚCI DOLNYCH ŹRÓDEŁ POMPY CIEPŁA TYPU GLIKOL – WODA

Jarosław DĄBROWSKI, Edward HUTNIK
EFFICIENCY OF A TYPICAL SOLAR COLLECTOR INSTALLATION

Bernardeta DĘBSKA, Lech LICHOŁAI
WPŁYW DODATKU ODPADOWEGO PET NA WYTRZYMAŁOŚĆ ZAPRAW ŻYWICZNYCH

Jurij DOBRIAŃSKI
SZCZYT ŚWIATOWEGO WYDOBYCIA ROPY A WYZWANIA SPOŁECZEŃSTWA

Aleksandra DRYGAŁA, Leszek A. DOBRZAŃSKI
OGNIWA FOTOWOLTAICZNE Z LASEROWO TEKSTUROWANĄ POWIERZCHNIĄ

Michał DUDA, Daniel CHLUDZIŃSKI
WYKORZYSTANIE BIOMASY DO PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA PRZYKŁADZIE
BIOGAZOWNI W PAUβNITZ W POŁUDNIOWYCH NIEMCZECH

Jolanta FIEDUCIK, Adam GAWROŃSKI
SUSZENIE I SPALANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH JAKO METODA ICH UTYLIZACJI NA PRZYKŁADZIE SPALARNI W OLSZTYNIE

Halina GARBALIŃSKA, Magdalena BOCHENEK
ANALIZA PORÓWNAWCZA PRZEBIEGU IMPLEMENTACJI I REALIZACJI DYREKTYWY 2002/91/EC W WYBRANYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

Halina GARBALIŃSKA, Agata SIWIŃSKA
WARUNKI POMIARU A WARTOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKA PRZEWODZENIA CIEPŁA

Renata GNATOWSKA
PROBLEMY KOMFORTU WIATROWEGO W OBSZARACH ZABUDOWANYCH

Marek GOSZTYŁA, Lech LICHOŁAI
MIEJSKA INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA TWIERDZY PRZEMYŚL

Marek GOSZTYŁA, Rafał OLESZEK
OBRAZ PRZEMYŚLA W ŚWIETLE NOWYCH DOKUMENTÓW

Mirosława GÓRECKA
NURT TRADYCJONALNY W ARCHITEKTURZE DOMU NISKOENERGOCHŁONNEGO

Sławomir GRABARCZYK
WPŁYW ZMIENNOŚCI PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO NA ZUŻYCIE ENERGII CIEPLNEJ W SZKLARNI

Sławomir GUŁKOWSKI, Krystian CIEŚLAK, Jan M. OLCHOWIK
MODELOWANIE PROCESU OTRZYMYWANIA CIENKICH WARSTW EPITAKSJALNYCH W ZASTOSOWANIU DO OGNIW SŁONECZNYCH

Marek HAJTO, Wojciech GÓRECKI
MOŻLIWOŚCI ZAGOSPODAROWANIA WÓD TERMALNYCH W REJONIE POWIATU GORLICKIEGO

Dariusz HEIM, Marcin JANICKI
KORZYŚCI ENERGETYCZNE ZASTOSOWANIA WENTYLOWANYCH FASAD PODWÓJNYCH W WARUNKACH KLIMATYCZNYCH POLSKI ŚRODKOWEJ

Dariusz HEIM, Katarzyna KLEMM, Eliza SZCZEPAŃSKA
METODA OCENY KOMFORTU CIEPLNO-WIZUALNEGO W SZTUCZNYM ŚRODOWISKU PRACY

Dariusz HEIM, Eliza SZCZEPAŃSKA
OCENA JAKOŚCI OŚWIETLENIA WNĘTRZ O WYSOKIM NATĘŻENIU ŚWIATŁA ROZPROSZONEGO

T. JANOWSKI, M. HOLUK
MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ W MIKROKOGENERACJI

Maria JAWORSKA-MICHAŁOWSKA
ŚCIANA Z OKNAMI; HISTORYCZNE WZORCE – WSPÓŁCZESNA INTERPRETACJA

Justyna KOBYLARCZYK
WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA – PRÓBA OCENY KOMFORTU PRZESTRZENI MIESZKANIOWYCH NA WYBRANYCH OBSZARACH

Janusz KONKOL
PLANOWANIE BADAŃ I STATYSTYCZNA ANALIZA WYNIKÓW NA PRZYKŁADZIE BADAŃ BETONÓW

Janusz KONKOL, Jaromir BIAŁEK
ZASTOSOWANIE METOD STEREOLOGICZNYCH DO OCENY MROZOODPORNOŚCI BETONÓW NAPOWIETRZANYCH

Janusz KONKOL, Tomasz NOWAK
WPŁYW DODATKU BENTONITU EXTRA-PT NA WŁAŚCIWOŚCI BETONÓW

Rafał KORUPCZYŃSKI, Dariusz CZEKALSKI, Paweł OBSTAWSKI
OCENA ZMIENNOŚCI ZASOBÓW ENERGII WIATROWEJ W REJONIE RZD SGGW ŻELAZNA

Elżbieta KOSSECKA, Jan KOŚNY
DYNAMIC THERMAL PERFORMANCE OF THE FRAME WALL WITH PCM-ENHANCED THERMAL INSULATION

Barbara KOZAK
WPŁYW ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH STOSOWANYCH W ARCHITEKTURZE PROEKOLOGICZNEJ NA FORMĘ BUDYNKU

Magdalena LESIECKA–GOMUŁA, Janusz LESIECKI
ELEKTROTERMICZNE PRZETWARZANIE I AKUMULACJA ENERGII W SYSTEMIE OGRZEWANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Magdalena LESIECKA-GOMUŁA, Janusz LESIECKI
HYDROZESPÓŁ NOWEJ GENERACJI W BUDOWIE MIKROELEKTROWNI NA GÓRSKICH CIEKACH

Przemysław MIĄSIK
NUMERYCZNA SYMULACJA PROCESÓW TERMICZNYCH ZACHODZĄCYCH W PRZEGRODZIE BUDOWLANEJ

Elżbieta MIŚNIAKIEWICZ
UTRZYMANIE PRAWIDŁOWEGO STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW SKANSENU

Witold NIEMIEC , Feliks STACHOWICZ , Mariusz SZEWCZYK , Tomasz TRZEPIECIŃSKI
ANALIZA MOŻLIWOŚCI KOMPLEKSOWEGO WYKORZYSTANIA OZE W GOSPODARSTWIE AGROTURYSTYCZNYM

Tadeusz NOCH
PROBLEMATYKA WSPÓŁPRACY POMP CIEPŁA Z SIECIĄ CIEPŁOWNICZĄ

Paweł OBSTAWSKI, Dariusz CZEKALSKI, Rafał KORUPCZYŃSKI
ANALIZA JAKOŚCI REGULACJI PRACĄ SEGMENTU SŁONECZNEGO Z WYKORZYSTANIEM REGULATORA PID

Jan M. OLCHOWIK
CZY ENERGIA SŁONECZNA MOŻE ZABEZPIECZYĆ W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ LUBELSZCZYZNĘ?

Paweł ORŁOWSKI
ARCHITEKTURA WIEŻ WIDOKOWYCH NA TERENIE SUDETÓW

Arkadiusz OSTOJSKI, Ewa ZABOROWSKA
WPŁYW WYBRANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH NA CHARAKTERYSTYKĘ ENERGETYCZNĄ BUDYNKU

Janusz PEŁCZYŃSKI
JAKOŚCIOWA ANALIZA WPŁYWU AKUMULACJI CIEPŁA NA PRZEBIEG WYMIANY TERMICZNEJ MIĘDZY PRZEGRODĄ A POMIESZCZENIEM

Bogusław PIECZYKOLAN, Dorota A. CHWIEDUK
ANALIZA ENERGOCHŁONNOŚCI WYBRANEGO BUDYNKU

V. PISAREV, G. CZARNIK
ANALIZA EKONOMICZNA WYKORZYSTANIA UKŁADU KOGENERACYJNEGO DLA MAŁYCH OSIEDLI (WSI)

V. PISAREV, G. CZARNIK, Ł. DRĄŻEK
ANALIZA WSPÓŁPRACY POMPY CIEPŁA I OBIEGU RANKINE’A DLA WYTWARZANIA ENERGII
ELEKTRYCZNEJ W BUDOWNICTWIE JEDNORODZINNYM

Vyacheslav PISAREV, Sławomir RABCZAK
KONCEPCJA INSTALACJI GRZEWCZO-WENTYLACYJNEJ DLA BUDYNKU ENERGOOSZCZĘDNEGO

Danuta PROSZAK-MIĄSIK
SYSTEMY HYBRYDOWE DO WYTWARZANIA CIEPŁEJ WODY DLA BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH
NISKOENERGETYCZNYCH

Elżbieta RYBAK-WILUSZ, Krzysztof PRUC
IZOLACJA PRZEWODÓW OGRZEWANIA POWIETRZNEGO W ASPEKCIE WYMAGAŃ TECHNICZNOPRAWNYCH

Elżbieta RYBAK-WILUSZ, Maria WIERZBIŃSKA
ANALIZA SPÓŁEK BRANśY BUDOWLANEJ NOTOWANYCH NA GIEŁDZIE PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH

Bartosz SAŁACIŃSKI, Vyacheslav PISAREV
UKŁADY WYKORZYSTANIA ENERGII GROMADZONEJ W ELEMENTACH BETONOWYCH
WSPÓŁPRACUJĄCYCH ZE SPRĘŻARKOWYMI POMPAMI CIEPŁA

Janusz SŁAWIŃSKI, Karol CIESIELSKI
PŁYTY POLIURETANOWO-GIPSOWE WZMOCNIONE ŁODYGAMI MISCANTHUS GIGANTEUS JAKO MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE

Aleksander A. STARAKIEWICZ
EKSPLOATACJA INSTALACJI C.W.U. Z KOLEKTORAMI SŁONECZNYMI W BUDYNKU MIESZKALNYM

Romuald SULIMA
PROMOCJA ENERGETYKI SŁONECZNEJ W PROJEKTACH EKOFUNDUSZU

Kamil SZKARŁAT, Tomasz MRÓZ
ANALIZA PORÓWNAWCZA METOD OPTYMALIZACJI REGULACJI TEMPERATURY W BUDYNKU PASYWNYM NA PODSTAWIE WYZNACZENIA OBCIĄŻEŃ

Robert TOMASZEWSKI, Jan M. OLCHOWIK, Jerzy ADAMCZYK
ANALIZA KLIMATYCZNA POLSKI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ A MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ENERGII SŁOŃCA

Zbigniew TURLEJ
PROZDROWOTNE ŚRODOWISKO ŚWIETLNE WE WNĘTRZU

Henryk WACHTA
ILUMINOWANIE OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH

Beata WILK-SŁOMKA
BUDYNEK JEDNORODZINNY NISKOENERGETYCZNY – PROPOZYCJA ZASTOSOWANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Beata WILK-SŁOMKA
BADANIA PRZEPŁYWU CIEPŁA I MASY W PRZEGRODZIE HYBRYDOWEJ Z IZOLACJĄ TRANSPARENTNĄ

Anna M. WŁODARCZYK
HISTORYCZNY KRAJOBRAZ EUROPY A ELEMENTY FOTOWOLTAICZNE

Statystyki (liczba odsłon strony): 35Unikalne odsłony z okresu 2022.04.24 - 2024.04.24
Liczba wizyt uwzględniających tą stronę. Jeżeli strona odwiedzana była kilka razy podczas jednej wizyty, zostanie policzona tylko raz.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję