Strona: JCEEA-63-01-t1 / Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej

JCEEA-63-01-t1

CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY
JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE
JCEEA, t. XXXIII, z. 63 (1/I/16), styczeń-marzec 2016

(p-ISSN 2300-5130), (e-ISSN 2300-8903)

Ostateczna wersja opublikowana – data udostępnienia w momencie opublikowania 30.08.2016.
Open Access CC BY-NC-ND 3.0 PL

Spis treści

Izabela KASPRZYK, Magdalena SOSNOWSKA, Magdalena LACHOWICZ, Adam PODHORECKI: Nieprawidłowo zaprojektowana i wykonana instalacja ciepłej wody użytkowej w wielorodzinnym budynku mieszkalnym powodem wielu problemów
Łukasz KOSNO, Łukasz SŁAWSKI, Grzegorz ŚWIT: Efektywność badań georadarowych przy ocenie poprawności wykonania i stanu technicznego konstrukcji z elementów prefabrykowanych 
Czesław MIEDZIAŁOWSKI, Michał BASZEŃ, Marta KOSIOR-KAZBERUK, Anna ŻAKOWICZ, Tadeusz CHYŻY, Damian SIWIK: Stan nieukończonej konstrukcji budynku OWT po 25 latach od realizacji i propozycja sposobu analizy statycznej 
Beata NOWOGOŃSKA: Badanie ewolucji stanu technicznego budynku 
Tomasz PYTLOWANY, Szczepan WOLIŃSKI: Wybór rozkładu oddziaływań klimatycznych z wykorzystaniem metody Bayes’a
Krzysztof PAWŁOWSKI, Sebastian WALCZAK: Analiza parametrów fizykalnych w ocenie jakości cieplnej elementów budynków niskoenergetycznych 
Olga SZLACHETKA, Monika WĄGROWSKA: Rozkład temperatury w wieloskładnikowym wielowarstwowym kompozycie z poprzeczną gradacją właściwości efektywnych
Maria WESOŁOWSKA, Anna KACZMAREK: Analiza zmian mikrostruktury zapraw w murach z cegły klinkierowej po długotrwałej ekspozycji na polskie warunki klimatyczne
Brygida AUGUSTYNIOK, Grzegorz NOWOWIEJSKI: Próby technologiczne wykonania betonów osłonowych w wytwórni betonu towarowego
Agnieszka BURAKOWSKA, Maciej MACIAK, Łukasz MURAWSKI, Szymon DOMAŃSKI, Michał A. GRYZIŃSKI: Badanie osłonności radiacyjnej betonów specjalnych
Mariusz DĄBROWSKI, Karolina GIBAS, Andrzej M. BRANDT, Michał A. GLINICKI: Wpływ kruszyw specjalnych na porowatość i przepuszczalność betonów osłonowych
Magdalena DOBISZEWSKA, Wojciech FRANUS, Sylwia TURBIAK: Analiza możliwości zastosowania odpadowego pyłu bazaltowego w zaprawie cementowej
Magdalena DOBISZEWSKA, Justyna KUZIAK, Piotr WOYCIECHOWSKI, Maja KĘPNIAK: Główne aspekty trwałości betonu modyfikowanego odpadowym pyłem bazaltowym z odpylania kruszyw w wytwórni MMA
Roman JASKULSKI, Michał A. GLINICKI, Mariusz DĄBROWSKI, Zbigniew RANACHOWSKI, Maciej SOBCZAK: Monitorowanie parametrów termicznych procesu twardnienia betonów osłonowych
Daria JÓŹWIAK-NIEDŹWIEDZKA, Andrzej M. BRANDT, Karolina GIBAS: Ocena możliwości wystąpienia reakcji alkalicznej w betonach osłonowych z kruszywami specjalnymi
Tomasz PIOTROWSKI, Michał A. GRYZIŃSKI: Ocena efektywności nowej generacji betonów osłonowych przed promieniowaniem jonizującym w oparciu o pomiary we wzorcowych polach promieniowania 
Kostiantyn PROTCHENKO, Joanna DOBOSZ, Marek URBAŃSKI, Andrzej GARBACZ: Wpływ substytucji włókien bazaltowych przez włókna węglowe na właściwości mechaniczne prętów B/CFRP (HFRP) 
Izabela SKRZYPCZAK, Lidia BUDA-OŻÓG: Kryteria zgodności dla wytrzymałości betonu na ściskanie – metoda autorska 
Wojciech DROZD: Charakterystyka terenu budowy w aspekcie zagrożeń bezpieczeństwa pracy 
Artur DUCHACZEK, Dariusz SKORUPKA: Uwzględnienie preferencji decydenta w procesie oceny ryzyka eksploatacji mostów wojskowych
Jarosław GÓRECKI: Ocena procesów logistycznych w przedsięwzięciach budowlanych
Agnieszka LEŚNIAK: Wspomaganie decyzji wykonawcy budowlanego z zastosowaniem sztucznej inteligencji  
Mieczysław POŁOŃSKI: Zależność kontyngencji czasu i kosztu w harmonogramach budowlanych
Anna STARCZYK, Tadeusz KASPROWICZ: Wyznaczanie wartości wypracowanej w inwestycjach realizowanych przez podwykonawców
Janusz SZELKA, Zbigniew WRONA: Możliwości wykorzystania eksploracyjnej analizy danych w przedsięwzięciach inżynieryjnych 
Krzysztof ZIMA: Szacowanie wstępnych kosztów budowy boisk sportowych z wykorzystaniem wnioskowania z przypadków 
Przemysław BODZAK, Łukasz SOWA: Badania wpływu podatności podpór na nośność sprężonych płyt kanałowych 
Sofiya BURCHENYA, Ivan DOBRYANSKYY, Yuriy FAMULYAK, Justyna SOBCZAK-PIĄSTKA: Badanie nośności belek żelbetowych dozbrojonych stalowymi siatkami cięto-ciągnionymi
Jacek DOMSKI: Ugięcie długotrwałe elementów fibrobetonowych wytworzonych na bazie kruszywa odpadowego
Michał GOŁDYN: Propozycja określania efektywnej wytrzymałości betonu węzłów wewnętrznych połączeń płytowo-słupowych 
Rafał KRZYWOŃ, Marcin GÓRSKI, Szymon DAWCZYŃSKI: Wpływ sensora z włókien węglowych do pomiaru odkształceń na nośność belek żelbetowych
Janusz PĘDZIWIATR: Uwagi o wymiarowaniu mimośrodowo ściskanych żelbetowych przekrojów kołowych
Szymon SERĘGA, Renata KOTYNIA, Krzysztof LASEK: Obliczeniowa analiza belek żelbetowych wzmocnionych naprężonymi taśmami CFRP
Kamil SZYLAK: Analiza i ocena ryzyka żelbetowych konstrukcji szkieletowych spowodowanego zdarzeniami ekstremalnymi 
Tadeusz URBAN, Łukasz KRAWCZYK, Michał GOŁDYN: Badania eksperymentalne wzmacniania bardzo krótkich wsporników żelbetowych
Antoni BIEGUS, Dariusz CZEPIŻAK: Uściślony model imperfekcyjnych obciążeń płatwi i stężeń 
Roman BIJAK, Grzegorz KOŁODZIEJ: Zginanie i skręcanie belek o przekroju mono-symetrycznym
Edyta BŁYSKAL, Lucjan ŚLĘCZKA: Badania doświadczalne rozciąganych kątowników łączonych za pomocą jednej śruby
Jan BRÓDKA, Agnieszka GŁUSZKO, Marcin GÓRSKI, Aleksander KOZŁOWSKI: Nośność podstaw słupów z rur okrągłych zginanych i ściskanych
Marian GIŻEJOWSKI, Radosław SZCZERBA, Marcin GAJEWSKI: Modele MES i metody symulacji w analizie zwichrzenia zginanych elementów konstrukcji stalowych
Marian GIŻEJOWSKI, Radosław SZCZERBA, Marcin GAJEWSKI: Numeryczna ocena nośności belek stalowych zginanych dwukierunkowo
Paulina PAŚKO: Ocena nośności doraźnej belek stalowych wzmocnionych naprężonymi taśmami CFRP
Zbigniew STACHURA: Ocena zwichrzenia sprężystego na podstawie interakcji symetrycznych i antysymetrycznych stanów obciążenia
Bogdan STANKIEWICZ: Ocena wpływu siły podłużnej w słupie na charakterystykę węzła rygiel-słup na podstawie symulacji MES
Damian BĘBEN, Wojciech ANIGACZ, Jacek KWIATKOWSKI: Ocena przydatności geodezyjnych metod pomiarowych do badań przemieszczeń mostu wiszącego
Mykhaylo DELYAVSKYY, Adam GRABOWSKI, Aleksandra NIESPODZIANA, Maria OLEJNICZAK: Metoda rozwiązywania ortotropowego warstwowego pasma płytowego 
Mykhaylo DELYAVSKYY, Krystian ROSIŃSKI: Analiza statyczna złożonych konstrukcji płytowych w ujęciu makroelementowym
Yuriy FAMULYAK, Justyna SOBCZAK-PIĄSTKA: Badania doświadczalne zginanych belek wykonanych z betonów lekkich zbrojonych siatką spawaną 
Piotr GÓRSKI, Marcin TATARA: Badanie śladu aerodynamicznego modelu oblodzonego cięgna mostu podwieszonego
Jakub LEWANDOWSKI, Kazimierz MYŚLECKI: Zastosowanie funkcjonału Hu-Washizu w plastycznej analizie MES płyt grubych 
Roman LEWANDOWSKI, Maciej PRZYCHODZKI: Wpływ temperatury na właściwości dynamiczne ram z lepkosprężystymi tłumikami drgań ...
Magdalena ŁASECKA-PLURA, Roman LEWANDOWSKI: Analiza dynamiczna konstrukcji z tłumikami z niedokładnie określonymi parametrami projektowymi 
Dominika PILARSKA: Prętowe kopuły geodezyjne – propozycje przekryć dużych powierzchni
Krzysztof WILDE, Kazimierz JAMROZ, Dawid BRUSKI, Stanisław BURZYŃSKI, Jacek CHRÓŚCIELEWSKI, Wojciech
WITKOWSKI: Badania numeryczne zderzenia autobusu w układzie bariera i kratownicowa konstrukcja wsporcza

Statystyki (liczba odsłon strony): 25Unikalne odsłony z okresu 2022.04.17 - 2024.04.17
Liczba wizyt uwzględniających tą stronę. Jeżeli strona odwiedzana była kilka razy podczas jednej wizyty, zostanie policzona tylko raz.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję