Strona: BiIŚ-283-59(1-12-2) / Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej

BiIŚ-283-59(1-12-2)

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ Nr 283
Budownictwo i Inżynieria Środowiska z. 59 (1/12/II), 2012

BAUER Robert, SANECKI Józef
Charakterystyka sieci triangulacyjnych występujących na terenie II RP z uwzględnieniem ich wpływu na dokładność opracowań kartograficznych

BECZKOWSKI Krzysztof
Konwersja danych pomiędzy systemami wspomagającymi prowadzenie map numerycznych

BŁAŻ Katarzyna
Informacje wykorzystywane w procesie przeprowadzenia szacunku gruntów w Polsce

BOJAROWSKI Krzysztof
Modelowanie obiektów w procesie modernizacji tras drogowych i kolejowych

BOJAROWSKI Krzysztof
Schematy łącznego opracowania wyników pomiarów  pozyskanych metodami klasycznymi i skanerem laserowym w procesie oceny stanu geometrycznego obiektów inżynierskich

BOJAROWSKI Krzysztof, GOŚCIEWSKI Dariusz
Ocena elementów konstrukcyjnych obiektów budowlanych z wykorzystaniem numerycznego modelowania powierzchni

CELLMER Sławomir
Wykorzystanie funkcji nieoznaczoności pomiaru fazowego do wyznaczania precyzyjnej pozycji w czasie rzeczywistym

DOSKOCZ Adam
Wielkości  liniowych  zniekształceń  odwzorowawczych w układzie  „2000”

DOSKOCZ Adam, REJCHEL Wojciech
Propozycja  automatyzacji  analizy dokładności  baz  danych  map  wielkoskalowych

GARGULA Tadeusz, KWINTA Andrzej, SIEJKA Zbigniew
Zastosowanie sieci modularnych zintegrowanych z pomiarami GPS do wyznaczania przemieszczeń

GERUS-GOŚCIEWSKA Małgorzata
Cechy podpowierzchniowe ziemi jako elementy SIT w wyznaczaniu obszarów budowlanych

GERUS-GOŚCIEWSKA Małgorzata
Klasyfikacja informacji pozyskanych metodą GPR dla potrzeb SIP na poziomie gminy

GOŚCIEWSKI Dariusz
Ustalenie wielkości siatki bazowej struktury GRID w zależności od ukształtowania terenu

GOŚCIEWSKI Dariusz
Zastosowanie algorytmów aproksymacji wielomianowej do wyznaczenia wysokości w węzłach brzegowych struktury GRID

IZDEBSKI Waldemar
Aktualny stan wykorzystania oprogramowania „iGeoMap” do tworzenia internetowych serwisów Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

JANICKA Joanna
Odporna na błędy grube transformacja Helmerta ze zmodyfikowaną korektą Hausbrandta

KADAJ Roman
Pół analityczne rozwiązanie bazowe typu „float” postprocessingu GPS

KADAJ Roman
Problematyka numerycznego opracowania precyzyjnych sieci zintegrowanych z wykorzystaniem stacji ASG-EUPOS, na przykładach sieci realizacyjnych dla tras komunikacyjnych

KOWALCZYK Kamil, RAPIŃSKI Jacek
Propozycja kontroli punktów geodezyjnych niedostępnych do bezpośredniego pomiaru
GPS RTK

KOWALCZYK Kamil, TYMOSZCZUK Tomasz
Opracowanie trójwymiarowego modelu dna stawu w aplikacji Surfer przy użyciu danych z pomiaru GPS RTK

MRÓWCZYŃSKA Maria
Metody sztucznej inteligencji w zastosowaniu do przekształcenia układu współrzędnych

PELC-MIECZKOWSKA Renata
Analiza wiarygodności pozycjonowania GPS/RTK w trudnych warunkach obserwacyjnych

PLICHTA Artur
Ocena możliwości zastosowania nowoczesnych technik rejestracji terenu do tworzenia mapy D przestrzeni kolejowej

POPIELARCZYK Dariusz, KAŹMIERCZAK Rafał, GRUNWALD Grzegorz
Wyznaczanie pionowej składowej ruchu jednostki batymetrycznej w oparciu o techniki GNSS

POPIELARCZYK Dariusz, KAŹMIERCZAK Rafał, TYSZKO Arkadiusz
Testowanie dostępności i ciągłości serwisów ASG-EUPOS  w procesie zbierania danych hydroakustycznych

POPIELARCZYK Dariusz, TEMPLIN Tomasz
Opracowanie numerycznego modelu terenu dna jeziora Dargin na podstawie aktualnego sondażu hydroakustycznego

POPIELARCZYK Dariusz, TYSZKO Arkadiusz, KAŹMIERCZAK Rafał
Analiza dokładności pozycjonowania GNSS z wykorzystaniem serwisów ASG-EUPOS dla potrzeb sondażu hydroakustycznego

SANECKI Józef, KLEWSKI Andrzej, BAUER Robert, STĘPIEŃ Grzegorz, MAJ Konrad, PABISIAK Paweł
Wykorzystanie danych teledetekcyjnych w analizie terenów trudno dostępnych

SANECKI Józef, PABISIAK Paweł, BAUER Robert, PTAK Agnieszka, STĘPIEŃ Grzegorz
Wykorzystanie NMT w analizie obszarów zalewowych

SKRZYPCZAK Izabela, OLENIACZ Grzegorz
Badania odbiorcze i ich wykorzystanie w diagnostyce mostów

SKRZYPCZAK Izabela, OLENIACZ Grzegorz
Statystyczna analiza długości boków osnowy III klasy na przykładzie powiatu Krotoszyn w województwie wielkopolskim

SKRZYPCZAK Izabela, OLENIACZ Grzegorz, KOKOSZKA Wanda
Geodezyjne pomiary w badaniach konstrukcji inżynierskich i przemysłowych

SKRZYPCZAK Izabela, OLENIACZ Grzegorz, ZIENTEK Dawid
Analiza dokładności teodolitów elektronicznych za pomocą testów statystycznych w oparciu o uproszczoną procedurę testowania terenowego

SKRZYPCZAK Izabela, OLENIACZ Grzegorz, ZIENTEK Dawid
Analiza statystyczna w uproszczonej procedurze terenowej testowania teodolitów elektronicznych

SKRZYPCZAK Izabela, OLENIACZ Grzegorz, ZIENTEK Dawid
Diagnostyka obiektów mostowych a pomiary geodezyjne

SKRZYPCZAK Izabela, ZIENTEK Dawid
Ocena deformacji powierzchni na terenach górniczych

ŚWIĘTOŃ Tomasz
Analiza zmian w topologii mapy cyfrowej po transformacji z zastosowaniem korekt Hausbrandta

TEMPLIN Tomasz, POPIELARCZYK Dariusz
Zastosowanie narzędzi GIS do opracowania turystycznych map batymetrycznych śródlądowych zbiorników wodnych

WARCHOŁ Artur
Analiza przestrzennego rozkładu współczynnika intensywności odbicia jako wstęp do jego normalizacji

WYCZAŁEK Ireneusz, NOWAK Robert, WYCZAŁEK Elżbieta
Badania nad wykorzystaniem pomiarów satelitarnych w trybie RTK nawiązanych do sieci ASG oraz lokalnych stacji referencyjnych

WYCZAŁEK Michał, WYCZAŁEK Ireneusz
Opracowanie trójwymiarowe mapy do celów projektowych

Statystyki (liczba odsłon strony): 25Unikalne odsłony z okresu 2022.04.17 - 2024.04.17
Liczba wizyt uwzględniających tą stronę. Jeżeli strona odwiedzana była kilka razy podczas jednej wizyty, zostanie policzona tylko raz.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję