Strona: MMR-21-(2-2014) / Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej

MMR-21-(2-2014)

MODERN MANAGEMENT REVIEW
MMR, vol. XIX, 21 (2/2014), April-June 2014

(p-ISSN 2300-6366), (e-ISSN 2353-0758)

 

Spis treści/Contents

Maciej Chrzanowski, Sylwia Dziedzic: Crowdfunding nowym sposobem finansowania innowacyjnych projektów

Paweł Dziekański: Konkurencyjność turystyczna regionu województwa świętokrzyskiego (wybrane zagadnienia) 

Aleksandra Grobelna, Arkadiusz Mazurkiewicz: Motywacja a kreatywność zasobów ludzkich w hotelarstwie – analiza studium przypadku wybranego hotelu z Trójmiasta

Marcin Konrad Jurgilewicz, Oktawia Jurgilewicz, Michał Ura: Kilka uwag na temat znaczenia pojęcia administracji publicznej

Adriana Kaszuba-Perz: Wybrane uwarunkowania kształtujące skłonność przedsiębiorstw do stosowania narzędzi rachunkowości zarządczej w kolejnych etapach rozwoju

Tadeusz Olejarz: Obrona cywilna w systemie obronnym państwa

Andrzej Pacana, Andrzej Gazda, Paulina Wołoszyn: Wykorzystanie metody 5S do doskonalenia procesów logistycznych

Piotr Pazowski: Ekonomiczne aspekty wdrożenia modelu cloud computing

Agnieszka Siedlecka, Jarosław Żbikowski, Agnieszka Smarzewska, Marian Stelmach: Niepełnosprawny jako aktywny uczestnik rynku pracy 

Agnieszka Skala: Nowa metoda identyfikacji przedsiębiorstw wysokiej technologii na przykładzie Warszawy 

Celina Sołek-Borowska: Od kooperencji do Modelu 3C – ujęcie teoretyczne 

Mirosław Sołtysiak: Menedżerowie w procesie zarządzania ryzykiem  

Jacek Strojny: Organizacyjne i proceduralne uwarunkowania zarządzania projektami w jednostce samorządu terytorialnego 

Bogdan Wójtowicz, Piotr Paweł Nogal, Tomasz Nalepa: Aktualne problemy i działania administracyjne w zakresie funkcjonowania i doskonalenia przemysłu obronnego w Polsce 

Dominik Zimon, Dušan Malindžák, Karolina Kolbusz: Wpływ implementacji zasad 5S na doskonalenie procesów magazynowych w wybranej organizacji


Contents 

Maciej Chrzanowski, Sylwia Dziedzic: Crowdfunding as a new way of financing innovative projects 

Paweł Dziekański: The tourism competitiveness of the Świętokrzyskie region (selected issues)

Aleksandra Grobelna, Arkadiusz Mazurkiewicz: Motivation and creativity of human resources in hospitality industry. Analyse of the case study of the selected hotel in Tricity destination

Marcin Konrad Jurgilewicz, Oktawia Jurgilewicz, Michał Ura: Some remarks on the importance of the concept of public administration

Adriana Kaszuba-Perz: Selected factors influencing the propensity of companies to apply management accounting tools in the next stages of their development

Tadeusz Olejarz: Civil defense in defense system of the country 

Andrzej Pacana, Andrzej Gazda, Paulina Wołoszyn: Use of the 5S method for improvement of the logistics processes

Piotr Pazowski: Economic aspects of cloud computing implementation 

Agnieszka Siedlecka, Jarosław Żbikowski, Agnieszka Smarzewska, Marian Stelmach: A disabled person as an active participant in the labour market

Agnieszka Skala: A new method for the identyfication of high-technology companies on the example of Warsaw

Celina Sołek-Borowska: From coopetition to 3C model – theoretical aspect

Mirosław Sołtysiak: Managers in risk management process

Jacek Strojny: Organizational and procedural determinations of project management in a unit of local government 

Bogdan Wójtowicz, Piotr Paweł Nogal, Tomasz Nalepa: Current problems and administrative activities in the sphere of function and improvement process of defence industry in Poland

Dominik Zimon, Dušan Malindžák, Karolina Kolbusz: Impact of implementing 5S rules for improving warehouse processes in the selected organization

Statystyki (liczba odsłon strony): 12Unikalne odsłony z okresu 2022.04.24 - 2024.04.24
Liczba wizyt uwzględniających tą stronę. Jeżeli strona odwiedzana była kilka razy podczas jednej wizyty, zostanie policzona tylko raz.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję