Strona: JECCA-62-03-t1 / Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej

JECCA-62-03-t1

CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY
JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE
JCEEA, t. XXXII, z. 62 (3/I/15), lipiec-wrzesień 2015

(p-ISSN 2300-5130), (e-ISSN 2300-8903)

Ostateczna wersja opublikowana – data udostępnienia w momencie opublikowania 30.12.2015.
Open Access CC BY-NC-ND 3.0 PL

 

Spis treści

Włodzimierz BANACH, Robert SZCZEPANEK: Zmiany parametru CN metody SCS w dorzeczu górnej Wisły, na podstawie danych rastrowych Corine Land Cover z lat 1990-2012

Katarzyna BARAN-GURGUL, Marek BODZIONY: Susza społeczno-ekonomiczna a susza hydrologiczna w zlewni górnej Wisły

Lilianna BARTOSZEK: Krążenie fosforu między wodą naddenną a osadem w ekosystemie zbiornika zaporowego Solina.

Marta CEBULSKA: Wieloletnia zmienność maksymalnych opadów dobowych w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej (1984-2013)

Michał CISZEWSKI, Tomasz BURATOWSKI, Tadeusz UHL, Mariusz GIERGIEL, Piotr MAŁKA: Modelowanie i testy mobilnego robota gąsienicowego do inspekcji oraz oczyszczania zbiorników z wodą pitną

Joanna CZARNOTA, Adam MASŁOŃ: Analiza efektywności technologicznej oczyszczalni ścieków w Nisku

Grzegorz DZIENISZEWSKI: Ekologiczne problemy biopaliw

Wiesław GĄDEK: Ocena wpływu wartości liczb losowych w metodzie hydroprojektu na parametry fali hipotetycznej

Wiesław GĄDEK, Włodzimierz BANACH, Robert SZCZEPANEK: Hydrologiczny model WISTOO – reaktywacja

Ewa ILBA, Grzegorz P. KASPRZYK: Wykorzystanie przedziału ufności krzywej kalibracyjnej do oszacowania granicy wykrywalności i oznaczalności miedzi w metodzie FAAS

Ryszarda IWANEJKO: Analiza uszkadzalności sieci wodociągowych dwóch wybranych miast Polski południowej

Ryszarda IWANEJKO: Nowa analityczna metoda do wyznaczania średniej ilości nieodprowadzonych ścieków dla systemów kanalizacji podciśnieniowej i grawitacyjnej

Ryszarda IWANEJKO, Jarosław BAJER: Aplikacja metody kumulacji niedoborów do wyznaczania średniej ilości nieodprowadzonych ścieków dla systemu kanalizacji mieszanej

Galina KALDA, Karolina KULA: Problematyka zagospodarowania odpadów komunalnych i przemysłowych na terenie województwa podkarpackiego

Galina KALDA, Joanna MURIAS: Analiza zanieczyszczeńwód podziemnych odpadami zakładów przemysłowych na terenie województwa podkarpackiego

Galina KALDA, Aneta SZYSZKA, Marek URBANIK: Badania rozwoju energetycznego na Podkarpaciu

Aneta KIEBAŁA, Marcin KOZIEŁ, Małgorzata TELECKA, Wojciech ZGŁOBICKI: Wielowymiarowa analiza statystyczna metali ciężkich w pyle drogowym na obszarze Lublina

Marek KIEROŃCZYK, Tadeusz MARCINKOWSKI: Gospodarstwo rolne jako źródło emisji amoniaku

Jadwiga KRÓLIKOWSKA, Marek KUBALA: Analiza problemów praktycznego zastosowania metody dekompozycji i ekwiwalentowania

Przemysław KUŁAKOWSKI: Charakterystyka i występowanie cybutryny i terbutryny w wodach i ściekach

Marcin LEŚKO, Henryk WACHTA, Krzysztof BARAN: Adaptacyjne systemy oświetleniowe w technologii LED w zastosowaniach przemysłowych

Tadeusz MARCINKOWSKI, Marek KIEROŃCZYK: Efektywnośćinhibitora ureazy NBPT w ograniczaniu emisji amoniaku z mocznika i roztworów saletrzano-mocznikowych (RSM) stosowanych w mineralnym żywieniu roślin

Witold NIEMIEC, Feliks STACHOWICZ, Tomasz TRZEPIECIŃSKI, Stanisław SKIBA, Wojciech ŚLENZAK, Marta WÓJCIK: Kierunki rozwoju modernizacji upraw i przeróbki biomasy w małych i średnich gospodarstwach rolnych

Katarzyna NOWAK-DZIESZKO, Małgorzata ROJEWSKA-WARCHAŁ: Analiza warunków mikroklimatu w lokalu mieszkalnym budynku wielkopłytowego w systemie W70

Jan M. OLCHOWIK, Patrycja PRAŻMO, Tomasz SZCZEPANIUK, Mateusz WIŚNIEWSKI: Ekonomiczne aspekty biogazu

Leszek OPYRCHAŁ: Funkcja niezawodności i czas bezawaryjnej pracy odpowiadający eksponencjalnej intensywności uszkodzeń

Dorota PAPCIAK, Justyna ZAMORSKA, Monika ZDEB: Treatment of technological water for the aerospace industry – operating problems 

Katarzyna PIETRUCHA-URBANIK, Andrzej STUDZIŃSKI: Analiza i ocena awaryjności w wybranym systemie wodociągowym

Bernadeta RAJCHEL, Krzysztof CHMIELOWSKI: Próba zastosowania georadaru do lokalizacji stref zdegradowanych

Janusz RAK: Zapomniane koncepcje zaopatrzenia Rzeszowa w wodę

Janusz RAK, Katarzyna PIETRUCHA-URBANIK: New directions for the protection and evolution of water supply systems – smart water supply 

Adam RYBKA, Katarzyna GROSZEK: Projektowanie obiektów muzealnych

Piotr SIWICKI, Janusz URBAŃSKI, Marcin KRUKOWSKI, Adam KOZIOŁ: Straty hydrauliczne w ciśnieniowych przewodach o odkształconym przekroju kołowym

Izabela SKRZYPCZAK, Lidia BUDA-OŻÓG, Wanda KOKOSZKA, Marta SŁOWIK: Ryzyko związane z kontroląjakości betonu

Piotr STRZELCZYK, Zygmunt SZCZERBA, Agnieszka WOŹNIAK: Modelowanie pionowego profilu prędkości wiatru w tunelu aerodynamicznym

Andrzej STUDZIŃSKI, Katarzyna PIETRUCHA-URBANIK: Preventive maintenance and reliability of water supply system elements

Andrzej STUDZIŃSKI, Katarzyna Ida WOŹNIAK: Straty wynikające z braku dostawy wody w opinii jej konsumentów

Paweł SUCHORAB, Małgorzata IWANEK, Anna GŁOWACKA: Ocena efektywności ekonomicznej wybranych systemów kanalizacji sanitarnej

Robert SZCZEPANEK: Usługa przeglądania WMS jako potencjalne źródło warstw rastrowych, na przykładzie Corine Land Cover2012

Jerzy TERLIKOWSKI: Możliwości rolniczego wykorzystania azotu mineralnego uwalnianego z gleb aluwialnych.

Marek URBANIK, Barbara TCHÓRZEWSKA-CIEŚLAK: Analiza stanu infrastruktury gazociągowej oraz zdarzeń awaryjnych w podsystemie dostawy gazu ziemnego w Polsce

Magdalena WARZYBOK, Andrii CHVERENCHUK, Jolanta WARCHOŁ: Acetone adsorption on synthesized zeolite from natural clay material 

Łukasz WESOŁOWSKI: Wpływ przeszklonych ścian osłonowych na komfort środowiska w pomieszczeniach mieszkalnych – wybrane aspekty

Robert WIERZBICKI: Zastosowanie modelowania matematycznego w projektowaniu modernizacji systemów zaopatrzenia w wodę na przykładzie systemu wodociągowego gminy Zator (część I)

Justyna ZAMORSKA, Dorota PAPCIAK, Monika ZDEB: Newmethod for evaluation of the microbiological quality of water

Monika ZDEB, Dorota PAPCIAK, Justyna ZAMORSKA, Małgorzata MIĄSIK: Quality assessment of healing mineral water using a variety measurement techniques

Statystyki (liczba odsłon strony): 13Unikalne odsłony z okresu 2022.04.24 - 2024.04.24
Liczba wizyt uwzględniających tą stronę. Jeżeli strona odwiedzana była kilka razy podczas jednej wizyty, zostanie policzona tylko raz.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję