JCEEA-61(3-1-14)

CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY
JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE
JCEEA, t. XXXI, z. 61 (3/I/14), lipiec-wrzesień 2014

(p-ISSN 2300-5130), (e-ISSN 2300-8903)

 

Spis treści

Agnieszka BRZEZIŃSKA, Marek ZAWILSKI, Dawid BANDZIERZ, Grażyna SAKSON: Wielkość emisji zanieczyszczeń z przelewów burzowych kanalizacji ogólnospławnej na przykładzie Łodzi

Ewa BURSZTA-ADAMIAK, Magdalena KUŚNIERZ, Magdalena DOMAŃSKA, Paweł WIERCIK, Janusz ŁOMOTOWSKI: Metody stosowane w badaniach zawiesin w wodach opadowych

Dorian CZARNIECKI, Daniel SŁYŚ: Analiza techniczna i finansowa wariantów ogrzewania wody z wykorzystaniem pomp ciepła współpracujących z systemami rozsączania wody deszczowej w produkcji roślinnej

Agata ĆWIK: Zastosowanie metody „Trzech pytań” w planowaniu rozwoju zrównoważonego korytarza Wisłoka w Rzeszowie

Józef DZIOPAK, Mariusz STARZEC: Wpływ kierunku i prędkości przemieszczania się opadu deszczu na maksymalne szczytowe przepływy ścieków w sieci kanalizacyjnej

Józef DZIOPAK, Mariusz STARZEC: Wpływ kierunku i prędkości fali deszczu na kubaturę użytkową wielokomorowych zbiorników retencyjnych

Dariusz GRYGO, Wojciech SOBIESKI, Seweryn LIPIŃSKI: Etapy pracy tarana wodnego   

Barbara KLISZCZEWICZ: Weryfikacja numerycznego modelu układu rura-grunt na podstawie badań laboratoryjnych

Sabina KORDANA, Daniel SŁYŚ: Analiza kosztów cyklu życia skrzynek rozsączających

Ewa J. LIPIŃSKA: Ocena wpływu substancji węglowodorowych na wody powierzchniowe gmin uzdrowiskowych województwa podkarpackiego  

Gabriel MARKOVIČ, Zuzana VRANAYOVÁ, Daniela KAPOSZTÁSOVÁ: Research and evaluation of infiltration shaft efficiency in real conditions

Elena NEVEROVA-DZIOPAK, Zbigniew KOWALEWSKI: Optymalizacja procedury oceny stanu troficznego wód przejściowych na przykładzie zalewu szczecińskiego  

Robert OLENIACZ, Magdalena KASIETCZUK, Mateusz RZESZUTEK: Ocena efektów termomodernizacji budynków jednorodzinnych. 1. Zmniejszenie zużycia ciepła i emisji zanieczyszczeń do powietrza  

Robert OLENIACZ, Magdalena KASIETCZUK, Mateusz RZESZUTEK: Ocena efektów termomodernizacji budynków jednorodzinnych. 2. Ograniczenie wpływu na jakość powietrza atmosferycznego

Vlasta ONDREJKA HARBULÁKOVÁ, Adriana EŠTOKOVÁ Nadežda ŠTEVULOVÁ, Katarina FORAIOVÁ: Methods for evaluation of sewer pipes material deterioration

Andrzej RAGANOWICZ, Józef DZIOPAK: Graficzna estymacja parametrów rozkładu Weibull'a do wyznaczania teoretycznych funkcji niezawodności  

Andrzej RAGANOWICZ, Józef DZIOPAK: Krytyczny stan kamionkowych przewodów kanalizacyjnych funkcjonujących powyżej i poniżej zwierciadła wody gruntowej

Grażyna SAKSON, Marek ZAWILSKI, Ewa BADOWSKA, Agnieszka BRZEZIŃSKA: Zanieczyszczenie ścieków opadowych jako podstawa wyboru sposobu ich zagospodarowania

Marcin SKOTNICKI, Marek SOWIŃSKI: Ocena zdolności retencyjnej kolektora kanalizacyjnego

Paweł SOŁTYS, Agnieszka STEC: Modelowanie hydrodynamiczne systemu kanalizacji deszczowej  

Agnieszka STEC, Sabina KORDANA: Analiza Life Cycle Cost systemów umożliwiających ograniczenie zużycia wody i energii cieplnej w budynku jednorodzinnym  

Ziemowit SULIGOWSKI: Przygotowanie inwestycji liniowej w trudnych warunkach  

Sandra TAMAKA: Wpływ przepuszczalności gruntu na stateczność nasypu kolejowego  

Marta WARDAS-LASOŃ, Mikołaj ŁYSKOWSKI, Jerzy MOŚCICKI, Tadeusz SOKOŁOWSKI, Anna BOJĘŚĆ-BIAŁASIK, Dariusz NIEMIEC, Agata KUCIA, Aldona GARBACZ-KLEMPKA, Ewelina MAZUREK, Michał ĆWIKLIK, Mariola MARSZAŁEK, Agata KASPRZAK, Jerzy ZIĘTEK: Zmiany właściwości podłoża w aspekcie zagrożenia budowli klasztornych w rejonie ul. Poselskiej w Krakowie

Tomasz WARĘŻAK, Sylwia MYSZOGRAJ, Martyna DERA: Efektywność usuwania związków organicznych i biogennych w bioreaktorze hydrofitowym z zastosowaniem biopreparatu

Martina ZELEŇÁKOVÁ, Gabriela HUDÁKOVÁ: The necessity of hydrogeological survey in infiltration systems design

Statystyki (liczba odsłon strony): 63Unikalne odsłony z okresu 2018.09.22 - 2020.09.22
Liczba wizyt uwzględniających tą stronę. Jeżeli strona odwiedzana była kilka razy podczas jednej wizyty, zostanie policzona tylko raz.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję