Strona: BiIŚ-283-59(3-12-3) / Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej

BiIŚ-283-59(3-12-3)

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ Nr 283
Budownictwo i Inżynieria Środowiska z. 59 (3/12/III),2012

 

FIZYKA BUDOWLI
Dariusz HEIM, Marcin JANICKI: Obliczeniowa ocena parametrów komfortu cieplnego w pomieszczeniach obudowanych fasadą podwójną

Dariusz HEIM, Eliza SZCZEPAŃSKA: Wykorzystanie światła słonecznego w okresach o wysokim stopniu zachmurzenia – walidacja modelu obliczeniowego

Marcin KONIORCZYK, Witold GRYMIN, Piotr KONCA, Dariusz GAWIN: Transport i krystalizacja soli podczas wysychania materiałów budowlanych

Jan KUBIK, Andrzej KUCHARCZYK: Przepływy wilgoci w zasolonej ceramice budowlanej

Jadwiga ŚWIRSKA-PERKOWSKA, Zbigniew PERKOWSKI: Wyznaczanie współczynnika dyfuzji wilgoci za pomocą algorytmów genetycznych

Marek TELEJKO, Jerzy Z. PIOTROWSKI: Wymiana powietrza w budynkach wielorodzinnych wyposażonych w zbiorcze kanały wentylacyjne
 

INŻYNIERIA PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH
Robert BUCOŃ, Anna SOBOTKA: Model decyzyjny wyboru rozwiązań remontowych budynków mieszkalnych

Agnieszka DZIADOSZ, Mariusz REJMENT: Wpływ zakłóceń na opóźnienia procesów budowlanych

Michał JUSZCZYK, Agnieszka LEŚNIAK, Krzysztof ZIMA: Udzielanie zamówień na roboty dodatkowe w realizacji inwestycji publicznych

Ewa MARCINKOWSKA, Krzysztof GAWRON, Mariusz REJMENT: Analiza strategiczna efektywności inwestycji dotyczących zakupu mieszkań we Wrocławiu z przeznaczeniem na wynajem

Roman MARCINKOWSKI, Marcin POKORA: Harmonogramowanie pracy specjalistycznych zespołów roboczych w wieloobiektowych przedsięwzięciach budowlanych

Edyta PLEBANKIEWICZ, Renata KOZIK: Wpływ jakości dokumentacji przetargowej na przygotowanie ofert

Dariusz SKORUPKA, Artur DUCHACZEK, Artur SZLESZYŃSKI: Zastosowanie metody ELECTRE w optymalizacji doboru środków transportu w magazynie wyrobów budowlanych

Anna SOBOTKA, Dorota PAWLUŚ, Daniel WAŁACH, Agata CZARNIGOWSKA: Badanie procesów logistycznych przedsięwzięć drogowych

 

KOMPOZYTY W BUDOWNICTWIE
Renata KOTYNIA: Udział kompozytów polimerowych w nośności na ścinanie wzmocnionych belek żelbetowych

Renata KOTYNIA, Krzysztof LASEK, Michał STAŚKIEWICZ: Doświadczalne badania żelbetowych belek wzmocnionych na zginanie przy użyciu naprężonych taśm CFRP

Jacek NURZYŃSKI: Właściwości akustyczne paneli kompozytowych oraz perspektywa ich zastosowania w budownictwie ogólnym

Paweł PONETA: Uprzemysłowienie procesu prefabrykacji kompozytowych elementów infrastruktury drogowej

Lech WŁASAK, Jerzy JURCZUK: Nowe koncepcje kompozytowych pomostów drogowych

Henryk ZOBEL, Wojciech KARWOWSKI: Badania wytrzymałościowe nowych połączeń mechaniczno-klejowych dla mostów z elementów kompozytowych produkowanych metodą pultruzji

 

MATERIAŁY BUDOWLANE
Andrzej AJDUKIEWICZ, Alina KLISZCZEWICZ: Właściwości doraźne i reologiczne betonów konstrukcyjnych na kruszywach z recyklingu

Grzegorz BAJOREK, Marta KIERNIA-HNAT, Izabela SKRZYPCZAK: Rozmyty system ekspertowy wspomagający wnioskowanie o jakości betonu

Barbara GOSZCZYŃSKA, Grzegorz ŚWIT, Wiesław TRĄMPCZYŃSKI, Kamil BACHARZ, Magdalena GODOWSKA, Aleksandra KRAMPIKOWSKA: Identyfikacja sygnałów emisji akustycznej w betonie nieobciążonym

Elżbieta HORSZCZARUK, Piotr BRZOZOWSKI: Wpływ ciśnienia hydrostatycznego na wytrzymałość na ściskanie betonów podwodnych

Daria JÓŹWIAK-NIEDŹWIEDZKA: Mikrostruktura i wytrzymałość zapraw z cementów wieloskładnikowych zawierających popiół lotny wapienny

Janusz KONKOL: Wpływ wieku betonów modyfikowanych dodatkiem metakaolinitu na ich wytrzymałość na ściskanie i odporność na pękanie

Janusz KONKOL: Wykorzystanie parametrów fraktalnych i stereologicznych do opisu odporności na pękanie betonów modyfikowanych wybranymi dodatkami typu II

Marta KOSIOR-KAZBERUK: Odporność betonu na łuszczenie wywołane cyklicznym zamrażaniem w warunkach obciążenia statycznego

Ewa MICHALAK: Inhibitory korozji w naprawach mostów żelbetowych

Tomasz PONIKIEWSKI, Jacek GOŁASZEWSKI: Wpływ dodatku popiołu lotnego wapiennego na samozagęszczalność mieszanek betonowych

Izabela SKRZYPCZAK: Modelowanie rozmyte oraz teoria ewidencji w określeniu ryzyka producenta i odbiorcy betonu towarowego

Tomasz TRACZ, Jacek ŚLIWIŃSKI: Wpływ stanu wilgotnościowego betonu na jego przepuszczalność

 

MODELOWANIE INFORMACJI O BUDYNKU
Paweł KOGUT, Andrzej TOMANA: BIM jako platforma integracji branż

Janusz SZELKA, Zbigniew WRONA: Wykorzystanie innowacyjnych technologii baz danych do wspomagania przedsięwzięć inżynieryjnych

 

OCENA ŚRODOWISKOWA BUDYNKÓW
Dominik BEKIERSKI: Ślad węglowy w cyklu życia wyrobu budowlanego

Lech CZARNECKI, Marek KAPROŃ: Ocena środowiskowa budynków a zrównoważone budownictwo

Jadwiga FANGRAT, Halina PREJZNER, Jadwiga TWOREK, Sebastian WALL: Ewolucja wymagań podstawowych w świetle zagadnień środowiskowych

Robert GERYŁO, Stanisław MAŃKOWSKI, Michał PIASECKI: Efektywność energetyczna rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych – strategiczny projekt badawczy

Marcin GÓRKO, Dariusz HEIM: Metoda monitorowania nocnej emisji światła z wykorzystaniem obrazów HDR

Bogdan KOZŁOWSKI, Stanisław MAŃKOWSKI, Joanna PŁACHTA: Modernizacja energetyczna budynków zasilanych z miejskich systemów ciepłowniczych

Marian KWIETNIEWSKI: Eksploatacyjna ocena awaryjności przewodów zasilających budynki w wodę

Aleksander PANEK: Wiarygodność ocen budynków

Michał PIASECKI: Proces harmonizacji metod oceny budynku zrównoważonego

Krystyna WRÓBEL, Wiesław KUBISZYN: Projektowanie konstrukcji na trwałość na przykładzie komina stalowego

Krzysztof ŻMIJEWSKI: Budownictwo i energetyka u progu nowej ery – konwergencje, erozja skali, energetyka prosumencka – nowe zjawiska tworzą nowe relacje

Statystyki (liczba odsłon strony): 30Unikalne odsłony z okresu 2022.04.17 - 2024.04.17
Liczba wizyt uwzględniających tą stronę. Jeżeli strona odwiedzana była kilka razy podczas jednej wizyty, zostanie policzona tylko raz.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję