Strona: ZiM-272-17(2-2010) / Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej

ZiM-272-17(2-2010)

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ Nr 272
Zarządzanie i Marketing z. 17 (2/2010), 2010

Krzysztof Andruszkiewicz: Erozja strategii marketingowej przedsiębiorstwa w kryzysie

Alicja Antonowicz: Polski rynek franchisingu – analiza strony podażowej

Małgorzata Baran: Współpraca jako czynnik rozwoju przedsiębiorstw na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego

Agnieszka Izabela Baruk: Wizerunek pracodawcy i jego znaczenie dla potencjalnych pracowników

Sebastian Białoskurski: Cena i jakość a ich wpływ na decyzje nabywców produktów spożywczych

Mirosław Bochenek: Marki globalne i ich liderzy

Mariusz Bratnicki, Beata Ząbkowska: Wielowymiarowe ujęcie efektywności jako determinanty skuteczności współczesnych koncepcji zarządzania

Małgorzata Czerwińska, Ewa Kasperska: E-promocja w działalności gospodarstw agroturystycznych – bariery i wykorzystanie

Paweł Dawid: Wybór systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem

Dariusz Dąbrowski: Związek pomiędzy jakością informacji rynkowych a sukcesem tworzenia nowych produktów

Anna Drapińska: Pojęcie wartości jako fundament budowania relacji rynkowych

Marcin Gębarowski: Tradycyjne produkty żywnościowe w działaniach promocyjnych polskich miast

Ewa Glińska: Satysfakcja lokalna jako wskaźnik wizerunku miasta w świetle badań ankietowych białostockich studentów

Petro Gnatenko: Знание и образование в контексте рыночных отношений

Grażyna Golik-Górecka: Budowa i realizacja strategii marketingowych w czasie dekoniunktury

Edyta Gołąb: Zarządzanie relacjami z klientami a przewaga konkurencyjna

Hanna Hall: Wewnętrzne mechanizmy lojalności klientów – korzyści i metody badania

Joanna Hernik, Rafał Mazur: Nowoczesne technologie w komunikacji organizacji pozarządowych

Julia Jakowlewa: Формирование имиджа политика в контексте маркетин-говой парадигмы

Agata Jonas: Znaczenie jakości w działalności firm usługowych na rynkach międzynarodowych

Jarosław Karpacz: Przedsiębiorczość w kształtowaniu potencjału konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw

Marcin Kłak: Budowanie konkurencyjności przez wiedzę oraz kluczowe umiejętności i kompetencje pracowników

Monika Kłos: Uwarunkowania stosowania outsourcingu w polskich przedsiębiorstwach

Bogna Konodyba-Szymańska: Promocja problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska w przedsiębiorstwach

Wanda Langer: Subprodukt handlowo-usługowy i jego promocja

Renata Piętowska-Laska, Adam Laska: Zarządzanie dynamiczne procesami jako skuteczna realizacja nowej jakości zarządzania firmą

Justyna Leniak: Miary elastyczności organizacji

Michał Majewski: Elastyczność – perspektywa szkół zarządzania strategicznego

Krystyna Mazurek-Łopacińska: Marketing w warunkach kryzysu

Agata Mesjasz-Lech: Przesłanki rozwoju ekologicznej koncepcji logistyki przedsiębiorstw w Polsce

Robert Nowacki: Reklama jako narzędzie kształtowania konkurencyjności przedsiębiorstwa

Alina Oczachowska: Wykorzystanie potencjału marki produktu w segmencie konsumentów napojów energetycznych

Dariusz Oczachowski: Perspektywa wykorzystania marketingu przez polskie przedsiębiorstwa w kontekście transformującej się gospodarki światowej

Karolina Orzeł: Korzyści stosowania marketingu partnerskiego w relacjach sieć handlowa-dostawca

Aleksander Pabian: Prezentacja procesów produkcji jako nowa forma promocji

Arnold Pabian: Marketing społeczny w strukturze corporate social responsibility

Kamila Peszko: Cross-marketing jako sposób na aktywne i efektywne działanie podmiotów rynkowych

Joanna Pikuła-Małachowska: Marketing szeptany jako forma komunikacji przedsiębiorstwa z konsumentami

Joanna Przybek-Mita: Wpływ wizerunku zawodowego na działania o charakterze innowacyjnym na przykładzie pielęgniarek i położnych

Aleksandra Radziszewska: Narzędzia marketingu mobilnego w ocenie konsumentów

Marek Rawski: Analiza aktywów rynkowych przedsiębiorstwa metodą refleksji strategicznej

Michał Rudnicki: Współpraca transgraniczna jako czynnik rozwoju gospodarki turystycznej (na przykładzie gminy Czorsztyn)

Maciej Schulz: Działalność marketingowa przedsiębiorstw w warunkach niestabilnego otoczenia rynkowego

Robert Skikiewicz: Ocena przydatności modelu kano do zarządzania jakością usług w sektorze bankowym

Agnieszka Smalec: E-rozwój regionu jako wymóg współczesnej gospodarki

Magdalena Sobocińska: Rola szkół wyższych w rozwoju społecznogospodarczym w XXI wieku – wybrane zagadnienia

Janina Stankiewicz, Hanna Bortnowska: Oczekiwania „klientów wewnętrznych” wobec pracodawcy – możliwości ich realizacji w bankach (w świetle wyników badań)

Joanna Sudoł-Pusz: Human resource management – the evolution of the conception (Zarządzanie zasobami ludzkimi – ewolucja koncepcji)

Urszula Szulczyńska, Leszek Beutlich: Reklama zewnętrzna jako forma komunikacji z młodzieżą – wyniki badań ankietowych

Grażyna Śmigielska: Innowacje strukturalne w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw detalicznych w Polsce

Przemysław Tomczyk: Czynniki sukcesu Customer Relationship Management (CRM) na rynku Business to Business (B2B)

Dariusz Trorzydło: Wizerunkowo-ekonomiczne skutki globalnego kryzysu w oparciu o badania przeprowadzone w polskich przedsiębiorstwach

Joanna Wiażewicz: Cele komunikacji marketingowej w gminach województwa podkarpackiego

Lucyna Witek: Percepcja konsumentów w zakresie działań marketingowych zaangażowanych społecznie i ekologicznie

Mirosław Włodarczyk: Problemy zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie

Tomasz Mirosław Włodarczyk: Metodyczne problemy pomiaru przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa

Grzegorz Wróbel: Determinanty stosowania niskokosztowych metod doskonalenia logistyki procesów produkcyjnych

Beata Zatwarnicka-Madura: Aktywność kobiet w internecie – konsekwencje dla marketingu

Karolina Zięba: Marketing narodowy w dobie globalizacji

Agnieszka Zielińska: Teleologiczne elementy strategii organizacji pozarządowych

Bogusława Ziółkowska: Wartościotwórczy charakter relacji wirtualnych przedsiębiorstwa

Katarzyna Żak: Związki między instrumentami zarządzania przez finanse w obszarze funkcji organizowania

Marcin Piątkowski: Rola funduszy europejskich w rozwoju przedsiębiorstw innowacyjnych

Statystyki (liczba odsłon strony): 15Unikalne odsłony z okresu 2022.04.24 - 2024.04.24
Liczba wizyt uwzględniających tą stronę. Jeżeli strona odwiedzana była kilka razy podczas jednej wizyty, zostanie policzona tylko raz.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję