Strona: BiIŚ-276-58(4-11) / Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej

BiIŚ-276-58(4-11)

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ Nr 276
Budownictwo i Inżynieria Środowiska z. 58 (4/11), 2011

Dariusz ANDRAKA
Wykorzystanie narzędzi statystycznych w procesie projektowania oczyszczalni ścieków

Elżbieta BEZAK-MAZUR, Dagmara ADAMCZYK
Badanie adsorpcji błękitu metylowego na węglu aktywnym

Gabriel BOROWSKI
Symulacja rozkładu stopnia zagęszczenia w procesie scalania materiałów drobnoziarnistych z użyciem metody elementów skończonych

Krzysztof CHMIELOWSKI
Ocena działania oczyszczalni ścieków w miejscowości Proszówki w gminie Bochnia

Lidia DĄBEK, Ewa OZIMINA, Aleksandra SAŁATA
Charakterystyka fizykochemiczna osadów pochodzących z miejskiej kanalizacji deszczowej

Mariusz DUDZIAK
Usuwanie mykoestrogenów w nanofiltracji – efektywność procesu i mechanizm separacji

Jadwiga KALETA, Dorota PAPCIAK
Ocena przydatności iłołupków klinoptylolitowo-montmorylonitowych do usuwania substancji ropopochodnych z roztworów wodnych

Jadwiga KALETA, Dorota PAPCIAK, Alicja PUSZKAREWICZ
Usuwanie metali z roztworów wodnych z zastosowaniem iłołupków klinoptylolitowo-montmorylonitowych

Maciej KOSTECKI, Witold NOCOŃ, Katarzyna NOCOŃ
Możliwość usuwania metali ciężkich z ekosystemu limnicznego poprzez usunięcie biomasy planktonu na przykładzie rybnickiego zbiornika zaporowego

Piotr KOSZELNIK, Lilianna BARTOSZEK
Spływy powierzchniowe związków biogennych ze zlewni dwóch dopływów zbiornika Solina o różnym stopniu zagospodarowania zlewni

Piotr KOSZELNIK, Justyna FILIPEK
Wstępne badania wpływu odcieków ze składowiska odpadów w Jarosławiu na jakość wód rzeki San

Paweł KOWALIK, Jeremi NAUMCZYK
Usuwanie formaldehydu ze ścieków metodami chemicznymi

Ewa LIANA
Chemizm opadów atmosferycznych na obszarze województwa podkarpackiego

Ewa LIWARSKA-BIZUKOJĆ, Izabela DONIEC
Porównanie osadów czynnych z trzech różnych oczyszczalni ścieków województwa łódzkiego

Joanna ŁUCZYSZYN, Janusz A. TOMASZEK
Analiza pracy oczyszczalni ścieków w Polańczyku w aspekcie ochrony Zbiornika Solińskiego

Joanna ŁUCZYSZYN, Adam MASŁOŃ, Janusz A. TOMASZEK
Anaerobowe oczyszczanie ścieków

Joanna ŁUCZYSZYN, Małgorzata MIĄSIK, Janusz A. TOMASZEK
Wykorzystanie granulowanego tlenowego osadu czynnego w procesach oczyszczania ścieków

Adam MASŁOŃ
Ocena efektywności wybranych oczyszczalni ścieków typu SBR w południowo-wschodniej Polsce

Adam MASŁOŃ, Janusz A. TOMASZEK
Zastosowanie sekwencyjnych reaktorów porcjowych do oczyszczania ścieków przemysłowych

Arkadiusz OSTOJSKI
Analiza elementarna i potencjał energetyczny osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Gdańsku, Lęborku oraz Swarzewie 7

Katarzyna PIETRUCHA
Analiza awaryjności podsystemu dystrybucji wody miasta Krosna

Janusz R. RAK
Postępowanie w nagłych i nadzwyczajnych zagrożeniach

Sławomir RYBKA, Katarzyna PIETRUCHA
Plan bezpieczeństwa wody w odniesieniu do warunków krajowych

Marek Romuald RYNKIEWICZ
Wykorzystanie związku magnezu do oczyszczania wód osadowych poprzez strącanie struwitu

Wilhelm Jan TIC, Joanna GUZIAŁOWSKA-TIC
Badania nad technologią wytwarzania katalizatorów ekologicznego spalania ciężkich olejów opałowych

Wilhelm Jan TIC, Joanna GUZIAŁOWSKA-TIC
Products of isobutyl aldehyde condensation as ecological solvents and coalescents in paints and varnishes

Anna TOKARSKA, Ida MAŁOPOLSKA, Jolanta WARCHOŁ
Sorpcja plutonu i ameryku na żywicy poliamino-epichlorohydrynowej

Aleksandra TOMASIK, Jolanta WARCHOŁ
Metody odzysku substancji bioaktywnych z odpadów roślinnych

Marcin K. WIDOMSKI, Małgorzata IWANEK, Ireneusz KRUKOWSKI, Iwona LONKWIC
Application of dynamic generation cost financial analysis method to designing of sanitary sanitation systems in rural settlements

Statystyki (liczba odsłon strony): 13Unikalne odsłony z okresu 2022.04.20 - 2024.04.20
Liczba wizyt uwzględniających tą stronę. Jeżeli strona odwiedzana była kilka razy podczas jednej wizyty, zostanie policzona tylko raz.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję