Strona: BiIŚ-276-58(3-3-11) / Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej

BiIŚ-276-58(3-3-11)

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ Nr 276
Budownictwo i Inżynieria Środowiska z. 58 (3/11/III), 2011

 

BUDOWNICTWO OGÓLNE
Zbigniew BIENIEK: Spojrzenie na rozwój i definicje systemów tensegrity

Krzysztof CICHOCKI, Mariusz RUCHWA: Propagacja zniszczenia w konstrukcji obciążonej wybuchem

Paweł DEMBOWSKI, Robert JANKOWSKI: Badania eksperymentalne na stole sejsmicznym dotyczące odporności dynamicznej odłącznika wysokiego napięcia

Paweł FALACIŃSKI: Możliwości zastosowania popiołów fluidalnych przy realizacji przesłon przeciwfiltracyjnych w obiektach ochrony środowiska

Rafał KISIELIŃSKI, Robert KOWALSKI: Badania właściwości mechanicznych prętów zbrojeniowych wytwarzanych z zastosowaniem metody umacniania cieplnego, w temperaturach pożarowych

Tomasz PYTLOWANY: Łańcuch Markowa jako model oddziaływań wyjątkowych

Mariusz RUCHWA: Zastosowanie elementów ze spienionych metali jako zabezpieczeń konstrukcji przed działaniem obciążeń udarowych

Andrzej SOBOLEWSKI: Identyfikacja właściwości losowych obciążenia gruntu śniegiem

Lesław TARCZYŃSKI: Termiczne warunki przebywania ludzi w przestrzeni wentylowanej kominów przemysłowych

Szczepan WOLIŃSKI: Kalibracja współczynników częściowych dla istniejących konstrukcji

 

FIZYKA BUDOWLI
Dariusz GAWIN, Francesco PESAVENTO: Wiarygodność wyników uproszczonych modeli matematycznych degradacji betonu w warunkach pożarowych

Dariusz HEIM: Efektywna głębokość wnikania ciepła w przegrodzie pełnej wypełnionej MFZ

Mariusz JANICKI, Dariusz HEIM: Wpływ doboru typowych rozwiązań przegród transparentnych na zyski ciepła przez fasadę podwójną

Jacek NURZYŃSKI, Paweł PONETA: Izolacyjność akustyczna paneli kompozytowych określona w wyniku badań

Eliza SZCZEPAŃSKA, Dariusz HEIM: Dystrybucja światła dziennego w pomieszczeniach przy różnych warunkach pogodowych – pomiary a symulacje

Marek TELEJKO, Jerzy Z. PIOTROWSKI: Wpływ struktury budynku na dystrybucję powietrza wentylacyjnego

 

INŻYNIERIA KOMUNIKACYJNA – MOSTY
Lesław BICHAJŁO, Mateusz SZARATA: Symulacja numeryczna wariantów zmian organizacji ruchu drogowego na przykładzie miasta Przemyśla

Juliusz CIEŚLA, Piotr OLASZEK, Mirosław BISKUP, Małgorzata MAZANEK: Badania wybranych obiektów inżynierskich na linii CMK pod obciążeniem dynamicznym

Jacek CHRÓŚCIELEWSKI, Anna BANAŚ, Maciej MALINOWSKI, Mikołaj MIŚKIEWICZ: Mosty kolejowe małych rozpiętości – obliczenia i badania

Jacek CHRÓŚCIELEWSKI, Anna BANAŚ, Maciej MALINOWSKI, Mikołaj MIŚKIEWICZ, Łukasz PYRZOWSKI: Łukowa kładka dla pieszych podczas próbnego obciążenia

Leszek GOŁASKI, Barbara GOSZCZYŃSKA, Grzegorz ŚWIT, Wiesław TRĄMPCZYŃSKI: Zastosowanie metody emisji akustycznej do identyfikacji procesów niszczenia w konstrukcjach stalowych

Lucjan JANAS, Bartosz MILLER: Zastosowanie sieci neuronowych do wspomagania zarządzania obiektami mostowymi

Marian KLASZTORNY, Piotr SZURGOTT, Andrzej NIEMIERKO: Zastosowanie systemu LS-Dyna do modelowania i symulacji drgań układu most – tor – pociąg szybkobieżny

Maciej KULPA, Tomasz SIWOWSKI: Propozycja współczynników dostosowawczych αQi / αQi wg PN-EN 1991-2 dla pewnej klasy mostów drogowych

Wojciech SIEKIERSKI: Współpraca pomostu zespolonego z kratowymi dźwigarami głównymi przęseł kolejowych

Janusz SZELKA, Zbigniew KAMYK: Pokonywanie przeszkód wodnych za pomocą wojskowego sprzętu mostowego

 

INŻYNIERIA PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH
Marcin KANONICZAK: Kontrola wytrzymałości betonowych nawierzchni autostradowych z zastosowaniem wykresów wzorowanych na kartach kontrolnych Shewharta

Tadeusz KASPROWICZ: Analiza ryzyka przedsięwzięć budowlanych

Adam KRISTOWSKI, Łukasz MAJKOWSKI: Organizacja badań poligonowych budowy wybranych systemów deskowań

Janusz KULEJEWSKI, Nabi IBADOV: Metoda oceny dotrzymania terminu realizacji budowy w warunkach nieprecyzyjnego formułowania danych planistycznych

Roman MARCINKOWSKI, Anna KRAWCZYŃSKA: Koncepcja metody analizy efektywności wykorzystania deskowań systemowych w budowie obiektu żelbetowego

Edyta PLEBANKIEWICZ, Agnieszka LEŚNIAK: Ocena i wybór wykonawców robót budowlanych przez inwestorów publicznych

Elżbieta RADZISZEWSKA-ZIELINA: Porównanie procedury zamówień publicznych w budownictwie w Polsce i na Słowacji

Janusz SZELKA, Zbigniew WRONA: Hybrydowe systemy analityczno-decyzyjne jako nowe narzędzie informatycznego wspomagania działań inżynieryjnych

Krzysztof ZIMA: Modelowanie informacji o budynku w procesie szacowania kosztów

 

MATERIAŁY BUDOWLANE
Lucyna DOMAGAŁA: Wpływ rodzaju kruszywa grubego na właściwości mechaniczne betonów konstrukcyjnych

Izabela HAGER: Wytrzymałość na ściskanie i prędkość rozchodzenia się fali ultradźwiękowej w betonach zwykłych i wysokowartościowych poddanych działaniu wysokiej temperatury

Krzysztof KAMIŃSKI, Marek SWAT: Wytrzymałość betonu w konstrukcji w świetle aktualnych norm i weryfikacji badawczej

Janusz KONKOL, Grzegorz PROKOPSKI: Morfologia przełomu oraz odporność na pękanie betonów modyfikowanych dodatkiem popiołu fluidalnego lub meta kaolinitu

Zdzisław PYTEL: Wpływ obecności hydrogranatów z szeregu C3AS3 – C3AH6 na właściwości autoklawizowanych tworzyw wapienno-piaskowych

Izabela SKRZYPCZAK: Zastosowanie teorii Dempstera-Shafera w odbiorze betonu o zaniżonej jakości

Statystyki (liczba odsłon strony): 15Unikalne odsłony z okresu 2022.04.18 - 2024.04.18
Liczba wizyt uwzględniających tą stronę. Jeżeli strona odwiedzana była kilka razy podczas jednej wizyty, zostanie policzona tylko raz.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję