Strona: BiIŚ-283-59(3-12-4) / Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej

BiIŚ-283-59(3-12-4)

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ Nr 283
Budownictwo i Inżynieria Środowiska z. 59 (3/12/IV), 2012

 

GEOTECHNIKA
Iwona CHMIELEWSKA, Katarzyna DOŁŻYK, Zenon SZYPCIO: Szacowanie osiadań fundamentów bezpośrednich

Katarzyna DOŁŻYK, Zenon SZYPCIO: Stateczność na obrót płytowo-kątowych ścian oporowych

Paweł FALACIŃSKI: Wpływ rodzaju próbek na parametry wytrzymałościowe zawiesin twardniejących

Wojciech GOSK: Zastosowanie metody stycznych do identyfikacji modułu sztywności podłoża gruntowego badanego płytą dynamiczną ZFG-01

Marzena KŁOS, Marek SŁOŃSKI, Zenon WASZCZYSZYN: Zastosowanie metody Gaussowskiego procesu do identyfikacji charakterystyk zagęszczenia gruntów ziarnistych 

Wojciech KOZŁOWSKI, Andrzej SUROWIECKI, Adam BALAWEJDER: Analiza przemieszczeń płyty dennej dwukomorowego zbiornika zagłębionego w ośrodku gruntowym

Zygmunt MEYER, Grzegorz SZMECHEL: Metoda interpretacji testów statycznych obciążeń pali prefabrykowanych

Rafał OSSOWSKI, Zbigniew SIKORA: Perspektywy zastosowania materiałów antropogenicznych w kontekście zielonej geotechniki

Adam PINKOWSKI, Kazimierz GWIZDAŁA: Wpływ iniekcji cementowych na osiadanie i nośność pali wielkośrednicowych w glinie

Grzegorz STRAŻ: O przewodności hydraulicznej wybranego torfu z rejonu Rzeszowa   

Grzegorz STRAŻ: O wyznaczaniu edometrycznych modułów ściśliwości gruntów słabonośnych na przykładzie namułu z Rzeszowa

Andrzej SUROWIECKI, Wojciech KOZŁOWSKI, Marcin WASIAK: Analiza numeryczna stanu naprężeń podkładu kolejowego w funkcji parametrów podłoża

Zenon SZYPCIO: Współczynniki parcia i odporu dla małych wartości kąta ν

Krzysztof  TROJNAR: Wstępna analiza posadowienia ekranów akustycznych na palach według różnych metod obliczeniowych

Lidia WANIK, Joanna BZÓWKA: Wpływ wybranych czynników na geometrię kolumn iniekcyjnych   

Krzysztof WILK: Badania lokalnych odkształceń próbek gruntów madowych

Jerzy Antoni ŻURAŃSKI, Andrzej SOBOLEWSKI: Próba probabilistycznej oceny głębokości przemarzania gruntu

 

INŻYNIERIA KOMUNIKACYJNA – DROGI
Marek BAUER: Ocena warunków przejazdu autobusów po wydzielonych pasach   

Lesław BICHAJŁO: Obserwacja drogi i związane z nią stany uwagi wzrokowej kierowców

Lesław BICHAJŁO, Mateusz SZARATA: Atrakcyjność roweru miejskiego jako środka lokomocji na przykładzie Rzeszowa

Marcin BUDZYŃSKI: Koncepcja metody oceny zagrożeń w ruchu drogowym

Anna CHOMICZ-KOWALSKA: Ocena odporności na oddziaływanie wody i mrozu recyklowanych mieszanek podbudowy w aspekcie rodzaju asfaltu spienionego

Mariusz DUDEK: Wybrane aspekty badań miejskiego ruchu rekreacyjnego na przykładzie Krakowa

Paweł GIERASIMIUK, Władysław GARDZIEJCZYK: Makrotekstura nawierzchni asfaltowych – wybrane aspekty jej oceny

Jarosław GÓRSZCZYK, Konrad MALICKI: Trwałość zmęczeniowa połączeń warstw asfaltowych w badaniach laboratoryjnych

Marcin GRYGIEREK: Zmiany sztywności warstwy z kruszywa poddanej zróżnicowanym wpływom eksploatacji górniczej

Marek IWAŃSKI: Wpływ wapna hydratyzowanego na parametry eksploatacyjne nawierzchni z warstwą ścieralną SMA

Marek IWAŃSKI, Przemysław BUCZYŃSKI: Wpływ pyłów mineralnych na moduł sztywności podbudowy z asfaltem spienionym

Kazimierz JAMROZ: Koncepcja systemu zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce

Janusz KAWECKI, Krzysztof KOZIOŁ, Krzysztof STYPUŁA: Prognozowanie wpływu drgań na budynki i ludzi w budynkach przy projektowaniu dróg przechodzących przez małe miejscowości

Mariusz KIEĆ: Wpływ typu zabudowy na bezpieczeństwo ruchu na drogach przechodzących przez małe miejscowości

Paweł KOSSAKOWSKI: Ekran akustyczny o konstrukcji stalowej z wypełnieniem ziemnym

Jan B. KRÓL, Piotr RADZISZEWSKI, Karol KOWALSKI, Piotr ŚWIEŻEWSKI: Właściwości niskotemperaturowe lepiszczy asfaltowych z dodatkiem parafin nowej generacji

Grzegorz MAZUREK: Odporność betonu asfaltowego modyfikowanego woskiem syntetycznym na deformacje trwałe

Paweł MIECZKOWSKI: Efektywność zagęszczania gorących MMA ochładzanych wodą

Andrzej PLEWA: Ocena trwałości zmęczeniowej mieszanek mineralno-asfaltowych o wysokim module sztywności

Andrzej POŻARYCKI, Paweł RYDZEWSKI: Elementy przekształceń obrazów cyfrowych w bazach danych systemów zarządzania nawierzchniami bitumicznymi

Andrzej POŻARYCKI, Paweł RYDZEWSKI: Metoda lokalnych wzorców binarnych do identyfikacji uszkodzeń nawierzchni drogowych

Stanisław RADOSZ, Marian TRACZ: Lokalizacja zabudowy względem dróg w aspekcie ochrony przed hałasem

Piotr RADZISZEWSKI, Jerzy PIŁAT, Karol J. KOWALSKI, Jan B. KRÓL, Michał SARNOWSKI: Analiza lepkosprężystych właściwości asfaltów i polimeroasfaltów

Michał SARNOWSKI, Piotr RADZISZEWSKI, Jerzy PIŁAT, Karol KOWALSKI, Jan B. KRÓL, Zbigniew KRUPA: Porównanie reologicznych właściwości lepiszczy gumowo-asfaltowych i polimeroasfaltów

Marcin STANIEK: Diagnostyka stanu nawierzchni drogowej z wykorzystaniem pomiarów stereoskopowych

Dariusz SYBILSKI, Igor RUTTMAR, Wojciech BAŃKOWSKI: Nawierzchnie drogowe z granulatem gumowo-asfaltowym – analiza hałasu i właściwości reologicznych

Robert WARDĘGA, Antoni SZYDŁO: Widma obciążeń nawierzchni drogowych

Marta WASILEWSKA, Władysław GARDZIEJCZYK: Analiza ilościowa i jakościowa zmian mikroteksturalnych powierzchni kruszywa stosowanego do warstwy ścieralnej

Jarosław WILANOWICZ, Wojciech GRABOWSKI, Marta ANDRZEJCZAK: Właściwości strukturalne i funkcjonalne popiołów lotnych jako wypełniaczy do mieszanek mineralno – asfaltowych

Krystian WOŹNIAK: Kryterium hałasu w projektowaniu wjazdów z drogi do ekranowanej zabudowy

Andrzej ZALEWSKI: Zasady przekształceń elementów sieci drogowej w rozwiązaniach uspokojenia ruchu w aspekcie potrzeb różnych uczestników ruchu

 

INŻYNIERIA KOMUNIKACYJNA – MOSTY
Jacek CHRÓŚCIELEWSKI, Anna BANAŚ, Maciej MALINOWSKI, Mikołaj MIŚKIEWICZ: Awaria wiaduktu nad autostradą A2

Marcin GÓRECKI, Grażyna ŁAGODA, Marek ŁAGODA: Dźwigary mostowe ze środnikami z blach falistych w świetle badań eksperymentalnych

Maciej KULPA, Tomasz SIWOWSKI: Walidacja modeli numerycznych typowych wiaduktów drogowych na podstawie badań

Tomasz MICHAŁOWSKI: Problemy eksploatacji kładek dla pieszych w południowej Polsce

Janusz SZELKA, Zbigniew KAMYK: Budowa mostów objazdowych na czas przebudowy obiektów drogowych

Wojciech TROCHYMIAK, Radosław OLESZEK, Przemysław MOSSAKOWSKI: Analiza mostów kolejowych z belek LW 1200 w celu dostosowania linii CMK do dużych prędkości

Statystyki (liczba odsłon strony): 22Unikalne odsłony z okresu 2022.04.24 - 2024.04.24
Liczba wizyt uwzględniających tą stronę. Jeżeli strona odwiedzana była kilka razy podczas jednej wizyty, zostanie policzona tylko raz.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję