Strona: BiIŚ-283-59(2-12-2)tom-1 / Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej

BiIŚ-283-59(2-12-2)tom-1

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ Nr 283
Budownictwo i Inżynieria Środowiska z. 59 (2/2012/II), 2012 - tom 1

ADAMCZYK Jerzy R.
Możliwość wykorzystania przewymiarowanej sieci ciepłowniczej jako akumulatora ciepła

ADAMCZYK Jerzy R., OLCHOWIK Jan M. TOMASZEWSKI Robert
Orientacja kolektorów słonecznych a uzysk energetyczny

AHMAD Mohamed
Badania możliwości otrzymania betonów zwykłych na kruszywach recyklingowych

BAJOREK Grzegorz, KIERNIA-HNAT Marta, KOKOSZKA Wanda, SKRZYPCZAK Izabela
Rekultywacja terenów zdegradowanych w wyniku odkrywkowej eksploatacji kruszyw budowlanych

BAJOREK Grzegorz, KIERNIA-HNAT Marta, KOKOSZKA Wanda, SKRZYPCZAK Izabela
Woda dla celów przemysłowych i ludności a ochrona środowiska

BAJOREK Grzegorz, KIERNIA-HNAT Marta, SKRZYPCZAK Izabela
Aspekty technologiczne zastosowania betonu architektonicznego na przykładzie wybranego obiektu budowlanego

BAJOREK Grzegorz, KIERNIA-HNAT Marta, SKRZYPCZAK Izabela
Rola betonu architektonicznego w realizacji obiektów budowlanych

BIEDROŃSKA Joanna, FIGASZEWSKI Jarosław
Graficzna interpretacja metod gospodarowania energią w budynkach bioklimatycznych

BOCHENEK Magdalena
Próżniowe panele izolacyjne (VIPs) w budownictwie

BUKOWSKA Maria Anna
Kamera termowizyjna narzędziem diagnostycznym w budownictwie

BURMISTRZ Michał
Optymalizacja wybranych rozwiązań architektonicznych w oparciu o trajektorię słońca

BURMISTRZ Monika
Zielony dach a architektura energooszczędna

CHALAMOŃSKI Mariusz
Analiza efektywności energetycznej kolektorów słonecznych

CHMIELOWSKI Adam, GEDYMIN Michał
Wtórne wykorzystanie energii z powietrza usuwanego z kurnika do ogrzewania szklarni

CHWIEDUK Dorota A.
Wybrane aspekty stosowania materiałów zmiennofazowych w przegrodach zewnętrznych w polskich warunkach klimatycznych

CIEŚLAK Krystian, GUŁKOWSKI Sławomir, OLCHOWIK Jan, KOZAK Barbara, WIŚNIEWSKI Mateusz
Detekcja kanałów bocznikujących w cienkowarstwowych ogniwach fotowoltaicznych z wykorzystaniem badań termowizyjnych

CZEKALSKI Dariusz, OBSTAWSKI Paweł
Problemy termicznej jakości wody dostarczanej przez system odnawialnych źródeł energii

CZEKALSKI Dariusz, OBSTAWSKI Paweł
Ocena wydajności wielkopowierzchniowej słonecznej instalacji grzewczej w DPS w Mieni

DĘBSKA Bernardeta, LICHOŁAI Lech
Badanie możliwości wykorzystania modyfikowanych zapraw epoksydowych w procesach naprawczych betonów. Cz.1. Oznaczanie właściwości wytrzymałościowych, absorpcji wody oraz odporności chemicznej

DĘBSKA Bernardeta, LICHOŁAI Lech
Badanie możliwości wykorzystania modyfikowanych zapraw epoksydowych w procesach naprawczych betonów. Cz.2. Oznaczenie przyczepności

DRYGAŁA Aleksandra
Teksturowanie powierzchni krzemu polikrystalicznego z wykorzystaniem lasera Nd:YAG

DUDZIK Iwona
Czasy burmistrzostwa dra Adolfa Dietziusa 1891-1919

FIEDUCIK Jolanta, GAWROŃSKI Adam, MATUSZCZAK Ryszard
Metody przekształcania osadu ściekowego na przykładzie instalacji oczyszczalni ścieków „Łyna” w Olsztynie

FIEDUCIK Jolanta, GODLEWSKI Jan
Diody termiczne – potencjalne możliwości wykorzystania diod termicznych w technice

GARBALIŃSKA Halina, STRZAŁKOWSKI Jarosław
Badania współczynników wyrównania temperatury betonów różnego rodzaju..

GARBALIŃSKA Halina, STRZAŁKOWSKI Jarosław
Wpływ techniki dozowania domieszki napowietrzającej na parametry wytrzymałościowe i cieplne betonu lekkiego

GEDYMIN Michał, CHMIELOWSKI Adam
Możliwości odzyskiwania energii cieplnej w procesie doju krów

GIL Iwona, BIENIECKI Marek, MOCEK Piotr A
Metoda godzinowego podziału rocznego zapotrzebowania na ciepło grzewcze w celu efektywnego wykorzystania energii słonecznej

GIL Stanisław, GRADOŃ Bogusław, BIALIK Wojciech, OCHMAN Józef, ROZPONDEK Maciej
Możliwości wykorzystania energii słonecznej dla pozyskiwania ciepła i chłodu w warunkach klimatycznych Polski

GNATOWSKA Renata
Zastosowanie metod modelowych w ocenie komfortu wiatrowego i bezpieczeństwa ludzi przebywających w sąsiedztwie struktur architektonicznych

GNATOWSKA Renata, GNATOWSKI Adam
Wpływ promieniowania UV na właściwości wybranych materiałów polimerowych stosowanych w budownictwie

GONTAR Zbigniew H.
Centrum usług wspólnych a wdrażanie systemów Smart Grid Analytics

GOSZTYŁA Marek, MOTYL Bogdan Witold
Pierwsze realizacje Stylu Zakopiańskiego na Podkarpaciu

GÓRSKI Michał, PISAREK Karol, GRYGIEL Piotr, REMIZOWICZ Stanisław
Eksperymentalne i numeryczne badania autonomicznej instalacji kolektorów słonecznych

GRZELAKOWSKI Tomasz
Przykładowe kierunki zrównoważonego projektowania architektonicznego w kontekście certyfikacji wielokryterialnej

GUŁKOWSKI Sławomir, CIEŚLAK Krystian, OLCHOWIK Jan M., PAPROTA Marcin, SYROKA Maciej, GŁOWIENKA Radosław
Badanie kinetyki wzrostu epitaksjalnych warstw lateralnych dla zastosowań fotowoltaicznych

GUMUŁA Stanisław, PIASKOWSKA-SILARSKA Małgorzata
Czy energetyka oparta na spalaniu ma wpływ na efekt cieplarniany?

GUMUŁA Stanisław, STANISZ Katarzyna
Autonomiczne systemy elektroenergetyczne dla budynków jednorodzinnych oparte na konwersji promieniowania słońca i energii kinetycznej wiatru

GUMUŁA Stanisław, WOŹNIAK Agnieszka
Technologie energetyczne oparte na odnawialnych źródłach energii i możliwościach wykorzystania w budownictwie rozproszonym

GWIZDAŁA Jerzy
Banki komercyjne w finansowaniu inwestycji w ochronę atmosfery

HAJTO Marek
Zasoby oraz możliwości zagospodarowania wód geotermalnych w Karpatach Zachodnich – od Cieszyna po Gorlice

JAGIEŁA Beata
XIX-wieczna restauracja kościoła i klasztoru oo. Bernardynów w Leżajsku – przyczynek do studium tematu

JAGIEŁA Beata
Zygmunt Hendel i jego niezrealizowane projekty adaptacji Zamku Lubomirskich w Rzeszowie dla potrzeb więziennictwa

KALDA Galina, PIETRUCHA-URBANIK Katarzyna, STUDZIŃSKI Andrzej
Możliwości zastosowania ogniw fotowoltaicznych w budownictwie

KALDA Galina, PIETRUCHA-URBANIK Katarzyna, STUDZIŃSKI Andrzej
Możliwości zastosowania powietrznych kolektorów słonecznych w gospodarce polskiej

KĘSEK Zbigniew
Nowe tendencje w projektowaniu a rozwój zrównoważony

KLEIN Maciej, SAWCZAK Mirosław, ZALAS Maciej, BARBUCHA Robert
Badanie wpływu spawania laserowego złącza TiO2:FTO na rezystancję wewnętrzną oraz sprawność ogniwa słonecznego uczulonego barwnikiem

KOBYLARCZYK Justyna
Ocena jakości środowiska mieszkaniowego małego miasta a współczesne zagrożenia

KONARZEWSKA Bogusława
Historyczne próby stworzenia fasady wydajnej energetycznie jako inspiracje dla rozwiązań współczesnych

KONARZEWSKA Bogusława, NYKA Lucyna
Hybrydowe fasady aktywne – od cech wizualnych po zyski środowiskowe zintegrowanych rozwiązań organicznych

KONKOL Janusz, KOBIAŁKA Paweł
Właściwości wytrzymałościowe betonów wykonanych z jednoczesnym zastosowaniem dwóch dodatków pylastych: pyłu krzemionkowego i popiołu fluidalnego

KONKOL Janusz, PROKOPSKI Grzegorz
Wpływ wieku betonu na właściwości wytrzymałościowe betonów modyfikowanych dodatkiem popiołu fluidalnego

KOWAL Zbigniew, PIOTROWSKI Rafał, SZYCHOWSKI Andrzej
Przystosowanie hal przekrytych strukturą do pozyskiwania energii z promieniowania słonecznego

KUPIEC-HYŁA Danuta
Współczesne holenderskie kierunki kreacji architektonicznej inwestycji mieszkaniowych związanych z wodą

LICHOŁAI Lech, SZYSZKA Jerzy
Badania symulacyjne efektywności energetycznej szczelinowej przegrody kolektorowo-akumulacyjnej (SPKA)

MAGIERA Janusz, PATER Sebastian, NEUPAUER Krzysztof
Instalacja hybrydowa z odnawialnymi źródłami energii pracująca na Ukrainie w formie laboratorium na odległość

MIŚNIAKIEWICZ Elżbieta
Wykorzystanie wentylacji grawitacyjnej w budynku wielorodzinnym

MOCEK Piotr A., GIL Iwona, NIEMOTKO Katarzyna
O dynamice kolektora solarnego z zasobnikiem/pompą ciepła

Statystyki (liczba odsłon strony): 40Unikalne odsłony z okresu 2022.04.17 - 2024.04.17
Liczba wizyt uwzględniających tą stronę. Jeżeli strona odwiedzana była kilka razy podczas jednej wizyty, zostanie policzona tylko raz.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję