Strona: HSS-25-(3-2018) / Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej

HSS-25-(3-2018)

Humanities and Social Sciences
HSS, vol. XXIII, 25 (3/2018), July-September 2018
(p-ISSN 2300-5327), (e-ISSN 2300-9918)
 
Data udostępnienia w momencie opublikowania
Open Access CC BY-NC-ND 3.0 PL

Spis treści

Anna Sylwia Czyż: Pamięć o poprzednikach i kłótnie z kapitułą, czyli o działalności biskupa Mikołaja Stefana Paca na rzecz skarbca katedry wileńskiej
Radosław Domke: Ekologia i ochrona środowiska w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej  
Marcin Gębarowski: Symbolika pawilonów narodowych podczas wystaw światowych  
Paweł Grata: Problemy skarbowości w działalności Rady Regencyjnej (1917–1918)
Anna Hanus, Dorota Kaczmarek: From a monomodal recipe to a multimodal offer. A textological and mediolinguistic approach  
Krzysztof Jaworski: Czy liczby istnieją? Rekonstrukcja sporu o istnienie przedmiotów matematycznych  
Adriana Kaszuba-Perz, Marta Czyżewska: Wyzwania i przemiany w kreowaniu modeli biznesowych przez polskich przedsiębiorców a procesy wzrostu małych i średnich przedsiębiorstw  
Dariusz Kłak, Anna Strawa: Determinanty motywacji kapitału ludzkiego organizacji w świetle badań empirycznych  
Aneta Krzewińska: Innowacje w badaniach społecznych  
Adam Kucharski, Justyna Kuświk: Postawy wobec migracji wyrażane przez Polaków mieszkających na pograniczu wschodnim i zachodnim Polski – rola czynników psychologicznych i kontekstowych  
Katarzyna Kurzępa-Dedo, Agata Gemzik-Salwach: Ustawa antylichwiarska a zmiany na rynku instytucji pożyczkowych – wybrane zagadnienia (część 2)
Małgorzata Lechwar, Grzegorz Wisz: Klastry w procesach modernizacji i rozwoju obszarów przemysłowych – przykład COP  
Renata Marks-Bielska, Joanna Kozajda: Gospodarowanie budżetem gminy w kontekście funkcjonowania gospodarki lokalnej  
Radosław Murkowski: Metody pomiaru zaawansowania procesu starzenia się ludności  
Agnieszka Napiórkowska-Baryła, Mirosława Witkowska-Dąbrowska: Wydatki na utrzymanie lokali mieszkalnych a zaległości w opłatach za mieszkanie w budżetach gospodarstw domowych  
Leszek Pawlikowicz, Krzysztof Surowiec: Wzrost znaczenia udziału militarnego państw bałtyckich i Polski w ramach NATO po kryzysie ukraińskim  
Ryszard Pukała: Impact of macroeconomic factors on the life insurance market in the visegrad countries  
Elżbieta Rączy: Znaczenie dokumentacji sądowej w badaniach nad stosunkami polsko-żydowskimi w czasie II wojny światowej na przykładzie regionu podkarpackiego  
Elżbieta Roszko-Wójtowicz: Processes of population ageing and economic activity of the elderly in the European Union based on the example of Poland and Sweden  
Tomasz Rożek: The international festivals of Polish children folk ensembles  
Mirosław Sołtysiak: Postrzeganie zjawiska wykluczenia finansowego przez przedstawicieli pokolenia X w świetle badań empirycznych  
Hanna Sommer, Grzegorz Zakrzewski: Zarządzanie w działach związanych z obronnością państwa według opinii studentów bezpieczeństwa  
Justyna Stecko: Subjectivity of animals and their moral status – historical aspect
Marta S. Stempień: Zarządzanie barbarzyństwem. Zbrodnie popełnione przez Państwo Islamskie  
Krzysztof A. Tochman: Od wzniosłości do zdrady. Przypadek kapitana Józefa Śmiecha (1915–1982) tajnego współpracownika bezpieki  
Marek Urbanik: Family and its impact on children's education  
Tomasz Wicha: Stosunek Prawa i Sprawiedliwości do współpracy niemiecko-rosyjskiej  
Tadeusz Olejarz: Recenzja książki „Zjawisko ludobójstwa w XX i XXI wieku”, red. nauk. Mira Malczyńska-Biały, Grzegorz Pawlikowski, Krzysztof Żarna, wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016  

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję