Strona: JCEEA-64-02-t2 / Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej

JCEEA-64-02-t2

CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY
JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE
JCEEA, t. XXXIV, z. 64 (2/II/17), kwiecień-czerwiec 2017
(p-ISSN 2300-5130), (e-ISSN 2300-8903)
Ostateczna wersja opublikowana – data udostępnienia w momencie opublikowania
Open Access CC BY-NC-ND 3.0 PL

 

SPIS TREŚCI

Dominika ZIAJA, Bartosz MILLER: Analiza wpływu temperatury na zmianę parametrów dynamicznych stalowej ramy portalowej  
Anna WIEPRZKOWICZ, Dariusz HEIM: Współczynnik tłumienia amplitudy wahań temperatury izolacji termicznej modyfikowanej materiałem fazowo zmiennym  
Mateusz SZARATA, Piotr NAZARKO: Analiza możliwości zastosowania sztucznych sieci neuronowych do kalibracji modeli mikrosymulacyjnych
Ryszard OKOŃSKI, Rafał PASELA: Wpływ zastosowania w chłodnictwie fluorowanych gazów cieplarnianych na globalne ocieplenie klimatu 
Marcin KACZMARZYK: Wpływ współczynnika kształtu A/V na wielkość strat ciepła w budynku w świetle rosnących wymogów dotyczących izolacyjności termicznej przegród budowlanych
Sabina KSIĄŻEK, Małgorzata KIDA, Piotr KOSZELNIK: Możliwości katalitycznego zastosowania materiałów odpadowych
Roman CIEŚLIŃSKI, Michał PRZYBYLSKI: Ocena hydrochemiczna klęski ekologicznej na jeziorze Druzno i rzece Wąskiej w 2014 roku
Adam RYBKA, Marta JAŃCZUK, Klaudia JAREMA-KUŚNIERZ, Jaime ROSET CALZADA: Kształtowanie wysokich obiektów architektury w tkance miejskiej Rzeszowa
Marta RUSNAK: Wpływ aspektów funkcjonalnych, ekonomicznych i psychologicznych na okno muzealne w zabytkowym budynku poprzemysłowym
Marta OLESZKO, Vyacheslav PISAREV: Analiza systemu wentylacji z recyrkulacją powietrza oraz krzyżowym wymiennikiem ciepła w okresie zimowym
Anna BAZAN-KRZYWOSZAŃSKA, Maria MRÓWCZYŃSKA, Marta SKIBA: A Policy of Development of Post-Mining Land on the Example of Zielona Góra
Andżelika PIETRZYK, Dorota PAPCIAK: Wpływ technologii oczyszczania wody na proces kształtowania biofilmu na wybranych materiałach instalacyjnych 
Klara KANTOROWICZ: Architektura kolegiów jezuickich we Włoszech i w Rzeczypospolitej do połowy XVII wieku – poszukiwanie wzorów na wybranych przykładach 
Marek GOSZTYŁA, Stanisław LEŚ, Krystian SIKORSKI: Preliminaria nad stanem badań praktyki konserwatorskiej w Rzeszowie  
Zbigniew MOTYKA: Systems for Spatial and Physico-Chemical Parameters Mapping of Anthropogenic Landscape Forms and Plants Formations in Mining Areas with the Use of Photogrammetry and Remote Laser Sensing from Low Height
Barbara TUROŃ, Dominika ZIAJA, Bartosz MILLER: Wykrywanie uszkodzeń węzłów ramy stalowej z wykorzystaniem metody cyfrowej korelacji obrazu
Dawid MROZEK, Magdalena MROZEK, Jan FEDOROWICZ: Analysis of an Effectiveness of Expansion Joints in the Multi-Family Building Loaded by Mining Activities 
Martyna RABENDA, Marcin KAMIŃSKI: Dual Probabilistic Analysis of the Transient Heat Transfer by the Stochastic Finite Element Method with Optimized Polynomial Basis 
Jadwiga BIZON-GÓRECKA, Michał MATUSZCZAK: Analiza technologiczności rozwiązań projektowych obiektów budowlanych o konstrukcji stalowej
Adam RYBKA, Michał KRUPA: Konstrukcja i architektura hal sportowych na Podhalu (na wybranych przykładach)
Halina GARBALIŃSKA, Magdalena BOCHENEK: Ocena możliwości wyznaczania izoterm sorpcji dynamiczną metodą DVS – na przykładzie betonu komórkowego klasy 700 
Henryk WACHTA, Krzysztof BARAN, Marcin LEŚKO: Możliwości wykorzystania w pracach rewitalizacyjnych zaawansowanych aplikacji graficznych
Agnieszka WIATER, Tomasz SIWOWSKI: Nośność na ścinanie zginanych elementów betonowych zbrojonych prętami kompozytowymi FRP w świetle wybranych procedur obliczeniowych

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję