Strona: Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury / Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej

Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury

Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury

 

Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, JCEEA
Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture

(p-ISSN 2300-5130), (e-ISSN 2300-8903)

jceea-okladka-2017-03-tom-2-inter.png

Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury jest kontynuacją Zeszytów Naukowych Politechniki Rzeszowskiej – Budownictwo i Inżynieria Środowiska, wydawanych od 1983 r., które z kolei były kontynuacją publikacji naukowych wydawanych od 1973 r. pod nazwą Rozprawy – Prace Instytutu Budownictwa i Inżynierii Środowiska.

Strona internetowa czasopisma:

 

Wersja elektroniczna czasopisma jest wersją pierwotną.
Od 2018 roku artykuły będą publikowane wyłącznie w języku angielskim.

The articles can be sent directly to the Secretary:     mjurek@prz.edu.pl

Poprawne cytowanie publikacji ukazujących się w naszym Kwartalniku ze względu na wymogi baz bibliograficznych powinno zawierać pełną dwujęzyczną nazwę , tj.: Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury - Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture. JCEEA, wraz z uwzględnieniem nr DOI, znajdującego się od nr 1/2017 na pierwszej stronie artykułu, w pozostałych latach nr DOI znajduje się na ostatniej stronie artykułu (np. Kowalski, J., Kowalski A. Metoda rozwiązywania ortotropowego warstwowego pasma płytowego. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury - Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture. JCEEA, z. 62 (3/I/2015), pp. 365-373. DOI: 10.7862/rb.2015.121).
W przypadku posiadania przez Autorów numeru identyfikacyjnego ORCID ID, należy wprowadzić pełen numer URI (przykład: http://orcid.org/0000-0002-1825-0097) w miejscu afiliacji.

Autorzy mogą zaproponować potencjalnych recenzentów przesłanych artykułów, z zachowaniem niewystępowania konfliktu interesów*.

*Za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia i związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w okresie ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji.

Wcześniejsza nazwa czasopisma (wydawane w latach 1983-2012)
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Budownictwo i Inżynieria Środowiska   (p-ISSN 0209-2646)

Over 20 years COPE is committed to educate and support editors, publishers and those involved in publication ethics with the aim of moving the culture of publishing towards one where ethical practices becomes the norm, part of the publishing culture.

cope-logo-print-1500.png

JCEEA 2019

Rok 2019

JCEEA, tom XXXVI,
66 (1/2019)
styczeń-marzec
DOI
JCEEA, tom XXXVI,
66 (2/2019)
kwiecień-czerwiec
DOI
JCEEA, tom XXXVI,
66 (3/2019)
lipiec-wrzesień
DOI
JCEEA, tom XXXVI,
66 (4/2019)
październik-grudzień
DOI
jceea-okladka-2019-01-inter.png jceea-okladka-2019-02-inter.png jceea-okladka-2019-03.png jceea-okladka-2019-04.png
 

 
     

Recenzenci współpracujący

JCEEA 2018

Rok 2018

JCEEA, tom XXXV,
65 (1/2018)
styczeń-marzec
DOI
JCEEA, tom XXXV,
65 (2/2018)
kwiecień-czerwiec
DOI
JCEEA, tom XXXV,
65 (3/2018)
lipiec-wrzesień
DOI
JCEEA, tom XXXV,
65 (4/2018)
październik-grudzień
DOI
jceea-okladka-2018-01-inter.png jceea-okladka-2018-02-inter.png jceea-okladka-2018-03.png jceea-okladka-2018-04-inter.png
 

 
     

Recenzenci współpracujący

JCEEA 2017

Rok 2017

JCEEA, tom XXXIV,
64 (1/2017)
styczeń-marzec
DOI
JCEEA, tom XXXIV,
64 (2/I/2017)
kwiecień-czerwiec
DOI
JCEEA, tom XXXIV,
64 (2/II/2017)
kwiecień-czerwiec
DOI
jceea-okladka-2017-01.png jceea-okladka-2017-02-tom-1.png

jceea-okladka-2017-02-tom-2.png


 

 
JCEEA, tom XXXIV,
64 (3/I/2016)
lipiec-wrzesień
DOI
JCEEA, tom XXXIV,
64 (3/II/2017)
lipiec-wrzesień
DOI

JCEEA, tom XXXIV,
64 (4/I/2017)
październik-grudzień
DOI

JCEEA, tom XXXIV,
64 (4/II/2017)
październik-grudzień
DOI

   
jceea-okladka-2017-03-tom-1-inter.png
jceea-okladka-2017-03-tom-2-inter.png
jceea-okladka-2017-04-tom-1.png jceea-okladka-2017-04-tom-2.png

Recenzenci współpracujący

JCEEA 2016

Rok 2016

JCEEA, tom XXXIII,
63 (1/I/2016)
styczeń-marzec
DOI
JCEEA, tom XXXIII,
63 (1/II/2016)
styczeń-marzec
DOI
JCEEA, tom XXXIII,
63 (2/I/2016)
kwiecień-czerwiec
DOI
JCEEA, tom XXXIII,
63 (2/II/2016)
kwiecień-czerwiec
DOI
   
jceea-okladka-01-16-nr-01-inter.png jceea-okladka-01-16-nr-02-inter.png jceea-okladka-2016-02-tom-1-inter.png jceea-okladka-2016-02-tom-2-inter.png    
JCEEA, tom XXXIII,
63 (3/2016)
lipiec-wrzesień

JCEEA, tom XXXIII,
63 (4/2016)
październik-
-grudzień
       

jceea-okladka-2016-03-inter.png

jceea-okladka-2016-04-inter.png

       

Recenzenci współpracujący

JCEEA 2015

Rok 2015

JCEEA, tom XXXII,
62 (1/2015)
styczeń-marzec
DOI
JCEEA, tom XXXII,
62 (2/2015)
kwiecień-czerwiec
DOI
JCEEA, tom XXXII,
62 (3/I/2015)
lipiec-wrzesień
DOI
JCEEA, tom XXXII,
62 (3/II/2015)
lipiec-wrzesień
DOI
JCEEA, tom XXXII,
62 (4/2015)
październik-grudzień
DOI
jceea-okladka-01-15-druk.png jceea-okladka-02-15.png jceea-okladka-2015-03-t1-inter.png jceea-okladka-2015-03-t2-inter.png jceea-okladka-2015-04-inter.png

Recenzenci współpracujący

JCEEA 2014

Rok 2014

JCEEA, tom XXXI,
61 (1/2014)
styczeń-marzec
DOI
JCEEA, tom XXXI,
61 (2/2014)
kwiecień-czerwiec
DOI
JCEEA, tom XXXI,
61 (3/I/2014)
lipiec-wrzesień
DOI
JCEEA, tom XXXI,
61 (3/II/2014)
lipiec-wrzesień
DOI
JCEEA, tom XXXI,
61 (4/2014)
październik-grudzień
DOI
jceea-okladka-61-01-14.png jceea-okladka-61-02-14.png jceea-03-01-14-okladka.png jceea-okladka-03-02-14.png jceea-okladka-04-14.png

Recenzenci współpracujący

JCEEA 2013

Rok 2013

JCEEA, tom XXX,
60 (1/2013)
styczeń-marzec
DOI
JCEEA, tom XXX,
60 (2/2013)
kwiecień-czerwiec
DOI
JCEEA, tom XXX,
60 (3/2013)
lipiec-wrzesień
DOI
JCEEA, tom XXX,
60 (4/2013)
październik-grudzień
DOI
inzynieria-2013-0kl-inter.jpg inzynieria-okladka-02-13-inter.png inzynieria-okladka-03-13.png inzynieria-okladka-04-13.png

Recenzenci współpracujący

Statystyki (liczba odsłon strony): 793Unikalne odsłony z okresu 2022.05.18 - 2024.05.18
Liczba wizyt uwzględniających tą stronę. Jeżeli strona odwiedzana była kilka razy podczas jednej wizyty, zostanie policzona tylko raz.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję