Strona: JCEEA-62-02 / Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej

JCEEA-62-02

CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY
JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE
JCEEA, t. XXXII, z. 62 (2/15), kwiecień-czerwiec 2015

(p-ISSN 2300-5130), (e-ISSN 2300-8903)

Ostateczna wersja opublikowana – data udostępnienia w momencie opublikowania 30.06.2015.
Open Access CC BY-NC-ND 3.0 PL

 

Spis treści

Joanna BIEDROŃSKA: Możliwości kształtowania przylegających struktur szklarniowych i ich wpływ na gospodarkę energetyczną budynku

Estera BOŻEK, Mariusz FILIPOWICZ: Wykorzystanie techniki śledzenia promienia do modelowania wysokotemperaturowych układów helioenergetycznych

Dorota A. CHWIEDUK: Wybrane przykłady zastosowania materiałów PCM w budownictwie

Anna DUDZIŃSKA: Skuteczność osłon przeciwsłonecznych w kształtowaniu komfortu cieplnego w pasywnym budynku użyteczności publicznej

Małgorzata FEDORCZAK-CISAK, Alicja KOWALSKA-KOCZWARA: Analiza możliwości zapewnienia komfortu akustycznego  wibracyjnego pomieszczeń przy użyciu materiałów energooszczędnych

Stanisław FIC, Przemysław BRZYSKI, Andrzej SZEWCZAK, Monika JAROSZ-HADAM: Wybrane właściwości lekkich kompozytów na bazie wypełniaczy celulozowych do zastosowania w budownictwie ekologicznym

Mariusz FILIPOWICZ, Mateusz SZUBEL, Krzysztof SORNEK, Estera BOŻEK, Leszek KURCZ, Arkadiusz FIGÓRSKI, Wiktor WESOŁOWSKI, Jacek RĘKA: Badania energetycznych ii ekologicznych parametrów pracy domowych urządzeń grzewczych typu piecokominki

Tomasz GACZOŁ: Wentylacja grawitacyjna w budynkach mieszkalnych - wybrane zagadnienia

Halina GARBALIŃSKA, Bartłomiej MAJKOWSKI: Pomiary sorpcyjne  współczynnika dyfuzji wilgoci różnego rodzaju zapraw

Tomasz GRUDNIEWSKI, Zofia LUBAŃSKA, Sławomir CZERNIK: Charakterystyka AFM cienkich warstw SnO2  uzyskanych podczas sputteringu magnetronowego przy wybranych warunkach procesu

Andrzej GRZEBIELEC, Artur RUSOWICZ: Wykorzystanie gruntowych pomp ciepła w systemach klimatyzacji

Beata JAGIEŁA, Marek GOSZTYŁA: Koncepcje restauracji klasztoru OO. Bernardynów w Rzeszowie według projektów Zygmunta Hendla

Beata JAGIEŁA, Marek GOSZTYŁA: Projekty konserwatorskie Zygmunta Hendla w kościele OO. Bernardynów w Rzeszowie

Arkadiusz JAMROZIK, Michał PYRC, Maciej LIZIŃSKI, Krzysztof MASAPUST: Możliwości pozyskiwania paliw gazowych  w procesach termicznego przetwarzania odpadów

Arkadiusz JAMROZIK, Michał PYRC, Marta ŚWIĄCIK, Magdalena SCHAB: Oczyszczanie i przetwarzanie gazu generatorowego ze zgazowania odpadów

Justyna KOBYLARCZYK: Model oceny jakości środowiska zamieszkania. Analiza wybranych obszarów województwa podkarpackiego

Piotr KOPEĆ: Obliczenia i dobór gruntowego wymiennika ciepła  dla pompy ciepła

Justyna KOT: Odzysk ciepła w obiektach użyteczności publicznej – wstępna analiza ekonomiczna  

Zbigniew KOWAL, Rafał PIOTROWSKI: Energoaktywne segmenty hal przekryte regularną strukturą koszową

Marcin KRÓLIKOWSKI, Justyna MAZURKIEWICZ, Anna WACHOWICZ: Pojazdy hybrydowe a systemy fotowoltaiczne – możliwości wykorzystania (projekt OZI)

Radosław KRZEMIŃSKI, Wojciech TERLIKOWSKI: Kaszyce drewniane – historycznym elementem rewitalizacji zabytków

Sabina KSIĄŻEK, Małgorzata KIDA, Piotr KOSZELNIK: Występowanie perfluorowanych związków organicznych w środowisku i fizykochemiczne metody usuwania ich z roztworów wodnych

Ewelina KUBACKA, Dariusz HEIM: Komfort termiczny w pomieszczeniu ze zdecentralizowanym, mechanicznym systemem doprowadzenia powietrza

Karolina KURTZ-ORECKA, Piotr CIERZNIEWSKI: Problematyka termomodernizacji w budynkach zabytkowych i dawnych

Radosław KURZYP: Możliwości zastosowania technologii wznoszenia budynków wielkoprzestrzennych w budownictwie jednorodzinnym w aspekcie ochrony środowiska naturalnego

Dominika KUŚNIERZ-KRUPA: Problematyka rewaloryzacji zabytkowych willi w miejscowościach uzdrowiskowych na przykładzie willi: Primavera, Jaworzyna oraz Wawel w Rabce Zdrój

Roman LICHOGRAJ, Jan Marian OLCHOWIK, Piotr LICHOGRAJ, Sławomir CZERNIK: Wpływ trawienia plazmą na wybrane parametry cienkich warstw CdTe i SnO2 dla zastosowań fotowoltaicznych

Anna MAŁACHOWICZ: Koncepcja rewitalizacji Fary w Gubinie. Próba wykorzystania energii słonecznej w procesie adaptacji zabytkowego kościoła na centrum kultury i komunikacji

Justyna MAZURKIEWICZ, Anna WACHOWICZ-PYZIK, Marcin KRÓLIKOWSKI: Potencjalne możliwości wykorzystania czwartorzędowych wód podziemnych w instalacjach niskotemperaturowych

Martyna MOKRZECKA: Międzynarodowe systemy certyfikacji LEED, BREEAM i DGNB. Wstępna analiza porównawcza poparta studium przypadku

Witold NIEMIEC, Feliks STACHOWICZ, Tomasz TRZEPIECIŃSKI, Marcin JURGILEWICZ: Sanitacja obszarów wiejskich poprzez rolnicze wykorzystanie osadów ściekowych

Tadeusz NOCH: Układ kogeneracyjny przy współpracy pomp ciepła z kotłownią olejową i siecią ciepłowniczą

Katarzyna NOWAK–DZIESZKO, Małgorzata ROJEWSKA-WARCHAŁ, Jacek DĘBOWSKI: Wpływ docieplenia budynku wielkopłytowego na komfort cieplny lokali mieszkalnych

Marianna OLENETS, Jerzy Zbigniew PIOTROWSKI, Anatoliy STROY: Metoda określenia emisyjności niektórych materiałów budowlanych

Małgorzata PIASKOWSKA-SILARSKA: Wpływ gazu składowiskowego na środowisko i możliwości jego unieszkodliwiania

Iwona PIEBIAK: Wytyczne projektowe w architekturze energooszczędnej na przykładzie budynków mieszkalnych jednorodzinnych

Łukasz POLUS, Maciej SZUMIGAŁA: Wpływ tarcia na nośność belki aluminiowo-betonowej

Izabela SKRZYPCZAK, Lidia BUDA-OŻÓG, Marta SŁOWIK: Trwałość jako postulat rozwoju zrównoważonego

Izabela SKRZYPCZAK, Wanda KOKOSZKA: Zrównoważone metody oceny zgodności wytrzymałości betonu na ściskanie

Krzysztof SORNEK, Mariusz FILIPOWICZ, Krzysztof IZDEBSKI: Badanie wybranych parametrów pracy prototypowego systemu CHP małej skali z kotłem na biomasę

Katarzyna STANISZ, Stanisław GUMUŁA: Kształtowanie się współczynnika efektywności pompy ciepła przy współpracy z akumulatorami ciepła o różnej pojemności

Jadwiga STĘCHŁY: Zabytkowa stolarka drzwiowa w jarosławskich obiektach sakralnych

Jarosław STRZAŁKOWSKI, Halina GARBALIŃSKA: Transmitancje cieplne dwuwarstwowych ścian zewnętrznych zróżnicowanych materiałem nośnym

Ilona SZEFER: Ekoinstalacje – detal architektoniczno-urbanistyczny jako element systemu ekologicznego w mieście

Norbert SZMOLKE: Audytorskie spojrzenie na wentylację szkół

Norbert SZMOLKE: Diagnostyka obiektów z wykorzystaniem kamery termowizyjnej

Mateusz SZUBEL, Mariusz FILIPOWICZ: Analiza numeryczna pracy urządzeń grzewczych małej mocy zasilanych biomasą

Marek SZYMCZAK, Andrzej TOMPOROWSKI: Wysuszony osad ściekowy i biomasa jako paliwo odnawialne

Jarosław TATARCZAK, Karolina SIEDLISKA, Robert KOSACKI, Jan M. OLCHOWIK: Analiza wpływu zacienienia krystalicznych modułów PV na efektywność energetyczną farm słonecznych

Jarosław TATARCZAK, Marta SOKOŁOWSKA, Jan M. OLCHOWIK: Analiza napromieniowania słonecznego Polski na podstawie danych satelitarnych NASA

Wojciech TERLIKOWSKI: Rola rehabilitacji, modernizacji i adaptacji budynków zabytkowych w procesie rewitalizacji

Wojciech TERLIKOWSKI, Kacper WASILEWSKI: Ekspozycja zabytkowych obiektów architektury antycznej na podstawie własnych przykładów

Adam TROFIMOWICZ: Analiza pracy systemu podgrzewania płyty boiska sportowego z wykorzystaniem pompy ciepła w trakcie jej eksploatacji

Bernard TWARÓG, Zbigniew KĘSEK: Floodpolis – powodziowe miasto przyszłości

Anna WACHOWICZ-PYZIK, Justyna MAZURKIEWICZ, Marcin KRÓLIKOWSKI: Główne bariery wykorzystania energii geotermalnej w Polsce na przykładzie wybranych ciepłowni

Wojciech ZALEWSKI: Zastosowanie zawiesiny lodowej w klimatyzacji

Anna ZASTAWNA-RUMIN, Katarzyna NOWAK: Badanie przegrody zawierającej materiał fazowo zmienny poddanej zmiennym warunkom termicznym w komorze klimatycznej

Anna ZASTAWNA-RUMIN, Katarzyna NOWAK: Badanie przegrody zawierającej materiał fazowo zmienny w warunkach in situ

Anna ZASTAWNA-RUMIN, Katarzyna NOWAK: Pomiar właściwości cieplnych materiałów budowlanych przy zastosowaniu różnej aparatury pomiarowej – analiza wyników

Agata ZDYB: Wybrane możliwości zastosowania nanostruktur w inżynierii środowiska

Statystyki (liczba odsłon strony): 11Unikalne odsłony z okresu 2022.04.24 - 2024.04.24
Liczba wizyt uwzględniających tą stronę. Jeżeli strona odwiedzana była kilka razy podczas jednej wizyty, zostanie policzona tylko raz.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję