Strona: JCEEA-64-04-t2 / Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej

JCEEA-64-04-t2

CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY
JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE
JCEEA, t. XXXIV, z. 64 (4/II/17), październik-grudzień 2017
 
(p-ISSN 2300-5130), (e-ISSN 2300-8903)
 
Data udostępnienia w momencie opublikowania
Open Access CC BY-NC-ND 3.0 PL

 

Spis treści

Tadeusz GARGULA, Pelagia GAWRONEK, Maria MAKUCH:  Prace projektowe przy zakładaniu sieci kontrolnej dla celów badania stabilności mostu kolejowego z wykorzystaniem idei sieci modularnych   
Violetta SOKOŁA-SZEWIOŁA, Marian PONIEWIERA, Andrzej ZYGMUNIAK:  Transformacja współrzędnych z układów stosowanych w kopalniach węgla kamiennego do układu państwowego na przykładzie PG „Silesia”          
Marek GOSZTYŁA, Agata MIKRUT:  Wyniki badań przeprowadzonych na wybranych planach łemkowskich chyż 
Marcin LEŚKO, Krzysztof BARAN, Henryk WACHTA:  Wielowariantowa iluminacja Pałacu Lubomirskich w Rzeszowie    
Aleksandra MIERZEJOWSKA:  Rola geodety w procesie inwestycyjnym w świetle obowiązujących przepisów       
Michał JUREK:  Zastosowanie termografii aktywnej w badaniu stanu powierzchni elementów stalowych       
Galina KALDA, Anna RAJCHEL:  Analiza stanu gospodarki odpadami w powiecie Lesko
Arkadiusz KAMPCZYK:  Pomiar strzałek w torze zwrotnym rozjazdu przykładnicą magnetyczno-pomiarową
Andżelika PIETRZYK, Dorota PAPCIAK:  Wpływ właściwości związków organicznych na efektywność procesów uzdatniania wody - podstawy teoretyczne      
Jan KRUPA, Andrzej MANTAJ, Piotr KOSZELNIK:  Wybrane aspekty problematyki ochrony środowiska w ocenie respondentów      
Dominika GRATKOWSKA-ŻMUDA:  Analiza stabilności chemicznej butelkowanej wody źródlanej „Iwoniczanka”   
Marek GOSZTYŁA, Rafał LICHOŁAI:  Nieistniejąca zabudowa przyrynkowa w Krasiczynie       
Agnieszka Faustyna SZUTA:  Czynniki wpływające na popularność leśnych teatrów plenerowych obrębu dawnych ziem Cesarstwa Niemieckiego 
Agnieszka GENEROWICZ, Ryszarda IWANEJKO:  Możliwości prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy częściowo niepewnej sytuacji rynkowej – podstawy techniczne i możliwości rozwiązań segregacji      
Izabela PIEGDOŃ, Barbara TCHÓRZEWSKA-CIEŚLAK:  Możliwość wykorzystania danych o awariach sieci wodociągowej w procesie planowania jej remontu      
Patrycja MICHALIK, Janusz RAK:  Analiza strat wody wodociągu miasta Biecz             
Bartosz CHWIEDUK:  Porównanie modeli promieniowania słonecznego             
Agnieszka GENEROWICZ, Ryszarda IWANEJKO:  Możliwości prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy częściowo niepewnej sytuacji rynkowej – aplikacja metod obliczeniowych      
Joanna KUJDA, Lidia BUDA-OŻÓG:  Analiza niezawodności tarcz żelbetowych projektowanych metodą ST      
Arkadiusz KAMPCZYK:  Geometria przejazdu kolejowo-drogowego kategorii D             
Ryszarda IWANEJKO, Jarosław BAJER:  Dekompozycja wielokrotna jako metoda dokładnego wyznaczania niezawodności systemów złożonych
Monika CHMIELEWSKA, Krystian CIEŚLAK:  Analiza rozwiązań systemu fotowoltaicznego zintegrowanego z budynkiem na przykładzie domu jednorodzinnego           
Marek URBANIK, Barbara TCHÓRZEWSKA-CIEŚLAK:  Approach to the Determination of Failure Risk Level Index on the Example of the Natural Gas Distribution Subsystem        
Piotr GLEŃ, Karol KRUPA:  Studium zrównoważonego rozwoju architektury Islandii
Wioleta BŁASZCZAK-BĄK, Anna SOBIERAJ-ŻŁOBIŃSKA:  Metoda OptD do redukcji danych w opracowaniu wyników pomiarów linii elektroenergetycznych 
Ryszard MIELIMĄKA, Paweł SIKORA:  Zarządzanie kopalnianymi obiektami powierzchniowymi w Górnoślaskim Zagłębiu Węglowym z wykorzystaniem narzędzi GIS     
Ryszarda IWANEJKO, Jarosław BAJER:  Aplikacje dekompozycji wielokrotnej do dokładnego wyznaczania niezawodnosci systemów złożonych         
Robert GRYGO, Krzysztof CZECH, Marcin PALENCEUSZ:  Numeryczna analiza odkształceń płaskich dźwigarów kratowych oraz ich weryfikacja przy wykorzystaniu stanowiska do badań parametrów mechanicznych konstrukcji w skali naturalnej          
Michał BASZEŃ:  Badania doświadczalne odkształcalności węzłów szkieletowych budynków drewnianych
Szymon TOPOLIŃSKI, Aleksandra GORĄCZKO, Jacek SZTUBECKI, Adam BUJARKIEWICZ:  Monitoring przemieszczeń pionowych słupów obiektu posadowionego na podłożu ekspansywnym     
Krzysztof SORNEK, Mariusz FILIPOWICZ:  Symulacje dynamiczne systemów oze z wykorzystaniem oprogramowania TRNSYS           
Paweł P. WŁODARCZYK, Barbara WŁODARCZYK:  Wykorzystanie zużytego oleju rzepakowego do zasilania ogniwa paliwowego    
Tomasz DZIK, Renata DZIK:  Efektywność energetyczna i ekonomiczna funkcjonowania przedsiębiorstwa – doświadczenia z wdrożenia systemu zarządzania energią     
Marek ZYGMUNT, Józef SANECKI, Andrzej KLEWSKI:  Określanie przyczyn powstawania osuwisk w polskich Karpatach fliszowych w oparciu o obrazy lotnicze z BSL   
Antonina ŻABA, Michał MARCHACZ:  Wprowadzenie do problematyki eksploatacji zabytkowych kościołów w pętli gliwickiej szlaku architektury drewnianej w województwie ślaskim   
Leszek DULAK, Rafał ŻUCHOWSKI:  Analiza oddziaływań akustycznych z etapu budowy i eksploatacji projektowanego osiedla domów jednorodzinnych w Sanoku
Arkadiusz KAMPCZYK:  Przykładnica magnetyczno-pomiarowa w pomiarach strzałek eksploatacyjnych rozjazdu zwyczajnego            
Anna WERNER-JUSZCZUK:  Wpływ rozmieszczenia izolacji cieplnej w ścianie zewnętrznej na pracę ogrzewania ściennego    
Krystian SIKORSKI:  Zabytki z przyszłością. Konserwacja i modernizacja obiektu zabytkowego na przykładzie folwarku w Bagieńcu         
Zbigniew SIEJKA:  Opracowanie sieci wektorowej GNSS z wykorzystaniem systemu ASG-EUPOS, na przykładzie modernizowanej, szczegółowej osnowy poziomej           
Piotr DRAGAN, Sławomir GUŁKOWSKI:  Perspektywy wykorzystania energii słonecznej w dolinie Zielawy     
Bogdan SIEDLECKI, Anna CZAPLICKA: Energooszczędne systemy oświetlenia obiektów architektonicznych w aspekcie zagrożenia środowiska naturalnego              
Stanisław Jacek KOZIEŁ, Adam ŁUKSA:  Ekonomiczne przesłanki utylizacji ubocznych produktów syntezy chemicznej – produkcja kaprolaktamu  
Joanna GWOŹDZIEJ-MAZUR:  Analiza przepływów wody w budynkach wielolokalowych przy wykorzystaniu wodomierzy statycznych      
Wojciech GOSK, Krzysztof CZECH:  Ocena komfortu wibracyjnego ludzi w budynku w aspekcie zmiany jego funkcji z biurowej na mieszkalną według norm PN I ISO
Piotr WOLAŃSKI:  Ryzyko mikrobiologiczne w budynkach z wentylacją naturalną

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję