JCEEA-64-04-t2

CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY
JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE
JCEEA, t. XXXIV, z. 64 (4/II/17), październik-grudzień 2017
 
(p-ISSN 2300-5130), (e-ISSN 2300-8903)
 
Data udostępnienia w momencie opublikowania
Open Access CC BY-NC-ND 3.0 PL

 

Spis treści

Tadeusz GARGULA, Pelagia GAWRONEK, Maria MAKUCH:  Prace projektowe przy zakładaniu sieci kontrolnej dla celów badania stabilności mostu kolejowego z wykorzystaniem idei sieci modularnych

Violetta SOKOŁA-SZEWIOŁA, Marian PONIEWIERA, Andrzej ZYGMUNIAK:  Transformacja współrzędnych z układów stosowanych w kopalniach węgla kamiennego do układu państwowego na przykładzie PG „Silesia”

Marek GOSZTYŁA, Agata MIKRUT:  Wyniki badań przeprowadzonych na wybranych planach łemkowskich chyż

Marcin LEŚKO, Krzysztof BARAN, Henryk WACHTA:  Wielowariantowa iluminacja Pałacu Lubomirskich w Rzeszowie

Aleksandra MIERZEJOWSKA:  Rola geodety w procesie inwestycyjnym w świetle obowiązujących przepisów

Michał JUREK:  Zastosowanie termografii aktywnej w badaniu stanu powierzchni elementów stalowych

Galina KALDA, Anna RAJCHEL:  Analiza stanu gospodarki odpadami w powiecie Lesko

Arkadiusz KAMPCZYK:  Pomiar strzałek w torze zwrotnym rozjazdu przykładnicą magnetyczno-pomiarową

Andżelika PIETRZYK, Dorota PAPCIAK:  Wpływ właściwości związków organicznych na efektywność procesów uzdatniania wody - podstawy teoretyczne

Jan KRUPA, Andrzej MANTAJ, Piotr KOSZELNIK:  Wybrane aspekty problematyki ochrony środowiska w ocenie respondentów

Dominika GRATKOWSKA-ŻMUDA:  Analiza stabilności chemicznej butelkowanej wody źródlanej „Iwoniczanka”

Marek GOSZTYŁA, Rafał LICHOŁAI:  Nieistniejąca zabudowa przyrynkowa w Krasiczynie

Agnieszka Faustyna SZUTA:  Czynniki wpływające na popularność leśnych teatrów plenerowych obrębu dawnych ziem Cesarstwa Niemieckiego

Agnieszka GENEROWICZ, Ryszarda IWANEJKO:  Możliwości prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy częściowo niepewnej sytuacji rynkowej – podstawy techniczne i możliwości rozwiązań segregacji

Izabela PIEGDOŃ, Barbara TCHÓRZEWSKA-CIEŚLAK:  Możliwość wykorzystania danych o awariach sieci wodociągowej w procesie planowania jej remontu

Patrycja MICHALIK, Janusz RAK:  Analiza strat wody wodociągu miasta Biecz

Bartosz CHWIEDUK:  Porównanie modeli promieniowania słonecznego             

Agnieszka GENEROWICZ, Ryszarda IWANEJKO:  Możliwości prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy częściowo niepewnej sytuacji rynkowej – aplikacja metod obliczeniowych       

Joanna KUJDA, Lidia BUDA-OŻÓG:  Analiza niezawodności tarcz żelbetowych projektowanych metodą ST

Arkadiusz KAMPCZYK:  Geometria przejazdu kolejowo-drogowego kategorii D

Ryszarda IWANEJKO, Jarosław BAJER:  Dekompozycja wielokrotna jako metoda dokładnego wyznaczania niezawodności systemów złożonych

Monika CHMIELEWSKA, Krystian CIEŚLAK:  Analiza rozwiązań systemu fotowoltaicznego zintegrowanego z budynkiem na przykładzie domu jednorodzinnego

Marek URBANIK, Barbara TCHÓRZEWSKA-CIEŚLAK:  Approach to the Failure Risk Level Index Determination on the Example of the Natural Gas Distribution Subsystem

Ryszarda IWANEJKO, Jarosław BAJER:  Aplikacje dekompozycji wielokrotnej do dokładnego wyznaczania niezawodności systemów złożonych


 Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję