JCEEA-64-04-t2

CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY
JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE
JCEEA, t. XXXIV, z. 64 (4/II/17), październik-grudzień 2017
 
(p-ISSN 2300-5130), (e-ISSN 2300-8903)
 
Data udostępnienia w momencie opublikowania
Open Access CC BY-NC-ND 3.0 PL

 

Spis treści

Tadeusz GARGULA, Pelagia GAWRONEK, Maria MAKUCH:  Prace projektowe przy zakładaniu sieci kontrolnej dla celów badania stabilności mostu kolejowego z wykorzystaniem idei sieci modularnych
Violetta SOKOŁA-SZEWIOŁA, Marian PONIEWIERA, Andrzej ZYGMUNIAK:  Transformacja współrzędnych z układów stosowanych w kopalniach węgla kamiennego do układu państwowego na przykładzie PG „Silesia”
Marek GOSZTYŁA, Agata MIKRUT:  Wyniki badań przeprowadzonych na wybranych planach łemkowskich chyż
Marcin LEŚKO, Krzysztof BARAN, Henryk WACHTA:  Wielowariantowa iluminacja Pałacu Lubomirskich w Rzeszowie
Aleksandra MIERZEJOWSKA:  Rola geodety w procesie inwestycyjnym w świetle obowiązujących przepisów
Michał JUREK:  Zastosowanie termografii aktywnej w badaniu stanu powierzchni elementów stalowych
Galina KALDA, Anna RAJCHEL:  Analiza stanu gospodarki odpadami w powiecie Lesko
Arkadiusz KAMPCZYK:  Pomiar strzałek w torze zwrotnym rozjazdu przykładnicą magnetyczno-pomiarową
Andżelika PIETRZYK, Dorota PAPCIAK:  Wpływ właściwości związków organicznych na efektywność procesów uzdatniania wody - podstawy teoretyczne
Jan KRUPA, Andrzej MANTAJ, Piotr KOSZELNIK:  Wybrane aspekty problematyki ochrony środowiska w ocenie respondentów
Dominika GRATKOWSKA-ŻMUDA:  Analiza stabilności chemicznej butelkowanej wody źródlanej „Iwoniczanka”
Marek GOSZTYŁA, Rafał LICHOŁAI:  Nieistniejąca zabudowa przyrynkowa w Krasiczynie
Agnieszka Faustyna SZUTA:  Czynniki wpływające na popularność leśnych teatrów plenerowych obrębu dawnych ziem Cesarstwa Niemieckiego
Agnieszka GENEROWICZ, Ryszarda IWANEJKO:  Możliwości prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy częściowo niepewnej sytuacji rynkowej – podstawy techniczne i możliwości rozwiązań segregacji
Izabela PIEGDOŃ, Barbara TCHÓRZEWSKA-CIEŚLAK:  Możliwość wykorzystania danych o awariach sieci wodociągowej w procesie planowania jej remontu
Patrycja MICHALIK, Janusz RAK:  Analiza strat wody wodociągu miasta Biecz
Bartosz CHWIEDUK:  Porównanie modeli promieniowania słonecznego
Agnieszka GENEROWICZ, Ryszarda IWANEJKO:  Możliwości prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy częściowo niepewnej sytuacji rynkowej – aplikacja metod obliczeniowych
Joanna KUJDA, Lidia BUDA-OŻÓG:  Analiza niezawodności tarcz żelbetowych projektowanych metodą ST
Arkadiusz KAMPCZYK:  Geometria przejazdu kolejowo-drogowego kategorii D
Ryszarda IWANEJKO, Jarosław BAJER:  Dekompozycja wielokrotna jako metoda dokładnego wyznaczania niezawodności systemów złożonych
Monika CHMIELEWSKA, Krystian CIEŚLAK:  Analiza rozwiązań systemu fotowoltaicznego zintegrowanego z budynkiem na przykładzie domu jednorodzinnego
Marek URBANIK, Barbara TCHÓRZEWSKA-CIEŚLAK:  Approach to the Failure Risk Level Index Determination on the Example of the Natural Gas Distribution Subsystem
Piotr GLEŃ, Karol KRUPA:  Studium zrównoważonego rozwoju architektury Islandii
Wioleta BŁASZCZAK-BĄK, Anna SOBIERAJ-ŻŁOBIŃSKA:  Metoda OPTD do redukcji danych w opracowaniu wyników pomiarów linii elektroenergetycznych
Ryszard MIELIMĄKA, Paweł SIKORA:  Zarządzanie kopalnianymi obiektami powierzchniowymi w Górnoślaskim Zagłębiu Węglowym z wykorzystaniem narzędzi GIS
Ryszarda IWANEJKO, Jarosław BAJER:  Aplikacje dekompozycji wielokrotnej do dokładnego wyznaczania niezawodnosci systemów złożonych
Robert GRYGO, Krzysztof CZECH, Marcin PALENCEUSZ:  Numeryczna analiza odkształceń płaskich dźwigarów kratowych oraz ich weryfikacja przy wykorzystaniu stanowiska do badań parametrów mechanicznych konstrukcji w skali naturalnej
Michał BASZEŃ:  Badania doświadczalne odkształcalności węzłów szkieletowych budynków drewnianych
Szymon TOPOLIŃSKI, Aleksandra GORĄCZKO, Jacek SZTUBECKI, Adam BUJARKIEWICZ:  Monitoring przemieszczeń pionowych słupów obiektu posadowionego na podłożu ekspansywnym
Krzysztof SORNEK, Mariusz FILIPOWICZ:  Symulacje dynamiczne systemów oze z wykorzystaniem oprogramowania TRNSYS
Paweł P. WŁODARCZYK, Barbara WŁODARCZYK:  Wykorzystanie zużytego oleju rzepakowego do zasilania ogniwa paliwowego
Tomasz DZIK, Renata DZIK:  Efektywność energetyczna i ekonomiczna funkcjonowania przedsiębiorstwa – doświadczenia z wdrożenia systemu zarządzania energią
Marek ZYGMUNT, Józef SANECKI, Andrzej KLEWSKI:  Określanie przyczyn powstawania osuwisk w polskich Karpatach fliszowych w oparciu o obrazy lotnicze z BSL
Antonina ŻABA, Michał MARCHACZ:  Wprowadzenie do problematyki eksploatacji zabytkowych kościołów w pętli gliwickiej szlaku architektury drewnianej w województwie ślaskim
Leszek DULAK, Rafał ŻUCHOWSKI:  Analiza oddziaływań akustycznych z etapu budowy i eksploatacji projektowanego osiedla domów jednorodzinnych w Sanoku
Arkadiusz KAMPCZYK:  Przykładnica magnetyczno-pomiarowa w pomiarach strzałek eksploatacyjnych rozjazdu zwyczajnego
Anna WERNER-JUSZCZUK:  Wpływ rozmieszczenia izolacji cieplnej w ścianie zewnętrznej na pracę ogrzewania ściennego
Krystian SIKORSKI:  Zabytki z przyszłością. konserwacja i modernizacja obiektu zabytkowego na przykładzie folwarku w Bagieńcu
Zbigniew SIEJKA:  Opracowanie sieci wektorowej GNSS z wykorzystaniem systemu ASG-EUPOS, na przykładzie modernizowanej, szczegółowej osnowy poziomej

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję