Strona: BiIŚ-276-58(2-11) / Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej

BiIŚ-276-58(2-11)

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ Nr 276
Budownictwo i Inżynieria Środowiska z. 58 (2/11), 2011

 

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Lidia BUDA-OŻÓG: Analiza porównawcza zmiany parametrów modalnych belek żelbetowych o różnych poziomach wytężenia na podstawie badań doświadczalnych i numerycznych

Józef DZIOPAK, Joanna HYPIAK: Analiza metodologii wymiarowania kanalizacji ogólnospławnej

Józef DZIOPAK, Joanna HYPIAK: Analiza wpływu przyrostu powierzchni zlewni na poszukiwaną pojemność zbiornika wielokomorowego

Piotr GĄSKA: Naprawa fragmentu dna niecki składowiska odpadów komunalnych w Krośnie

Elżbieta HYCNAR, Agnieszka PĘKALA: Opoka ze złoża węgla brunatnego „Bełchatów” a możliwości jej praktycznego wykorzystania

Joanna HYPIAK: Koncepcja zbiornika infiltracyjno-retencyjnego ścieków deszczowych z komorą osadową

Galina KALDA: Rozwój energetyki wiatrowej w gospodarce krajowej

Galina KALDA, Rafał PATEREK: Perspektywy wykorzystania energii
słonecznej w Polsce

Jadwiga KALETA, Dorota PAPCIAK: Wpływ obróbki chemicznej na zdolność jonowymienną iłołupków klinoptylolitowo-montmorylonitowych

Jadwiga KALETA, Dorota PAPCIAK, Alicja PUSZKAREWICZ: Wymywanie zanieczyszczeń z iłołupków klinoptylolitowo-montmorylonitowych

Jadwiga KALETA, Dorota PAPCIAK, Alicja PUSZKAREWICZ: Zastosowanie złóż chemicznie aktywnych do odżelaziania i odmanganiania wody

Andrzej KOTOWSKI: Analiza metodologii modelowania opadów do wymiarowania kanalizacji

Andrzej KOTOWSKI: Fizykalne modelowanie opadów do wymiarowania kanalizacji

Magdalena MICAŁ, Barbara PASIERB, Jolanta WARCHOŁ: Oczyszczanie gliceryny z produkcji biodiesla

Aneta MLAŚ, Jolanta PETRYNIAK, Anna RYZNAR, Paulina SOBOLEWSKA, Jolanta WARCHOŁ: Zastosowanie minerałów ilastych do usuwania metali ciężkich

Elena NEVEROVA-DZIOPAK, Elżbieta KOWALCZYK, Lilianna BARTOSZEK, Piotr KOSZELNIK: Ocena stanu troficznego zbiornika zaporowego Solina

Witold NIEMIEC, Honorata TRZCIŃSKA: Rozwój i znaczenie turystyki uzdrowiskowej w Polsce

Witold NIEMIEC, Alicja BONARSKA-TREIT, Agnieszka PAJOR: Wykorzystanie transportu lotniczego w turystyce osób niepełnosprawnych

Marcin OŁPIŃSKI, Bartosz TRELA, Jolanta WARCHOŁ: Usuwanie metali ciężkich na sorbentach modyfikowanych EDTA i DTPA

Katarzyna PIETRUCHA: Infrastruktura wodociągowa w województwie podkarpackim w latach 1995÷2008

Janusz R. RAK: Wybrane aspekty planu bezpieczeństwa województwa podkarpackiego

Janusz R. RAK, Andrzej STUDZIŃSKI: Ryzyko narażenia zawodowego na czynniki chemiczne w systemie zaopatrzenia w wodę

Sławomir RYBKA, Andrzej STUDZIŃSKI: Metodyka oceny ryzyka związanego z brakiem dostawy wody dla aglomeracji miejskiej

 

BUDOWNICTWO
Marek IWAŃSKI: Wpływ asfaltu spienionego na właściwości recyklowanej podbudowy

Igor LABUDA, Aleksandra PROKOPSKA: Metodyczne przezwyciężanie wektora inercji w koncepcyjnym projektowaniu architektonicznym i konstrukcyjnym

Vyacheslav PISAREV, Rafał STRUG: Projektowanie systemu belek chłodzących pasywnych metodą obliczeniową na przykładzie oprogramowania Teknosim firmy Lindab Climate

Vyacheslav PISAREV, Sławomir RABCZAK: Możliwość pozyskania energii cieplnej z samochodu osobowego w garażu

Michał PROKSA: Podziemna Trasa Turystyczna w Rzeszowie – aspekty architektoniczne i konserwatorskie

Tomasz SIWOWSKI: Projekty konkursowe nowych kładek dla pieszych przez Wisłę w Krakowie

Izabela SKRZYPCZAK: Kryterium zgodności wytrzymałości betonu a prawdopodobieństwo popełnienia błędu pierwszego i drugiego rodzaju

Izabela SKRZYPCZAK, Dawid ZIENTEK: Ocena deformacji powierzchni terenów górniczych za pomocą miernika syntetycznego

Bogdan STANKIEWICZ: Analiza stalowych belek narażonych na zwichrzenie metodą elementów skończonych

Tomasz TOMASZEK: Wystrój malarski wnętrza drewnianej cerkwi w Miękiszu Starym – stan zachowania oraz problematyka konserwatorska

Statystyki (liczba odsłon strony): 14Unikalne odsłony z okresu 2022.05.23 - 2024.05.23
Liczba wizyt uwzględniających tą stronę. Jeżeli strona odwiedzana była kilka razy podczas jednej wizyty, zostanie policzona tylko raz.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję