Strona: JCEEA-63-03 / Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej

JCEEA-63-03

CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY
JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE
JCEEA, t. XXXIII, z. 63 (3/16), lipiec-wrzesień 2016
 
(p-ISSN 2300-5130), (e-ISSN 2300-8903)
Ostateczna wersja opublikowana – data udostępnienia w momencie opublikowania 30.12.2016.
Open Access CC BY-NC-ND 3.0 PL

 

Spis treści

Janusz BELOK, Beata WILK-SŁOMKA: Wpływ parametrów oszklenia na zużycie energii w strefie o regulowanej temperaturze
Jarosław BIGORAJSKI: Analiza techniczno-ekonomiczna hybrydowej mikroinstalacji słonecznej
Jan BRÓDKA, Andrzej WOJNAR: Projektowanie wiązarów z ceowników
ikątowników równoramiennych o węzłach typu K. Część 1. Węzły pasa dolnego
Marta CHODYKA, Jerzy NITYCHORUK, Fabian WELC, Anna ROGÓŻ, Zofia LUBAŃSKA, Tomasz GRUDNIEWSKI: Wpływ zmian klimatu na osadnictwo prehistoryczne Mazur w kontekście badań osadów jeziornych
Marta CHODYKA, Jerzy NITYCHORUK, Marek ZREDA, Tomasz GRUDNIEWSKI, Zofia LUBAŃSKA: Innowacyjna metoda pomiaru wilgotności gleby z zastosowaniem neutronów kosmicznych – trzy lata funkcjonowania czujnika na południowym Podlasiu
Dariusz CZEKALSKI, Martyna TOMASZEK: Rozkład natężenia promieniowania względem południa słonecznego na płaszczyźnie poziomej w kwietniu i we wrześniu
Bernardeta DĘBSKA, Karolina GÓRSKA: Ocena możliwości zagospodarowania odpadów w sektorze budowlanym
Jolanta FIEDUCIK: Samowystarczalne energetycznie gospodarstwo agroturystyczne
Tomasz GACZOŁ: Podciśnieniowy i nadciśnieniowy system wentylacji grawitacyjnej
Halina GARBALIŃSKA, Jarosław STRZAŁKOWSKI: Kruszywo jako czynnik kształtujący parametry cieplne betonów o niemodyfikowanej matrycy cementowej
Magdalena GRUDZIŃSKA: Dobór oszklenia w pasywnych systemach szklarniowych na przykładzie oszklonego balkonu
Marian HOLUB, Magdalena BALINTOVA, Stefan DEMCAK, Maria HURAKOVA: Characterization of Natural Zeolite and Determination Its Adsorption Properties
Marek JABŁOŃSKI, Katarzyna KLEMM: Wykorzystanie symulacji numerycznej do wyznaczania parametrów przepływu powietrza
Hanna JĘDRZEJUK, Mateusz SZMIDT: Porównanie metod stosowanych do określania długości okresu ogrzewczego
Galina KALDA, Beata KOCZERA: Analiza zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych zakładami przemysłowymi na Podkarpaciu
MarekKAMIENIARZ: Nowatorskieiekologicznebudownictwozgliny
Justyna KLESZCZ: Farma miejska jako nowy sposób kształtowania kameralnych przestrzeni mieszkaniowych. Analiza sposobów i barier wdrożenia
Dominika KNERA, Dariusz HEIM: Warunki pracy paneli fotowoltaicznych wykonanych w systemie ściany wentylowanej
Piotr KONCA, Anna MAĆKOWIAK, Marcin KONIORCZYK: Tynki renowacyjne jako ochrona murów przed zniszczeniem wskutek krystalizacji soli
Ada KOWALSKA, Karolina KURTZ-ORECKA: Analiza dobrych praktyk w zakresie wykorzystania OZE oraz energii odpadowej na przykładzie rozwiązań obiektu przemysłowo-biurowego w Schwabach/Niemcy
Ewelina KRAWCZAK, Agata ZDYB: Analiza pracy instalacji fotowoltaicznej w zależności od orientacji geograficznej
Jan KRUPA, Andrzej MANTAJ, Piotr KOSZELNIK: Gospodarka energetyczna a ochrona środowiska w opinii różnych grup respondentów – część
Karolina KURTZ-ORECKA: Współczynnik redukcji temperatury  w obliczeniach strat ciepła do przestrzeni nieogrzewanych piwnic
Dominika KUŚNIERZ-KRUPA, Michał KRUPA: Uwagi do rewaloryzacji terenu wokół zabytkowego kościoła pw. Św. Marcina w Grywałdzie
Przemysław LEŃ, Ewa GŁOWIENKA: Zastosowanie metod GIS w analizie struktury przestrzennej obszarów wiejskich gminy Sławno w powiecie opoczyńskim
Zofia LUBAŃSKA, Tomasz GRUDNIEWSKI, Marta CHODYKA, Jerzy NITYCHORUK: Rodzaje metod sekwestracji CO2
Maria Teresa MAŁEK, Halina KOCZYK: Wpływ rozwiązania ściany zewnętrznej na rozkłady temperatur w przegrodzie 
Michał MARCHACZ, Antonina ŻABA: Pilotażowe badania akustyczne zabytkowych kościołów drewnianych na terenie Górnego Śląska
Robert MARCINKOWSKI: Intensywna zabudowa a ochrona walorów krajobrazu
Przemysław MARKIEWICZ: Zintegrowane projektowanie energetyczne budynków energooszczędnych
Paweł NOSZCZYK, Henryk NOWAK: Termografia aktywna jako nowoczesna metoda badań elementów żelbetowych
Vlasta ONDREJKA HARBULAKOVA, Pavol PURCZ, Adriana ESTOKOVA, Alena LUPTAKOVA: Relation Between Concrete Leachability and Ph Using Statistical Approach
Leszek OPYRCHAŁ, Aleksandra BĄK: Funkcja niezawodności i czas bezawaryjnej pracy odpowiadający wykładniczej intensywności uszkodzeń na przykładzie niezawodności zapór
Krzysztof OSTROWSKI, Roman KINASZ, Jerzy CIEŚLIK, Daniel WAŁACH, Bartłomiej AHMIDA: Nośność elementów osiowo ściskanych na przykładzie kolumn z betonu i fibrobetonu wysokowartościowego wzmocnionych włóknami węglowymi
Agnieszka PĘKALA, Joanna CZARNOTA, Agnieszka WOTA: Ocena stanu środowiska glebowego w sąsiedztwie zakładu WSK-PZL Rzeszów S.A
Katarzyna PIETRUCHA-URBANIK, Tatiana CHRYŃ: Analysis of Water Supply Infrastructure State in Lublin Province
Katarzyna PIETRUCHA-URBANIK, Justyna KARNAS: Assessment of Water Network Functioning on the Basis of Water Losses
Dorota PIWIŃSKA, Jadwiga KALETA: Model rozprzestrzeniania kadmu w warstwie wodonośnej z wykorzystaniem programu Processing  Modflow
Estera PRZENZAK, Justyna TARNOWSKA, Mariusz FILIPOWICZ: Symulacje odbiornika ciepła wysokotemperaturowego pracującego w układzie helioenergetycznym
Adam RUSZAJ: Bioinspiracje w inżynierii środowiska
Elżbieta RYBAK-WILUSZ, Paulina SAWICKA-CHUDY, Marian CHOLEWA: Analiza wykorzystania energii słonecznej w budynku na podstawie danych eksploatacyjnych
Beata SADOWSKA: Efektywny ekonomicznie i ekologicznie standard energetyczny budynków mieszkalnych jednorodzinnych w województwie podlaskim 
Tomasz SALATA, Barbara PRUS, Krzysztof GAWROŃSKI: Ocena rozwiązań planistycznych z wykorzystaniem przestrzennych baz danych w aspekcie skalowalności rozwoju zabudowy
Karolina SIEDLISKA, Agata ZDYB: Zastosowanie wybranych barwników organicznych w barwnikowych ogniwach słonecznych
Izabela SKRZYPCZAK, Janusz KOGUT, Lidia BUDA-OŻÓG, Joanna KUJDA: Zalecenia normowe w ocenie stanu technicznego drogowej konstrukcji inżynierskiej na przykładzie badań wybranych cech fizyko-chemicznych
Katarzyna STANISZ, Stanisław GUMUŁA: Energetyka prosumencka w budownictwie rozproszonym 
Aleksander STARAKIEWICZ, Lech LICHOŁAI, Przemysław MIĄSIK, Joanna KRASOŃ: Zużycie nośników energii w budynku jednorodzinnym na cele ogrzewania ciepłej wody użytkowej
i potrzeb bytowych
Milena STETTNER: Rewitalizacja zasobów mieszkaniowych w miastach do 10 tys. mieszkańców szansą na rozwój małych miast
Leszek STYSZKO, Diana FIJAŁKOWSKA: Wpływ odmian klonów i wierzby oraz gęstości sadzenia na plon biomasy na cele energetyczne w 8 roku uprawy
Aleksandra ŚCIUBIDŁO: Innowacyjny sposób zagospodarowania popiołów lotnych
Tomasz ŚWIĘTOŃ: Transformacja odwrotna w regularnej siatce korekt jako metoda transformacji pomiędzy państwowymi układami odniesień przestrzennych
Jarosław TATARCZAK, Jarosław SIKORA: Konwersja energii słonecznej w elektryczną z wykorzystaniem fotonowo wzmocnionej termoemisji elektronowej
Dawid TĄTA, Henryk FOIT: Poszukiwanie najkorzystniejszej wielkości okien budynku pasywnego
Barbara TCHÓRZEWSKA-CIEŚLAK, Dorota PAPCIAK, Jadwiga KALETA, Alicja PUSZKAREWICZ: Analiza niezawodności stacji uzdatniania wody
Beata WILK-SŁOMKA, Janusz BELOK: Parametry oszklenia a komfort cieplny w strefie o regulowanej temperaturze 
Barbara WŁODARCZYK, Paweł P. WŁODARCZYK: Mikrobiologiczne ogniwo paliwowe z katodą Cu-B
Krystyna WRÓBEL, Wiesław KUBISZYN: Remont zabytkowego ogrodzenia Letniego Pałacu Lubomirskich w Rzeszowie
Wojciech ZALEWSKI: Obliczenia cieplne wymiennika stanowiącego ujęcie dolnego źródła ciepła powietrznej pompy ciepła
Robert ZARZYCKI, Zbigniew BIS: Zastosowanie paleniska cyklonowego w procesie witryfikacji popiołów lotnych na potrzeby produkcji materiałów budowlanych
Agata ZDYB, Piotr LICHOGRAJ: Znaczenie warunków wiatrowych w funkcjonowaniu modułów fotowoltaicznych
Kinga ZĘBALA: Pomiary izolacyjności akustycznej wybranych ścian zewnętrznych w budynku wielkopłytowym przed i po dociepleniu
Dominika ZIAJA, Bartosz MILLER: Detekcja uszkodzeń na przykładzie
dwukondygnacyjnej ramy portalowej z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych
 
 
 

Statystyki (liczba odsłon strony): 23Unikalne odsłony z okresu 2022.04.24 - 2024.04.24
Liczba wizyt uwzględniających tą stronę. Jeżeli strona odwiedzana była kilka razy podczas jednej wizyty, zostanie policzona tylko raz.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję