Strona: ZiM-272-17(3-2010) / Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej

ZiM-272-17(3-2010)

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ Nr 272
Zarządzanie i Marketing z. 17 (3/10), 2010

Teresa Bal-Woźniak, Artur Polakiewicz: Dojrzałość przedsiębiorcza jako pochodna dyspozycji kompetencyjnych. Problemy ujmowania i pomiaru

Piotr Cymanow, Agnieszka Piotrowska: Analiza strategiczna podmiotów sektora żywnościowego na przykładzie sp. „Piwniczanka”

Izabela Dylewska, Dorota Bobrecka-Jamro, Ewa Szpunar-Krok: Finansowanie innowacji przez fundusze private equity

Sylwia Dziedzic, Katarzyna Nowak: Analiza i ocena formalna oraz merytoryczna opracowanej „Strategii Wydziału Zarządzania i Marketingu Politechniki Rzeszowskiej”

Sylwia Dziedzic, Katarzyna Nowak: Strategia wydziału a strategia uczelni – analiza i ocena

Sylwia Dziedzic, Katarzyna Nowak: Polityka jakości – doskonalenie dokumentacji systemowej

Jan Dzierga: Czynnik ludzki w przedsiębiorstwie

Małgorzata Gasz: Stan i perspektywy rozwoju innowacji w Polsce

Iwona Gorzeń-Mitka: Dojrzałość przedsiębiorstw w zakresie zarządzania ryzykiem

Alicja E. Gudanowska, Anna M. Olszewska: Koncepcja zarządzania procesem produkcyjnym przy wykorzystaniu metod foresight

Edyta Gwarda-Gruszczyńska: Uwarunkowania wyboru strategii komercjalizacji w branży biotechnologicznej

Marzena Jankowska-Mihułowicz: Identyfikacja strategicznych problemów decyzyjnych

Marcin Jurewicz: Działalność izb gospodarczych jako zdecentralizowanych organizacji przedsiębiorców. Zarys historyczny koncepcji decentralizacji administracji publicznej

Magdalena Klimczuk: Rola uczelni wyższych w procesie transferu wiedzy do przedsiębiorstw

Krystyna Kmiotek: Doradztwo personalne jako narzędzie wspierania rozwoju sektora MŚP

Zofia Kołoszko-Chomentowska: Finansowanie gospodarstw rolniczych w kontekście zrównoważonego rozwoju

Anna Kononiuk: Przegląd polskich inicjatyw foresightu regionalnego i branżowego w świetle badań własnych

Anna Kononiuk: Ewolucja działań foresightowych na świecie ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń krajów Europy Środkowej i Wschodniej

Janusz Kornecki: Zapotrzebowanie małych i średnich przedsiębiorstw na usługi proinnowacyjne w województwie dolnośląskim

Hanna Kruk: Zrównoważone przedsiębiorstwo – ujęcie teoretyczne

Krzysztof Kud: Zarządzanie środowiskiem na terenach łęgowych jako element ograniczania strat powodziowych

Krzysztof Kud, Piotr Koziarz: System informacyjny jako element zabezpieczeń przeciwpowodziowych

Jerzy Łunarski: O możliwościach standaryzacji zarządzania technologią

Tymoteusz Mazurkiewicz: Ekoinnowacje dla gospodarki żywnościowej Podkarpacia w założeniach strategicznych rozwoju regionalnego

Urszula Motowidlak: Poprawa efektywności łańcucha dostaw żywności w perspektywie średnio- i długoterminowej

Tomasz Norek: Benchmarking innowacyjności przedsiębiorstw w regionie zachodniopomorskim

Małgorzata Okręglicka: Zarządzanie należnościami w przedsiębiorstwach w dobie kryzysu

Teresa Piecuch: Stres w działalności przedsiębiorcy

Magdalena Rękas: Programy praca-życie jako próba stworzenia warunków do godzenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym w przedsiębiorstwach w Polsce

Dorota Rogowska: Przegląd polskich projektów foresight w obszarze ICT

Adam Rybka, Beata Walicka-Góral: Metoda oceny cyklu życia obiektu lub produktu (LCA)

Anna Sacio-Szymańska, Beata Poteralska, Adam Mazurkiewicz: Zastosowanie metody roadmappingu technologicznego w projektach foresight

Anna Sikora: Problemy i możliwości rozwoju miast i regionów w kontekście uwarunkowań prawnych planowania przestrzennego

Ewa Smaga: Dotacje unijne szansą rozwoju lubelskich mikroprzedsiębiorstw

Jolanta Stec-Rusiecka: Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu na rozwój innowacji

Jacek Strojny: Społeczne, gospodarcze i ekologiczne uwarunkowania przedsiębiorczości lokalnej na przykładzie wybranych podkarpackich jednostek samorządu terytorialnego

Janusz Strojny: Analiza SWOT jako istotny element strategii wpływający na kierunki rozwoju gospodarczego regionu Podkarpacia

Paweł Walawender, Dariusz Wyrwa: Wpływ kryzysu na decyzje kadrowe w przedsiębiorstwach województwa podkarpackiego

Agata Warmińska: Perspektywiczne klastry żywnościowe jako wyraz przedsiębiorczości w gospodarce żywnościowej Podkarpacia

Anetta Waśniewska: Elbląski Park Technologiczny możliwością rozwoju gospodarczego miasta Elbląga

Sylwia Wiśniewska: Stan rozwoju ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w Polsce

Kamil Wiśniewski: Wspomaganie przedsiębiorczości akademickiej przez preinkubatory

Marian Woźniak: Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości agroturystycznej na przykładzie województwa podkarpackiego

Bożydar Ziółkowski: Energetyka wiatrowa w kontekście regionalnej strategii innowacji – nowy model ekoinnowacji

Statystyki (liczba odsłon strony): 15Unikalne odsłony z okresu 2022.04.24 - 2024.04.24
Liczba wizyt uwzględniających tą stronę. Jeżeli strona odwiedzana była kilka razy podczas jednej wizyty, zostanie policzona tylko raz.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję