Strona: Zasady recenzowania monografii / Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej

Zasady recenzowania monografii

Procedura recenzowania monografii naukowej lub monografii pod redakcją naukową wydawanej przez Oficynę Wydawniczą Politechniki Rzeszowskiej jest zgodna z zaleceniami MNiSzW opracowanymi w formie broszury „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011 r.

 1. Redaktor naczelny Wydawnictw Politechniki Rzeszowskiej (Oficyny Wydawniczej Politechniki Rzeszowskiej – OWPRz) zapoznaje się ze spisem treści monografii i opinią redaktorów tematycznych na temat tejże monografii.
 2. Decyzję o odrzuceniu lub przekazaniu monografii do recenzowania podejmuje Redaktor naczelny Wydawnictw Politechniki Rzeszowskiej.
 3. W przypadku odrzucenia monografii OWPRz zwraca otrzymane od autora lub autorów materiały oraz nośniki, na jakich zostały one dostarczone.
 4. Monografia pozytywnie oceniona przez Redaktora naczelnego Wydawnictw Politechniki Rzeszowskiej jest przekazywana do recenzji naukowej.
 5. Recenzja jest dokonywana przez niezależnego eksperta z danej dziedziny naukowej posiadających minimum tytuł doktora habilitowanego.
 6. Recenzja musi mieć formę pisemną i musi zawierać jednoznaczny wniosek dotyczący dopuszczenia do druku lub odrzucenia danej monografii do publikacji.
 7. Pisemna recenzja jest przechowywana w archiwum OWPRz.
 8. Negatywna recenzja dyskwalifikuje monografię z kolejnych etapów redakcyjnych. OWPRz zwraca otrzymane od autora lub autorów materiały oraz nośniki, na jakich zostały one dostarczone.
 9. Pozytywna recenzja kwalifikuje monografię do dalszych etapów redakcyjnych i do publikacji.
 10. Autor ma prawo do zapoznania się z recenzją w celu dokonania wskazanych przez recenzenta poprawek.

 

Recenzja musi mieć formę pisemną i musi zawierać jednoznaczny wniosek dotyczący dopuszczenia lub odrzucenia monografii do publikacji.

Część informacyjna

 • pełny zapis bibliograficzny recenzowanej pracy (autor/autorzy, tytuł)
 • klasyfikacja recenzowanej pracy według jej formy i dziedziny wiedzy
 • charakter publikacji (np. praca zbiorowa, zbiór dokumentów)
 • jaka jest główna hipoteza oraz teza końcowa recenzowanej pracy?
 • z jakich źródeł korzystał autor?
 • jaką metodę badawczą zastosowano w pracy?
 • czy inni autorzy pisali na podobny temat i czy tematyka recenzowanej pracy jest przedmiotem sporów w nauce?

Część oceniająca

 • czy recenzent zgadza się z tezami recenzowanej pracy (dlaczego tak, dlaczego nie)?
 • czy i w jakim zakresie praca stanowi nowe ujęcie problemu?
 • czy trafny był dobór i sposób wykorzystania źródeł?
 • jak można ocenić warsztat badawczy autora?
 • czy prowadzony przez autora wykład jest jasny i spójny?
 • czy wystarczająco bogaty jest aparat naukowy i czy pomaga on przy odbiorze pracy?

Ocena przedmiotu recenzji i jego wartości musi być w miarę możliwości obiektywna, wystawiona z pełną odpowiedzialnością, a więc na podstawie ogólnie przyjętych kryteriów, rzetelnie uzasadniona i przemyślana.

 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję