Strona: JCEEA-01-13 / Publishing House

JCEEA-01-13

JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE
JCEEA, t. XXX, z. 60 (1/13), January-March 2013

(p-ISSN 2300-5130), (e-ISSN 2300-8903)

 

Table of content

Jacek ABRAMCZYK: Deployable structures as supports for light gauge steel shells

Marek GOSZTYŁA, Bogdan MOTYL: Przemysł materiałów budowlanych na przełomie XIX I XX wieku w Przemyślu i okolicy

Galina KALDA: Kontrola skażeń promieniotwórczych w Polsce

Galina KALDA, Igor KOVTUN, Katerina SOKOLAN: Solar energy and possibilities of its usage

Natalia MIRONOVA, Galina KALDA, Oleg LISHCHUK: Hydrochemical and toxicological composition in technogenic lakes of Male Polissya in Ukraine

Witold NIEMIEC, Monika ZDEB: Plantacja wierzby energetycznej nawożona osadami ściekowymi

Izabela PIEGDOŃ, Barbara TCHÓRZEWSKA-CIEŚLAK: Stan gospodarki wodno-ściekowej w gminie Błażowa w kontekście wdrażania ramowej dyrektywy wodnej

Vyacheslav PISAREV, Anna CZERNIECKA: Analiza systemu klimatyzacji dwuprzewodowej z wykorzystaniem pompy ciepła

Vyacheslav PISAREV, Anna CZERNIECKA: Analiza zaopatrzenia w energię budynku z wykorzystaniem instalacji kogeneracyjnej i fotowoltaicznej

Vyacheslav PISAREV, Agnieszka KAMYCKA: Analiza zaopatrzenia w energię małej wsi z wykorzystaniem instalacji kogeneracyjnej i geotermalnej pompy ciepła

Sławomir RABCZAK: Metody akumulacji chłodu w instalacjach klimatyzacyjnych

Piotr RUTA, Małgorzata MEISSNER: Rozwiązanie zagadnienia własnego dla niepryzmatycznego łuku kołowego z wykorzystaniem szeregów Czebyszewa

Grzegorz STRAŻ: Laboratory investigation of strain properties on peat from Rzeszów area

Statistics (unique pageviews): 1Unikalne odsłony z okresu 2022.05.23 - 2024.05.23
Liczba wizyt uwzględniających tą stronę. Jeżeli strona odwiedzana była kilka razy podczas jednej wizyty, zostanie policzona tylko raz.