Strona: RUTMech-01-13 / Publishing House

RUTMech-01-13

Scientific Letters of Rzeszow University of Technology 288, Mechanics 85
RUTMech, t. XXX, z. 85 (1/13), January-March 2013

(p-ISSN 0209-2689, e-ISSN 2300-5211)

 

Table of content

Piotr CZAJKA, Jordan MĘŻYK, Wojciech MIZAK: Zastosowanie inspekcji termowizyjnej do oceny poprawności montażu połączeń rurowych

Roman KIELEC, Jarosław NOWACZYK: Analiza i ocena jakości procesu spawania urządzeń grzewczych

Stanisław KOZIOŁ, Andrzej ZBROWSKI: System testowania odporności dokumentów na dwustronne zginanie

Aleksander NIEOCZYM: Prototypowe zrobotyzowane gniazdo technologiczne

Anna RUDAWSKA, Łukasz SOSNOWSKI: Wybrane zagadnienia wytrzymałości połączeń spawanych i klejowych stali konstrukcyjnej S235JR

Tomasz SAMBORSKI, Andrzej ZBROWSKI: Stanowisko do badania odporności paszportów na przeglądanie

Aleksander STREUBEL, Marek KURAN, Rafał SUBBOTKO: Problemy technologiczne wykonania otworów cylindrycznych wynikające z ich zastosowania

Andrzej ZBROWSKI, Krzysztof JANKOWSKI: Test roztłaczania w kontroli jakości tulei polimerowych