Strona: RUTMech-03-16 / Publishing House

RUTMech-03-16

Journal Scientific Papers of Rzeszow University of Technology, Mechanics
ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ 293, Mechanika 88
RUTMech, t. XXXIII, z. 88 (3/16),   July-September 2016
(p-ISSN 0209-2689,  e-ISSN 2300-5211)
 
Ostateczna wersja opublikowana - data udostępnienia w momencie opublikowania 30.09.2016
Open Access  CC BY-NC-ND 3.0 PL
 

Table of content /  Spis treści

Ivan GAJDOŠ, Emil SPIŠÁK, Tomasz JACHOWICZ, Tomasz GARBACZ: Tensile properties of additively manufactured polyetherimide parts
Piotr GIERLAK: Analiza więzów manipulatora w zadaniu zrobotyzowanej obróbki mechanicznej dyfuzora
Alexander SCHREK, Pavol ŠVEC, Veronika GAJDOŠOVÁ: Deep drawing of tailor-welded blanks made of high-strength steel
Gennady SHUSHKEVICH: Propagation of the sound wave by an unclosed spherical shell and a penetrable ellipsoid  
Jana ŠUGÁROVÁ, Martin FRNČÍK, Martin NECPAL, Jana MORAVČÍKOVÁ, Martin KUSÝ: Evaluation of tribological
properties of laser textured hardened tool steels
Tomasz TRZEPIECIŃSKI, Romuald FEJKIEL, Andrzej KUBIT, Wojciech BOCHNOWSKI: Evaluation of friction coefficient of an autobody steel sheet
Ján VIŇÁŠ, Ľuboš KAŠČÁK: Analysis of weldability of dual-phase steel used in automotive industry