Strona: HSS-22-04 / Publishing House

HSS-22-04

Humanities and Social Sciences
HSS, vol. XX, 22 (4/2015), October-December 2015

(p-ISSN 2300-5327), (e-ISSN 2300-9918)

 

Table of Content

Arkadiusz Adamczyk, Katarzyna Kaźmierczak: The national minorities in the Polish politics. The past and the present
Bogusław Bembenek, Katarzyna Kowalska: Social clusters – open space for social innovations development

Justyna Chłodna: Righteous non-charismatic leader most effective in Polish organizations? In search of a culture-sensitive competency model for Poland

Elena Czuiko: Determination of maturity level of sociometric professions specialists

Anna Czeczelnicka, Anna Samokina: Psychohistorical discourse Ukrainian history XX-XXI articles

Krzysztof Czubocha, Krzysztof Rejman: Społeczeństwo czasu wolnego i konsumpcji w dobie postmodernizmu: analiza socjologiczna

Krzysztof Kawalec: Myśl polityczna – zwierciadło społecznych aspiracji oraz pragnień. Możliwości (oraz korzyści) badawcze, ograniczenia, bariery, pułapki

Aleks Kornowski: Trust as an element of social capital and stimulating and destimulating factors

Beata Petrecka, Urszula Pietrzyk, Justyna Stecko: Problem tożsamości Europy w świetle założeń postmodernizmu

Stanisław J. Rysz: Światowe Dni Młodzieży 2016 – analiza zagrożeń i szacowanie ryzyk komunikacyjnych. Studium na przykładzie dni diecezjalnych w województwie podkarpackim

Marek Sobolewski: Automatyzacja analizy skupień w programie STATISTICA

Jacek Strojny, Anna Prusak, Monica Garcia-Melon: The AHP implementation in strategic management process – a case study of decision making in Polish local administration

Iwona Ślęzak-Gładzik: Zawód coach. Kształcenie coachów w Polsce

Nataliya Zavatskaya: Features a holistic process of adaptation of the individual in social systems and internet network

Statistics (unique pageviews): 1Unikalne odsłony z okresu 2022.04.17 - 2024.04.17
Liczba wizyt uwzględniających tą stronę. Jeżeli strona odwiedzana była kilka razy podczas jednej wizyty, zostanie policzona tylko raz.