Strona: RUTMech-04-14 / Publishing House

RUTMech-04-14

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ 290, Mechanika 86
RUTMech, t. XXXI, z. 86 (4/14), October-December 2014

(p-ISSN 0209-2689, e-ISSN 2300-5211)

 

Table of content

Viktor EROFEENKO, Aleksandr KUTS, Gennady SHUSHKEVICH: Propagation of low-frequency electromagnetic waves across a multilayer cylindrical shell 

Rafał  GAŁEK, Paweł GIL, Sebastian GROSICKI, Franciszek WOLAŃCZYK: Wymiennikowy zasobnik ciepła w mikrokogeneracji 

Piotr GIERLAK: Analiza kinematyki manipulatora o pięciu stopniach swobody

Piotr GIERLAK: Adaptive control of the Scorbot-ER 4PC manipulator

Paweł GIL, Piotr STRZELCZYK: Kryterium powstawania strugi syntetycznej 

Robert JAKUBOWSKI: Analiza procedur stanów awaryjnych silników w samolotach lekkich i ich wpływ na skutki wypadków lotniczych

Yulij KADASHEVICH, Sergey POMYTKIN: Endochronic model of plasticity generalizing Sanders’s theory 

Stanisław KUT: Comparative 3D FEM analysis of three different dental implant shapes

Janka MAJERNÍKOVÁ, Emil SPIŠÁK, Ján SLOTA, Wiesław FRĄCZ: Numerical simulation of deep-drawing process 

Jacek MUCHA: The fasteners pressing technology in thin-walled structures

Józef RAK, Zbigniew GNUTEK: Numeryczna analiza przecieków osiowych w bezolejowej sprężarce spiralnej w stanie nieustalonym

Gennadij SHUSHKEVICH, Svetlana SHUSHKEVICH: The penetration of the sound field of the spherical radiator through the plane elastic layer

Marcin SZUSTER: Rozmyte sterowanie behawioralne mobilnym robotem kołowym w nieznanym środowisku 

Krzysztof SZWAJKA: Analysis of the delamination in drilling of particleboard 

Tomasz TRZEPIECIŃSKI, Feliks STACHOWICZ, Sergei BOSIAKOV, Sergei ROGOSIN: A 3D numerical modeling of hemispherical contact against an elastic-plastic flat surface

Pavel S. VOLEGOV, Peter V. TRUSOV, Dmitry S. GRIBOV, Alexey I. SHVEYKIN: Hardening laws in multilevel crystal plasticity models and macro effects of complex cyclic loading

Waldemar WITKOWSKI: Clinching joint forming speed impact on the joints strength