Strona: RUTJEE-32 / Publishing House

RUTJEE-32

Scientific Letters of Rzeszow University of Technology 287
ELECTRICAL ENGINEERING z. 32, 2012

RUTJEE-287-z-32
(p-ISSN 0209-2662, e-ISSN 2300-6358)

 

Table of content

Grzegorz KARNAS, Grzegorz MASŁOWSKI, Robert ZIEMBA, Stanisław WYDERKA, Kamil FILIK
Analysis of a simple grounding system installed in a multilayer soil

Lucjan PELC
Komunikacja w niewielkich systemach kontrolno-pomiarowych

Adam POWRÓZEK
Badania laboratoryjne reluktancyjnej maszyny przełączalnej pracującej w zakresie pracy generatorowej

Adam POWRÓZEK
Model symulacyjny maszyny reluktancyjnej przełączalnej