Strona: JCEEA-03-2-15 / Publishing House

JCEEA-03-2-15

JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE
JCEEA, t. XXXII, z. 62 (3/II/15), July-September 2015

(p-ISSN 2300-5130), (e-ISSN 2300-8903)

Open Access CC BY-NC-ND 3.0 PL (30.12.2015.)

 

Table of content

Jacek ABRAMCZYK: A way of geometrical shaping effective shell forms 
 
Edyta BŁYSKAL, Lucjan ŚLĘCZKA: Przestrzenne modele obliczeniowe ramowych hal stalowych 
 
Jan BRÓDKA, Miroslaw BRONIEWICZ: Design of trusses made of channel sections according to Eurocode rules 
 
Lidia BUDA-OZOG, Izabela SKRZYPCZAK: Experimental and numerical analysis of cracks in the reinforced concrete pipes              
 
Julia CIGASOVA, Nadezda STEVULOVA, Alena SICAKOVA: New biocomposites based on hemp hurds  
 
Adam DOSKOCZ: Badanie dokładności opracowania sytuacyjnego wielkoskalowych map cyfrowych 
 
Marcin GÓRSKI, Aleksander KOZŁOWSKI, Tomasz KOZŁOWSKI, Paweł LUDERA: Analiza układu stężającego budynku wysokościowego o konstrukcji betonowej 
 
Grzegorz GREMZA, Jan ZAMOROWSKI: Nietypowa konstrukcja spawanego węzła w jednowarstwowej kratownicy  przestrzennej  
 
Grzegorz GREMZA, Jan ZAMOROWSKI: Selected aspects of calculating crane supporting beams  
 
Wioleta ISKRA-KOZAK: Możliwości wykorzystania popiołów wysokowapniowych do otrzymywania zapraw tynkarskich 
 
Waldemar IZDEBSKI: Możliwości podniesienia poziomu automatyzacji w funkcjonowaniu państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w obliczu aktualnych uregulowań prawnych i postępującego rozwoju technologicznego 
 
Agnieszka JABŁOŃSKA-KRYSIEWICZ: Finite element modelling of the behaviour of steel end-plate connections  
 
Jacek JAWORSKI, Olga SZLACHETKA, Luz Antonio AGUILERA-CORTÉS: Zastosowanie metody Rayleigh’a do obliczenia pierwszej częstości drgań własnych słupów wspornikowych o zmiennym przekroju poprzecznym 
 
Karolina KOŚ, Eugeniusz ZAWISZA: Charakterystyka geotechniczna osadów dennych Zbiornika Rzeszowskiego 
 
Pavlo KRAINSKYI, Roman KHMIL, Zinoviy BLIKHARSKIY: The strength of reinforced concrete columns, strengthened by reinforced concrete jacketing under loading 
 
Krzysztof KUCHTA, Izabela TYLEK: Kryterium sztywności w projektowaniu poprzecznych żeber blachownic 
 
Krzysztof KUCHTA, Izabela TYLEK: Modele obliczeniowe pośrednich żeber poprzecznych blachownic w stanie nadkrytycznym środnika 
 
Maciej KULPA, Tomasz SIWOWSKI: Kształtowanie płyt pomostów mostów drogowych z kompozytów FRP  
 
Mariusz MAŚLAK, Małgorzata SNELA: Miarodajna macierz sztywności w modelowaniu podatności ogarniętego pożarem stalowego doczołowego węzła rygiel-słup 
 
Monika MIKA, Anna PRZEWIĘŹLIKOWSKA, Monika SIEJKA: Monitoring rynku programów geodezyjnych wykorzystywanych do opracowania mapy do celów projektowych na terenie powiatu krakowskiego 
 
Witold NIEMIEC, Feliks STACHOWICZ, Tomasz TRZEPIECIŃSKI, Leszek KĘPA, Marek DZIURKA: Small-scale harvesting machinery for short rotation willow coppice  
 
Zdzisław PISAREK: Analytical model end plate bolted joint under bending moment and axial force load 
 
Marian PONIEWIERA, Ewa MACIEJOWSKA-FIGIEL, Magdalena  WRÓBEL: Numeryczny model wyrobisk zabytkowej kopalni węgla kamiennego „Guido” 
 
Alicja PUSZKAREWICZ, Jadwiga KALETA, Dorota PAPCIAK: Usuwanie fenolu w procesie adsorpcji 
 
Mateusz RAJCHEL, Tomasz SIWOWSKI: Research on the hybrid FRP composite – concrete bridge girder  
 
Alexander A. RIABENKO, Volodymyr V. CHERNYUK, Oksana A. KLYUHA, Oksana A. HALYCH, Dmytro M. POPLAVSKIY: Mathematical and hydraulic modelling of undular jump 
 
Martina RYSULOVA, Daniela KAPOSZTASOVA, Zuzana VRANAYOVA: Safety management of grey water – prevention against potential system risks 
 
Viktor SHEVCHENKO, Galyna KOTSAY: Determination of glass waste allowable amound used as an additive to portland cement 
 
Szymon SWIERCZYNA, Walter WUWER: Issues of alternating load in design of cold-formed steel frames with lap joints 
 
Radosław SZCZERBA, Marcin GAJEWSKI, Marian GIŻEJOWSKI: Analysis of steel I-beam-columns cross-section resistance with use of finite element method 
 
Andrzej SZYCHOWSKI: Stateczność mimośrodowo ściskanej ścianki wspornikowej elementu cienkościennego 
 
Krzysztof WILK: Effective soil strength parameters and load capacity of shallow foundations according to various Polish design codes 
 
Szczepan WOLIŃSKI: Kształtowanie konstrukcji ze względu na ryzyko zniszczenia  
 
Ireneusz WYCZAŁEK, Michał WYCZAŁEK, Artur PLICHTA: Inventory measurements based on non-metric aerial photos from the board of unmanned aerial vehicle (UAV) 
 
Martina ZELENAKOVA, Vlasta ONDREJKA HARBULAKOVA, Marek KOVAC: Environmental impact assessment of Andrejovsky stream regulation  
 
Vasyl ZHELYKH, Olena SAVCHENKO, Vadym MATUSEVYCH: The application features geothermal ventilation of the passive house in the cold season 
 
Dominika ZIAJA, Bartosz MILLER: Dostrajanie modelu ramy z wykorzystaniem algorytmów genetycznych i sieci  neuronowych