Strona: HSS-22-01 / Publishing House

HSS-22-01

Humanities and Social Sciences
HSS, vol. XX, 22 (1/2015), January-March 2015

(p-ISSN 2300-5327), (e-ISSN 2300-9918)

 

Table of content

Marta Borowska-Stefańska: Flood risk assessment of Łodź province communes

ПетрГнатенко: Макиавелли оприродечеловека

Jarosław Gryz: Wspólnota bezpieczeństwa

Oktawia Jurgilewicz: The importance of local government in Poland-general issues

Aleksy Kornowski: Zróżnicowanie zmiennych makroekonomicznych oraz rozwoju regionów części azjatyckiej Federacji Rosyjskiej

Michał Kościółek, Monika Ziółko: Udział energii odnawialnej w bilansie energetycznym województwa podkarpackiego 

Waldemar Krztoń: Peace, war and an armed conflict as an object of the research of polemology

Tomasz Lewandowski: Evolution of secret services in the Third Polish Republic – historical and legal conditions

Ireneusz Nowak: Prawo do zwolnienia od pracy z tytułu świąt religijnych

Tadeusz Olejarz: Participation of the Polish Army in the United Nations mission in the region of the Golan heights – United Nations Disengagement Observer Force

Waldemar Paruch: Konsekwencje definiowania myśli politycznej dla kwestionariusza badań politologicznych

Małgorzata Podolak: Demokracja bezpośrednia w myśli politycznej współczesnych polskich partii politycznych

Krzysztof Prendecki: Sondaże wyborcze – socjologia w służbie polityki

Wiesław Setlak: Obrachunki weberowskie. Parę uwag o obecności myśli Maxa Webera w formule współczesnego kapitalizmu

Hanna Sommer: Wybrane komponenty kultury politycznej i ich wpływ na percepcję państwa