Strona: MMR-24-01 / Publishing House

MMR-24-01

MODERN MANAGEMENT REVIEW
MMR, vol. XXII, 24 (1/2017), January-March 2017
(p-ISSN 2300-6366), (e-ISSN 2353-0758)
 
Data udostępnienia w momencie opublikowania
Open Access CC BY-NC-ND 3.0 PL

Contents

Jerzy DUDA, Mariusz KOŁOSOWSKI, Jacek TOMASIAK: Ekologiczne i technologiczne uwarunkowania działalności innowacyjnej w przemyśle materiałów budowlanych 
Sylwia DZIEDZIC, Joanna CHRUŚCIEL: Zarządzanie strategiczne w mikroprzedsiębiorstwach na przykładzie Województwa Podkarpackiego 
Alicja GĘBCZYŃSKA, Andrzej BUJAK: Wykorzystanie programy ADOSCORE w obszarze wspomagania podejmowania decyzji i kształtowania strategii organizacji 
Zbigniew KOLAK: Wybrane aspekty przeobrażeń w handlu detalicznym na przykładzie miasta Tarnowa
Zofia KOŁOSZKO-CHOMENTOWSKA, Zbigniew KORZEB, Barbara WOJSZNIS: Zdolność gospodarstw rolnych do rozwoju w zależności od kierunku produkcji 
Justyna KOZŁOWSKA: Rozwój Koncepcji integracji produktowo-usługowej (PRODUCT-SERVICE SYSTEMS) 
Konrad MERC, Ewa OCIEPA: Nowoczesne metody i urządzenia do lokalizacji przecieków wody w systemach dystrybucji 
Filip OSIŃSKI, Łukasz GRUDZIEŃ, Adam HAMROL: Analiza wpływu sektora MŚP na poziom zanieczyszczenia środowiska naturalnego w Polsce
Marek SZAJCZYK: Zarządzanie zespołem projektowym – wyzwania menedżera projektu 
Łukasz SZAŁATA, Jerzy ZWOŹDZIAK, Anna ZWOŹDZIAK, Łukasz KUŹMIŃSKI: Modelowanie receptorowe jako narzędzie zintegrowanego zarządzania jakością powietrza i ryzykiem środowiskowym 
Izabela SZTANGRET, Sławomir SOBOCIŃSKI: Ekoinnowacyjne modele biznesu na przykładzie wybranych regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) 
Anna ZYCH: Wewnętrzne czynniki warunkujące działalność innowacyjną małych i średnich przedsiębiorstw Powiatu Rzeszowskiego (na przykładzie branży rolno-spożywczej)