Strona: HSS-20-04 / Publishing House

HSS-20-04

Humanities and Social Sciences
HSS, vol. XVIII, 20 (4/2013), October-December 2013

(p-ISSN 2300-5327), (e-ISSN 2300-9918)

 

Table of content

Magdalena Cyrek: Międzywojewódzkie nierówności płacowe w branżach usługowych

Witaliya Jurczak: Franco-American relations in the context of the Libyan war 2011

Marta Kiełkowska: Kryzys demograficzny i jego konsekwencje dla rynku pracy

Cezary Kościelniak: Publiczne role współczesnego uniwersytetu: między zobowiązaniami kulturowymi a ekonomicznymi

Krzysztof Kud, Marian Woźniak: Percepcja środowiskowych czynników jakości życia na obszarach wiejskich w województwie podkarpackim

Dorota Kuder: Ewolucja wybranych regulacji rynku pracy – analiza porównawcza rozwiązań amerykańskich na tle rozwiązań europejskich

Katarzyna Nagel: Wpływ kryzysu na sytuację osób młodych na rynku pracy na przykładzie wybranych krajów

Agnieszka Pieniążek: Ekonomia społeczna – odpowiedź na problemy współczesnego rynku pracy 

Agata Pietroń-Pyszczek: Kształtowanie przyszłej zatrudnialności na etapie edukacji – od aktywności do kreatywności

Małgorzata Polinceusz: Ograniczenie samodzielności samorządu terytorialnego w stanach nadzwyczajnych – wybrane problemy

Mariusz Ruszel: Infrastrukturalne możliwości dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski w perspektywie 2020 roku

Agnieszka Smarzewska, Jarosław Żbikowski, Agnieszka Siedlecka: Sytuacja bezrobotnych osób niepełnosprawnych zamieszkałych na obszarach wiejskich

Jolanta Stec-Rusiecka, Alicja Sobkowiak: Good practices in the field of eco-innovation in the Podkarpackie Province

Justyna Stecko: Unde malum? W poszukiwaniu pierwszej przyczyny zła – filozofia Mariana Zdziechowskiego (część 2)

Karsten Weber: Ökonomische Überlegungen zum Wissenschaftsbetrieb: Immaterialgüterrechte, Wissensallmende und Informationsnachhaltigkeit