Strona: RutMech-17-03 / Publishing House

RutMech-17-03

Journal Scientific Papers of Rzeszow University of Technology, Mechanics
ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ 295, Mechanika 89
RUTMech, t. XXXIV, z. 89 (3/17),   July-September 2017
(p-ISSN 0209-2689,  e-ISSN 2300-5211)
 
Ostateczna wersja opublikowana - data udostępnienia w momencie opublikowania 30.09.2017
Open Access  CC BY-NC-ND 3.0 PL
 

Table of content

Lukáš BEBR, Kateřina BÍCOVÁ: FMEA and its application in the SPC 
Stanisław BŁAWUCKI, Kazimierz ZALESKI: Badania wpływu grubości warstwy skrawanej i cieczy obróbkowej na kształt wiórów w procesie skrawania ortogonalnego
Jan BUREK, Joanna LISOWICZ, Tomasz RYDZAK, Artur SZAJNA: Programowanie cyklu przechwytu przedmiotu wraz z jego odcięciem dla centrum obróbkowego 
Tadeusz CHWALCZUK, Paweł TWARDOWSKI, Piotr KIERUJ, Piotr SZABLEWSKI: Dokładne toczenie stopu Inconel 718 ostrzami z CBN 
Bożenia CIAŁKOWSKA, Szymon DRECHNY, Zbigniew RODZIEWICZ: Jakość wycinanych kształtów struną
zbrojoną w materiałach trudoobrabialnych 
Piotr CICHOSZ, Marek KOŁODZIEJ, Paweł KAROLCZAK, Maciej KOWALSKI, Hubert SKOWRONEK, Kamil WASZCZUK: Fazownik samoczynny z kasetką napinaną elementem sprężystym 
Dana KUBÁTOVÁ, Martin MELICHAR, Jan KUTLWAŠER: Software filters of surface roughness 
Maciej Jan KUPCZYK, Jędrzej KOMOLKA, Mariusz JENEK: Badania porównawcze wybranych właściwości ostrzy skrawających z kutych, walcowanych i spiekanych stali szybkotnących 
Mikołaj KUZINOVSKI, Mite TOMOV, Piotr CICHOSZ, Paweł KAROLCZAK, Maciej KOWALSKI, Marek KOŁODZEJ,
Hubert SKOWRONEK, Kamil WASZCZUK: Analiza rozkładu sił działających na ostrze fazownika sprężystego
Adrian NOSOL, Marian BARTOSZUK, Przemysław WINIARSKI: Badania energochłonności procesu toczenia wstecznego CoroTurn PRIME
Agnieszka SKOCZYLAS, Kazimierz ZALESKI: Badania wybranych wskaźników skrawalności podczas frezowania stopu Inconel 718 narzędziami ceramicznymi  wskaźników skrawalności podczas frezowania stopu Inconel 718 narzędziami ceramicznymi 
Piotr SZABLEWSKI, Tadeusz CHWALCZUK: Ocena morfologii powierzchni stopu Inconel 718 po toczeniu wzdłużnym
Marcin ŻÓŁKOŚ, Michał GDULA: Wpływ wprowadzenia drgań ultradźwiękowych do procesu szlifowania stopu Inconel 718
Łukasz ŻURAWSKI, Borys STORCH, Anna ZAWADA-TOMKIEWICZ: Badania wpływu zużycia ostrzy w głowicy frezowej na chropowatość powierzchi obrobionej stopu tytanu
Łukasz ŻYŁKA, Robert BABIARZ, Marcin PŁODZIEŃ, Paweł SUŁKOWICZ, Mateusz PASIERB: Zastosowanie CO2 jako chłodziwa w procesie toczenia 
Łukasz ŻYŁKA, Robert BABIARZ, Marcin PŁODZIEŃ, Paweł SUŁKOWICZ, Wiktor BOBKO, Renata REMBIASZ: Zużycie ściernicy w szlifowaniu CFG