Strona: JCEEA-04-13 / Publishing House

JCEEA-04-13

JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE
JCEEA, t. XXX, z. 60 (4/13), October-December 2013

(p-ISSN 2300-5130), (e-ISSN 2300-8903)

 

Table of content

Magdalena DROZD, Jolanta WARCHOŁ: Sorbenty stosowane do usuwania Cr(VI) z roztworów wodnych    

Monika GĄSOWSKA, Janusz URBAŃSKI: Ocena warunków hydraulicznych zmodernizowanego zbiornika wodnego w Leźnicy Wielkiej

Michał JANICKI: Stężenia podstawowych zanieczyszczeń w gazach spalinowych powstające podczas spalania słomy i drewna w kotle wsadowym małej mocy

Galina KALDA: Perspektywy rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce do 2020 roku

Galina KALDA, Aneta BORKOWSKA: Możliwości wykorzystania energii biomasy w gospodarce polskiej

Galina KALDA, Tomasz LISZKA: Rozwój hydrologii Magurskiego Parku Narodowego

Michał KRUPA: Przemiany przestrzenne Skawiny na tle stosunków gospodarczych w pierwszej połowie XIX wieku

Dominika KUŚNIERZ-KRUPA: Rewaloryzacja zabytków dziedzictwa kulturowego małych miast Podkarpacia na przykładzie Sieniawy

Natalia MIRONOVA, Galina KALDA, Oleg LISHCHUK: Phytomeliorative influence of the macrophytes of different ecological groups over the oxygene regime in the technogenic lakes of the Small  Polissya of Ukraine

Witold NIEMIEC, Honorata TRZCIŃSKA, Monika MAKOWIECKA: Promocja gminy jako stymulanta rozwoju jednostek samorządu terytorialnego    

Jolanta PIEŃCZAK, Jolanta WARCHOŁ: Sorbenty stosowane do usuwania B(III) z roztworów wodnych

Vyacheslav PISAREV, Dorian CZARNIECKI: System klimatyzacji centralnej ze stropami chłodzącymi i gruntowym wymiennikiem ciepła

Vyacheslav PISAREV, Krzysztof NOWAK: Analiza współpracy kurtyny powietrznej z gruntową pompą ciepła w okresie całorocznym

Vyacheslav PISAREV, Natalia ZIEMNIAK: System klimatyzacji z promiennikami stropowymi

Janusz R. RAK: Wybrane uwarunkowania skutecznego działania operatorów systemów komunalnych