Strona: MMR-25-01 / Publishing House

MMR-25-01

MODERN MANAGEMENT REVIEW
MMR, vol. XXIII, 25 (1/2018), January-March 2018
(p-ISSN 2300-6366), (e-ISSN 2353-0758)
 
Data udostępnienia w momencie opublikowania
Open Access CC BY-NC-ND 3.0 PL

Contents

Mariusz CHOLEWA, Jacek CZAJKA: Koncepcja usprawnienia procesów przygotowania i uruchomienia produkcji
Wojciech CHUDY, Romuald SZOPA, Michał KUCHARSKI: Analiza wykorzystania miejsc noclegowych w przedsiębiorstwach hotelarskich w świetle badań
Zbigniew CIEKANOWSKI, Krzysztof REJMAN, Henryk WYRĘBEK: Cyberterroryzm jako współczesna broń masowego rażenia
Marcin JURGILEWICZ: Bezpieczeństwo państwa a bezpieczeństwo jednostki 
Paweł KACZMARCZYK: Rola wartości w przedsiębiorstwie – wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem 
Dorota KAMUDA: Wybrane aspekty przestępczości skierowanej przeciwko informacjom niejawnym – art. 265 i 266 k.k.
Rafał KLÓSKA: Innowacyjność polski na tle innych państw unii europejskiej w świetle problematyki pomiaru
Norbert MALEC: Notariusz jako gwarant bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami
Igor Protasowicki: Wpływ zagrożenia atakami DOS/DDOS na bezpieczeństwo teleinformatycznej infrastruktury krytycznej
Agnieszka RZEPKA, Ewa BOJAR, Zbigniew OLESIŃSKI: Analiza sposobów ograniczania barier determinujących rozwój małej firmy produkcyjnej    
Elżbieta WAŻNA: Wpływ finansyzacji na rozwój rynku finansowego na przykładzie produktów strukturyzowanych w Polsce w latach 2006–2016  
Iwona WOJCIECHOWSKA: Skala wykorzystania social mediów przez szkoły wyższe w Polsce