Strona: RUTMech-02-16 / Publishing House

RUTMech-02-16

red. Joanna Mikuła

Journal Scientific Papers of Rzeszow University of Technology, Mechanics

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ 293, Mechanika 88

RUTMech, t. XXXIII, z. 88 (2/16), April-June 2016

(p-ISSN 0209-2689,  e-ISSN 2300-5211)

Ostateczna wersja opublikowana - data udostępnienia w momencie opublikowania 30.06.2016

Open Access  CC BY-NC-ND 3.0 PL
 

Table of content /  Spis treści

Sergei M. BOSIAKOV, Denis V. ALEKSEEV, Ihar E. SHPILEUSKI, Vadim V. SILBERSCHMIDT, Feliks STACHOWICZ, Tomasz TRZEPIECIŃSKI: Formation of microcracks near surgical defect in femur: assessment of ultimate loading conditions

Wiesław FRĄCZ, Grzegorz JANOWSKI, Gennadi MIKHASEV: The manufacturing issues of technical products made of polyimide – carbon fibers composite by means injection moulding process

Piotr GIERLAK: Model matematyczny kartezjańskiego manipulatora własnej konstrukcji 

Daniel LICHOŃ, Anna MIKOŁAJCZYK, Łukasz KISZKOWIAK, Tomasz ŁĘCKI: Identification of UAV static aerodynamic characteristics in the water tunnel balance research 

Bartosz PRZYBYŁA, Zbigniew ZAPAŁOWICZ: Uszkodzenia sprężarki odśrodkowej silnika lotniczego P&W 206 b2 spowodowane zassaniem ciał obcych 

Roman SHMEGERA, Volodymyr KUSHCH: Intensive electro sintering of diamond composites with multicomponent Ni-Sn based binder 

Gennady SHUSHKEVICH, Svetlana SHUSHKEVICH, Feliks STACHOWICZ: The scattering of the sound field by thin unclosed spherical shell and ellipsoid