Strona: JCEEA-16-01-t1 / Publishing House

JCEEA-16-01-t1

JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE

JCEEA, t. XXXIII, z. 63 (1/I/16), January-March 2016

(p-ISSN 2300-5130), (e-ISSN 2300-8903)

Final publishing version-access date at the moment of publishing 30.08.2016
Publishing date
Access date

Open Access CC BY-NC-ND 3.0 PL (30.04.2016.)

 

Table of content

Izabela KASPRZYK, Magdalena SOSNOWSKA, Magdalena LACHOWICZ, Adam PODHORECKI: Nieprawidłowo zaprojektowana i wykonana instalacja ciepłej wody użytkowej w wielorodzinnym budynku mieszkalnym powodem wielu problemów

Łukasz KOSNO, Łukasz SŁAWSKI, Grzegorz ŚWIT: Efektywność badań georadarowych przy ocenie poprawności wykonania i stanu technicznego konstrukcji z elementów prefabrykowanych 

Czesław MIEDZIAŁOWSKI, Michał BASZEŃ, Marta KOSIOR-KAZBERUK, Anna ŻAKOWICZ, Tadeusz CHYŻY, Damian SIWIK: Stan nieukończonej konstrukcji budynku OWT po 25 latach od realizacji i propozycja sposobu analizy statycznej 

Beata NOWOGOŃSKA: Badanie ewolucji stanu technicznego budynku 

Tomasz PYTLOWANY, Szczepan WOLIŃSKI: Wybór rozkładu oddziaływań klimatycznych z wykorzystaniem metody Bayes’a

Krzysztof PAWŁOWSKI, Sebastian WALCZAK: Analiza parametrów fizykalnych w ocenie jakości cieplnej elementów budynków niskoenergetycznych 

Olga SZLACHETKA, Monika WĄGROWSKA: Rozkład temperatury w wieloskładnikowym wielowarstwowym kompozycie z poprzeczną gradacją właściwości efektywnych

Maria WESOŁOWSKA, Anna KACZMAREK: Analiza zmian mikrostruktury zapraw w murach z cegły klinkierowej po długotrwałej ekspozycji na polskie warunki klimatyczne

Brygida AUGUSTYNIOK, Grzegorz NOWOWIEJSKI: Próby technologiczne wykonania betonów osłonowych w wytwórni betonu towarowego

Agnieszka BURAKOWSKA, Maciej MACIAK, Łukasz MURAWSKI, Szymon DOMAŃSKI, Michał A. GRYZIŃSKI: Badanie osłonności radiacyjnej betonów specjalnych

Mariusz DĄBROWSKI, Karolina GIBAS, Andrzej M. BRANDT, Michał A. GLINICKI: Wpływ kruszyw specjalnych na porowatość i przepuszczalność betonów osłonowych

Magdalena DOBISZEWSKA, Wojciech FRANUS, Sylwia TURBIAK: Analiza możliwości zastosowania odpadowego pyłu bazaltowego w zaprawie cementowej

Magdalena DOBISZEWSKA, Justyna KUZIAK, Piotr WOYCIECHOWSKI, Maja KĘPNIAK: Główne aspekty trwałości betonu modyfikowanego odpadowym pyłem bazaltowym z odpylania kruszyw w wytwórni MMA

Roman JASKULSKI, Michał A. GLINICKI, Mariusz DĄBROWSKI, Zbigniew RANACHOWSKI, Maciej SOBCZAK: Monitorowanie parametrów termicznych procesu twardnienia betonów osłonowych

Daria JÓŹWIAK-NIEDŹWIEDZKA, Andrzej M. BRANDT, Karolina GIBAS: Ocena możliwości wystąpienia reakcji alkalicznej w betonach osłonowych z kruszywami specjalnymi

Tomasz PIOTROWSKI, Michał A. GRYZIŃSKI: Ocena efektywności nowej generacji betonów osłonowych przed promieniowaniem jonizującym w oparciu o pomiary we wzorcowych polach promieniowania 

Kostiantyn PROTCHENKO, Joanna DOBOSZ, Marek URBAŃSKI, Andrzej GARBACZ: Wpływ substytucji włókien bazaltowych przez włókna węglowe na właściwości mechaniczne prętów B/CFRP (HFRP) 

Izabela SKRZYPCZAK, Lidia BUDA-OŻÓG: Kryteria zgodności dla wytrzymałości betonu na ściskanie – metoda autorska 

Wojciech DROZD: Charakterystyka terenu budowy w aspekcie zagrożeń bezpieczeństwa pracy 

Artur DUCHACZEK, Dariusz SKORUPKA: Uwzględnienie preferencji decydenta w procesie oceny ryzyka eksploatacji mostów wojskowych

Jarosław GÓRECKI: Ocena procesów logistycznych w przedsięwzięciach budowlanych

Agnieszka LEŚNIAK: Wspomaganie decyzji wykonawcy budowlanego z zastosowaniem sztucznej inteligencji  

Mieczysław POŁOŃSKI: Zależność kontyngencji czasu i kosztu w harmonogramach budowlanych

Anna STARCZYK, Tadeusz KASPROWICZ: Wyznaczanie wartości wypracowanej w inwestycjach realizowanych przez podwykonawców

Janusz SZELKA, Zbigniew WRONA: Możliwości wykorzystania eksploracyjnej analizy danych w przedsięwzięciach inżynieryjnych 

Krzysztof ZIMA: Szacowanie wstępnych kosztów budowy boisk sportowych z wykorzystaniem wnioskowania z przypadków 

Przemysław BODZAK, Łukasz SOWA: Badania wpływu podatności podpór na nośność sprężonych płyt kanałowych 

Sofiya BURCHENYA, Ivan DOBRYANSKYY, Yuriy FAMULYAK, Justyna SOBCZAK-PIĄSTKA: Badanie nośności belek żelbetowych dozbrojonych stalowymi siatkami cięto-ciągnionymi

Jacek DOMSKI: Ugięcie długotrwałe elementów fibrobetonowych wytworzonych na bazie kruszywa odpadowego

Michał GOŁDYN: Propozycja określania efektywnej wytrzymałości betonu węzłów wewnętrznych połączeń płytowo-słupowych 

Rafał KRZYWOŃ, Marcin GÓRSKI, Szymon DAWCZYŃSKI: Wpływ sensora z włókien węglowych do pomiaru odkształceń na nośność belek żelbetowych

Janusz PĘDZIWIATR: Uwagi o wymiarowaniu mimośrodowo ściskanych żelbetowych przekrojów kołowych

Szymon SERĘGA, Renata KOTYNIA, Krzysztof LASEK: Obliczeniowa analiza belek żelbetowych wzmocnionych naprężonymi taśmami CFRP

Kamil SZYLAK: Analiza i ocena ryzyka żelbetowych konstrukcji szkieletowych spowodowanego zdarzeniami ekstremalnymi 

Tadeusz URBAN, Łukasz KRAWCZYK, Michał GOŁDYN: Badania eksperymentalne wzmacniania bardzo krótkich wsporników żelbetowych

Antoni BIEGUS, Dariusz CZEPIŻAK: Uściślony model imperfekcyjnych obciążeń płatwi i stężeń 

Roman BIJAK, Grzegorz KOŁODZIEJ: Zginanie i skręcanie belek o przekroju mono-symetrycznym

Edyta BŁYSKAL, Lucjan ŚLĘCZKA: Badania doświadczalne rozciąganych kątowników łączonych za pomocą jednej śruby

Jan BRÓDKA, Agnieszka GŁUSZKO, Marcin GÓRSKI, Aleksander KOZŁOWSKI: Nośność podstaw słupów z rur okrągłych zginanych i ściskanych

Marian GIŻEJOWSKI, Radosław SZCZERBA, Marcin GAJEWSKI: Modele MES i metody symulacji w analizie zwichrzenia zginanych elementów konstrukcji stalowych

Marian GIŻEJOWSKI, Radosław SZCZERBA, Marcin GAJEWSKI: Numeryczna ocena nośności belek stalowych zginanych dwukierunkowo

Paulina PAŚKO: Ocena nośności doraźnej belek stalowych wzmocnionych naprężonymi taśmami CFRP

Zbigniew STACHURA: Ocena zwichrzenia sprężystego na podstawie interakcji symetrycznych i antysymetrycznych stanów obciążenia

Bogdan STANKIEWICZ: Ocena wpływu siły podłużnej w słupie na charakterystykę węzła rygiel-słup na podstawie symulacji MES

Damian BĘBEN, Wojciech ANIGACZ, Jacek KWIATKOWSKI: Ocena przydatności geodezyjnych metod pomiarowych do badań przemieszczeń mostu wiszącego

Mykhaylo DELYAVSKYY, Adam GRABOWSKI, Aleksandra NIESPODZIANA, Maria OLEJNICZAK: Metoda rozwiązywania ortotropowego warstwowego pasma płytowego 

Mykhaylo DELYAVSKYY, Krystian ROSIŃSKI: Analiza statyczna złożonych konstrukcji płytowych w ujęciu makroelementowym

Yuriy FAMULYAK, Justyna SOBCZAK-PIĄSTKA: Badania doświadczalne zginanych belek wykonanych z betonów lekkich zbrojonych siatką spawaną 

Piotr GÓRSKI, Marcin TATARA: Badanie śladu aerodynamicznego modelu oblodzonego cięgna mostu podwieszonego

Jakub LEWANDOWSKI, Kazimierz MYŚLECKI: Zastosowanie funkcjonału Hu-Washizu w plastycznej analizie MES płyt grubych 

Roman LEWANDOWSKI, Maciej PRZYCHODZKI: Wpływ temperatury na właściwości dynamiczne ram z lepkosprężystymi tłumikami drgań ...

Magdalena ŁASECKA-PLURA, Roman LEWANDOWSKI: Analiza dynamiczna konstrukcji z tłumikami z niedokładnie określonymi parametrami projektowymi 

Dominika PILARSKA: Prętowe kopuły geodezyjne – propozycje przekryć dużych powierzchni

Krzysztof WILDE, Kazimierz JAMROZ, Dawid BRUSKI, Stanisław BURZYŃSKI, Jacek CHRÓŚCIELEWSKI, Wojciech

WITKOWSKI: Badania numeryczne zderzenia autobusu w układzie bariera i kratownicowa konstrukcja wsporcza