Strona: HSS-25-(2-2018) / Publishing House

HSS-25-(2-2018)

Humanities and Social Sciences
HSS, vol. XXIII, 25 (2/2018), April-June 2018
(p-ISSN 2300-5327), (e-ISSN 2300-9918)

Final publishing version-access date at the moment of publishing

Table of content

Arkadiusz Adamczyk: The commandant's genius era – historical argument as an element constituting the political identity of the Piłsudski camp
Viacheslav Artemov: Этика маркетинга в современной России   
Bogusław Bembenek: Skuteczny marketing treści w zintegrowanej komunikacji marketingowej klastra    
Monika Bolińska: Zróżnicowanie łącznej produktywności czynników produkcji w powiatach województwa podkarpackiego  
Marek Chojnacki: Time and meaning. Alfred Schutz’s concept of intersubjectivity and its cognitive corollaries     
Bogusława Dobrowolska, Edyta Gwarda-Gruszczyńska: Czynniki pozapłacowe  motywujące do pracy osoby niepełnosprawne w świetle badań  kwestionariuszowych    
Paweł Dziekański: Analiza i ocena zróżnicowania regionalnego zmiennych infrastruktury i środowiska powiatów Polski wschodniej     
Paweł Korzeniowski: Proces rozbudowy śródziemnomorskich sił ekspedycyjnych (Mediterranean Expeditionary Force) w 1915 roku 
Anna Kowalczyk: Przestrzenne zróżnicowanie bezrobocia we włoskich regionach  
Katarzyna Kurzępa-Dedo, Agata Gemzik-Salwach: Ustawa antylichwiarska  a zmiany na rynku instytucji pożyczkowych – wybrane zagadnienia  (część 1)      
Anna Matras-Bolibok, Tomasz Kijek: Factors behind the innovation performance  in the European regions     
Andrzej Pacana, Dominika Siwiec: Analiza czynników mających wpływ na wybór leków  
Anita Richert-Kaźmierska: Starzenie się ludności – perspektywa lokalna   
Marek Rocki: Kierunki atypowe: szansa czy ślepa ścieżka?  
Hanna Sommer, Hubert Sommer, Grzegorz Zakrzewski: Postawy współczesnej  młodzieży akademickiej względem sytuacji kryzysowej   (z wykorzystaniem sprzętu ratowniczego)     
Małgorzata Stec: Analiza poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego województw  Polski z uwzględnieniem dokładności danych statystycznych    
Justyna Stecko: The axiological strenghtening of ethics in Józef Tischner's  thoughts    
Katarzyna Widera: Badanie obszarów funkcjonalnych w województwie opolskim –  ograniczenia i wyzwania analizy danych dla nieadministracyjnych  podziałów regionu    
Justyna Wiktorowicz: Instytucjonalne uwarunkowania wydłużania okresu aktywności zawodowej