Strona: MMR-23-03 / Publishing House

MMR-23-03

MODERN MANAGEMENT REVIEW
MMR, vol. XXI,  23 (3/2016),  July-September
2016
(p-ISSN 2300-6366),  (e-ISSN 2353-0758)

Ostateczna wersja opublikowana - data opublikowania 2016, data udostępnienia 2016
Open Access  CC BY-NC-ND 3.0 PL

Spis treści/ Contents

Małgorzata Baran, Justyna Stecko: Simulations of production-delivery models using conventional methods of dynamic systems: Zelgraf Company as a case  
Andrzej Cwynar, Wiktor Cwynar, Piotr Oratowski, Marta Stachowicz: Corporate capital structure determinants over the latest global crisis: the case of Poland  
Robert Dankiewicz, Marzena Kidacka: Corporate disputes in a partnership capacity to sue and be sued  
Mariola Grzebyk, Małgorzata Stec: Statystyczna ocena poziomu rozwoju jednostek terytorialnych szczebla lokalnego województwa podkarpackiego w latach 2005-2013  
Grzegorz Ostasz, Andrzej Pacana: Risk management in ISO 9000:2015 standards  
Anna Prusak, Piotr Stefanów, Jacek Strojny, Monica Garcia-Melon: The influence of the form of the 9-point scale in the AHP method on the consistency of judgments  
Agnieszka Rzepka, Ioseb Masurashvili: Strategic perspectives for Georgian business – an analysis for medium-sized enterprises in EU and Georgia 
Tomasz Skica, Jacek Rodzinka, Teresa Mroczek: Selection of relevant variables identifying the relationship between the general government sector size and the economy  
Celina Sołek-Borowska: Exploring values and attitudes towards CSR amongst cems SGH students in Poland  
Jarosław Świda, Aldona Migała-Warchoł: Ograniczenia funkcji komunikacyjnej opakowań produktów spożywczych użytkowanych przez starszych konsumentów 
Wioletta Wereda, Monika Grzybowska: Customer experience – does it matter? 
Agnieszka Widawska-Stanisz: Gamification in the urban area 
Joanna Woźniak, Dominik Zimon: Zastosowanie metody CSI do badania satysfakcji konsumentów na przykładzie wybranej sieci handlowej
Agnieszka Zielińska: Formułowanie strategii w organizacji pozarządowej