Strona: MMR-21-03 / Publishing House

MMR-21-03

MODERN MANAGEMENT REVIEW
MMR, vol. XIX, 21 (3/2014), July-September 2014

(p-ISSN 2300-6366), (e-ISSN 2353-0758)

 

Table of Content

Antonio Bassi: Human and organizational knowledge in a project management context

Agnieszka Czech-Rogoyska: Denglische Werbesprache – eine Umfrage zum Verstehen von Anglizismen in der deutschen Sprache 

Małgorzata Karpińska-Krakowiak, Artur Modliński: Prankvertising – pranks as a new form of brand advertising online

Andreas Metzner-Szigeth: Ökologie und Gesellschaft: über Ethik und Rationalität im Verhältnis von System und Umwelt

Krzysztof Michalski: Corporate Social Responsibility – ein Schritt zu einer Kultur der Nachhaltigkeit

Kazimierz Mrozowicz, Piotr Halemba, Dariusz Kłak: Organisational climate as an image of organisational culture (in the light of research on Polish organisations) 

Людмила Муркович: Развитие формучастия населения врешении вопросов местногозначения: ретроспективный анализ

Natalia V. Poprozman: Improving labor market as a strategic factor in economic growth

Ирина Шумляева, ЮлияЛисневская: Участиетерриториальнойобщины вместномпубличномуправлении: проблемыипутиихрешения

Dariusz Siemieniako, Marcin Gębarowski: A process of dynamic trade show activity management within a real estate development project life cycle

Tomasz Trojanowski: Product in the sustainable marketing concept

Małgorzata Wiśniewska: Key values of business-to-business relationship marketing 

Anna Wziątek-Staśko: Role of diversity management in process of improving staff motivating skills

Grzegorz Zimon, Blanka Gosik: Management strategies for working capital in a tourism company

Statistics (unique pageviews): 1Unikalne odsłony z okresu 2022.05.26 - 2024.05.26
Liczba wizyt uwzględniających tą stronę. Jeżeli strona odwiedzana była kilka razy podczas jednej wizyty, zostanie policzona tylko raz.