Strona: JCEEA-16-02-t1 / Publishing House

JCEEA-16-02-t1

JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE

JCEEA, t. XXXIII, z. 63 (2/I/16), April-June 2016

(p-ISSN 2300-5130), (e-ISSN 2300-8903)

Final publishing version-access date at the moment of publishing 30.09.2016
Publishing date
Access date
Open Access CC BY-NC-ND 3.0 PL (30.09.2016)
 

Table of contents

Mariusz BARSZCZ, Zbigniew BARTOSIK, Sylwester RUKŚĆ, Jakub BATORY: Obliczenie przepływów maksymalnych i ich redukcji w zlewni zurbanizowanej 

January BIEŃ, Tomasz KAMIZELA, Anna GROBELAK, Anna GROSSER, Zbigniew DYK, Daniel SZTUCHLIK, Małgorzata KACPRZAK: Właściwości fizyczno-chemiczne biomasy otrzymanej w nowej technologii przetwarzania osadów ściekowych „Bionor Sludge” 

Krzysztof CHMIELOWSKI, Bernadeta RAJCHEL, Magdalena KARNAS: Analiza skuteczności działania oczyszczalni ścieków „Kujawy” 

Marek GOSZTYŁA, Tomasz GOSZTYŁA: Współczesna architektura Rzeszowa w opiniach osób mieszkających i studiujących w Rzeszowie 

Barbara HONICKA, Adam SIDOR: Kolonizacja instalacji ciepłej wody bakteriami Legionella sp. w szpitalach i obiektach użyteczności publicznej w świetle badań prowadzonych na terenie powiatu przemyskiego i miasta Przemyśla 

Galina KALDA, Izabela MIĘTUS: Ochrona środowiska w turystyce na Podkarpaciu 

Galina KALDA, Małgorzata WILK: Analiza zanieczyszczenia gleby zakładami przemysłowymi na Podkarpaciu 

Kamil KRASUSKI: Wykorzystanie programu Trimble RTX-PP do wyznaczenia współrzędnych stacji referencyjnej 

Anna KRUPICZ, Adam MASŁOŃ: Zmienność ładunków zanieczyszczeń dopływających do oczyszczalni ścieków w Stalowej Woli 

Stanisław KRZAKLEWSKI: Synergia kubicznych form budynków z ustrojami cięgnowymi 

Sabina KSIĄŻEK, Małgorzata KIDA, Piotr KOSZELNIK: Benzotriazole – występowanie i trwałość w środowisku 

Justyna KWAŚNY, Wojciech BALCERZAK, Piotr REZKA: Biogaz i charakterystyka wybranych metod jego odsiarczania 

Edyta ŁASKAWIEC, Joanna WYCZARSKA-KOKOT, Mariusz DUDZIAK: Analiza jakości wody basenowej w obiegach o różnych rozwiązaniach układów filtracyjnych 

Katarzyna MAJ, Piotr KOSZELNIK: Metody zagospodarowania osadów dennych 

Michał MUSIAŁ, Marcin KACZMARZYK: Thermal Properties of Transparent Barrier Modified with Organic PCM’s

Anna MUSZ-POMORSKA, Małgorzata IWANEK, Paweł SUCHORAB, Agnieszka BRODACZEWSKA: Analiza strat wody na przykładzie wybranego wodociągu grupowego 

Katarzyna OLBIŃSKA: Synagoga – ukryte miejsce pamięci

Grzegorz PALKIJ, Leszek KULESZA: Propozycja układu do pomiaru temperatury wody wewnątrz akumulacyjnego podgrzewacza wody o zbyt małej pojemności ciepłej wody

Agnieszka PĘKALA, Ewa GŁOWIENKA: Badania korelacji pierwiastków śladowych w środowisku glebowo – roślinnym przy zastosowaniu metod GIS

Katarzyna PIETRUCHA-URBANIK, Aneta BERNACKA: Analysis of Water Infrastructure Development - a Case Study of the Exemplary Water Supply System 

Katarzyna PIETRUCHA-URBANIK, Adrian SZELIGOWSKI: Analysis of Water Consumption Changeability in the Exemplary Water System 

Andżelika PIETRZYK, Dorota PAPCIAK: Materia organiczna w wodach naturalnych – formy występowania i metody oznaczania 

Robert PŁOSKONKA: Automatyzacja wybranych procesów aktualizacji i kalibracji modelu sieci wodociągowej przy zmiennych warunkach eksploatacyjnych 

Danuta PROSZAK, Patrycja BARŁOWSKA: Pelet czy węgiel? Ekonomiczne aspekty wyboru paliwa do ogrzania budynku jednorodzinnego

Barbara PRUS, Tomasz SALATA, Krzysztof GAWROŃSKI: Zastosowanie metod GIS do oceny stopnia presji inwestycyjnej w zakresie działalności deweloperskiej na przykładzie strefy podmiejskiej Krakowa 

Janusz R. RAK: Zasady określania przynależności do infrastruktury krytycznej 

Piotr REZKA, Wojciech BALCERZAK, Justyna KWAŚNY: Sztuczne substancje słodzące – występowanie w środowisku 

Tomasz SIWOWSKI, Mateusz RAJCHEL: Kształtowanie mostowych dźwigarów hybrydowych typu „kompozyt FRP – beton”

Magdalena SZPYTMA, Adam RYBKA: Ecological Ideas in Polish Architecture – Environmental Impast

Marek URBANIK: Assessment of Diversity of Polish Voivodships By Level of Gas Pipeline Infrastructure Development Using Multidimensional Comparative Analysis 

Marek URBANIK: Consequences of Failure of Gas Network Infrastructure

Paweł WAJSS, Mariusz FILIPOWICZ, Wiktor WESOŁOWSKI: Koncentracja bezpośredniego promieniowania słonecznego w układach nadążnych z wykorzystaniem nieobrazujących elementów optycznych 

Magdalena WARZYBOK: Synteza zeolitów do adsorpcji acetonu

Robert WIERZBICKI: Zastosowanie modelowania matematycznego w projektowaniu modernizacji systemów zaopatrzenia w wodę na przykładzie systemu wodociągowego gminy Zator (cześć II)

Magdalena WÓJCIK: Sezonowe zmiany parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody żwirowni wykorzystywanej do rekreacji 

Anna BAZAN-KRZYWOSZAŃSKA, Maria MRÓWCZYŃSKA, Marta SKIBA: Chłonność terenów zieleni w mieście – studium przypadku miasta Zielona Góra 

Anna BIAŁECKA: Zmiany układów współrzędnych w praktyce geodezyjnej miasta Łodzi 

Jolanta FIEDUCIK: Fotowoltaika skoncentrowana, osiągnięcia i perspektywy rozwoju

Klaudia KUJAWSKA, Janusz RAK: Analiza i ocena strat wody wodociągu miasta Mielca

Paulina MICHALAK: Naturalna promieniotwórczość radonu – pochodzenie, zagrożenia oraz sposoby redukcji jego stężeń w budynkach mieszkalnych

Maria MRÓWCZYŃSKA: Deformacje konstrukcji komina stalowego w aspekcie zastosowania grupowej obróbki danych

Izabela SKRZYPCZAK, Janusz KOGUT, Lidia BUDA- OŻÓG, Joanna KUJDA: Projektowany okres użytkowania a docelowy poziom niezawodności według różnych zaleceń