Strona: JCEEA-02-14 / Publishing House

JCEEA-02-14

JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE
JCEEA, t. XXXI, z. 61 (2/14), April-June 2014

(p-ISSN 2300-5130), (e-ISSN 2300-8903)

 

Table of content

Bartłomiej BLACHOWSKI, Witold GUTKOWSKI: Minimum weight design of composite floors under human induced vibrations

Danuta BRYJA, Ryszard HOŁUBOWSKI: Wpływ dużych prędkości w analizie stochastycznych drgań mostu kolejowego z losowo zmienną sztywnością podsypki

Jacek JAWORSKI, Olga SZLACHETKA: Drgania własne słupów w kształcie ściętego stożka

Marcin KAMIŃSKI, Jacek SZAFRAN: Stochastyczna analiza drgań wymuszonych stalowych wież telekomunikacyjnych

Janusz KAWECKI, Krzysztof KOZIOŁ, Krzysztof STYPUŁA: Weryfikacja modeli dynamicznych na podstawie wyników pomiarów „tła dynamicznego”

Krystyna KUŹNIAR, Edward MACIĄG, Tadeusz TATARA: Unormowane spektra odpowiedzi od drgań powierzchniowych wzbudzanych wstrząsami górniczymi

Roman LEWANDOWSKI, Mieczysław SŁOWIK: Modelowanie mechanicznego zachowania cieczy używanej w tłumikach drgań

Bogusław ŁADECKI, Sławomir BADURA: Analiza dynamiczna mostu przeładunkowego o konstrukcji powłokowej

Waldemar ŁATAS: Optimal tuning of the tunable translational-rotational dynamic absorbers in global vibration control problems in beams

Katarzyna MISIUREK, Paweł ŚNIADY: Stochastyczne drgania belki sandwiczowej wywołane obciążeniem ruchomym. Analiza korelacyjna

Stanisław NOGA: Vibration analysis of a thin ring interacting with the annular plate treated as an elastic foundation

Karol PERETA: Wpływ bramy wjazdowej na skuteczność ekranu akustycznego

Dariusz SZYBICKI, Krzysztof KURC, Magdalena MUSZYŃSKA, Mirosław SOBASZEK: Dynamika gąsienicowego robota inspekcyjnego

Dariusz SZYBICKI, Łukasz RYKAŁA, Magdalena MUSZYŃSKA: Wyrównoważanie mas w ruchu obrotowym 

Józef SZYBIŃSKI, Piotr RUTA: Analiza drgań swobodnych niepryzmatycznego pręta cienkościennego

Paweł ŚNIADY, Filip ZAKĘŚ: Drgania wieloprzęsłowych ciągłych belek pryzmatycznych wywołane siłą ruchomą

Marcin TEKIELI, Łukasz MICHALSKI: Badania dynamiczne obiektów mostowych niepodlegających obciążeniom próbnym w kontekście monitoringu stanu konstrukcji

Stanisław WOLNY, Sławomir BADURA: Ocena wpływu obciążeń eksploatacyjnych na stan naprężenia w elementach nośnych konstrukcji basztowej wieży szybowej w świetle przeprowadzonych eksperymentów