Strona: RUTMech-02-13 / Publishing House

RUTMech-02-13

Journal Scientific Papers of Rzeszow University of Technology, Mechanics
ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ 288, Mechanika 85

RUTMech, t. XXX, z. 85 (2/13), April-June 2013

(p-ISSN 0209-2689, e-ISSN 2300-5211)

 

Table of content

Stanisław ANTAS: Układ wylotowy typu łącznika sprężarki promieniowej

Łukasz BĄK, Igor G. LOGINOV, Janusz MICHALCEWICZ, Victor I. SLEPYAN, Feliks STACHOWICZ: Construction of screener oriented on application of parametric resonance

Ľudmila DULEBOVÁ, Branislav DULEBÁ, Emil SPIŠÁK: Analysis of some aspects of fine blanking process

Emil EVIN, Milan ÁBEL, Ján VIŇÁŠ, Jana TKÁČOVÁ, Bogdan ANTOSZEWSKI: Tribological characteristics of stamping dies with coatings

Ivan GAJDOŠ, Emil SPIŠÁK, Ján SLOTA, Ľuboš KAŠČÁK: Influence of path generation strategy on tensile properties of FDM prototypes

Ladislav KANDRÁČ, Ildikó MAŇKOVÁ, Marek VRABEĽ: Cutting edge preparation in machining processes    

Marek KOWALIK: Struktura i właściwości ulepszonej cieplnie stali 40HNMA po odkształceniu plastycznym

Janusz PORZYCKI, Roman WDOWIK, Marek KROK: The grinding wheels for ultrasonic assisted grinding with tool vibration

Katarína SENDERSKÁ, Albert MAREŠ: Proposition of Pick & Work system for application in manual assembly

Jozef STAHOVEC, Jozef BEŇO, Marek VRABEĽ: Investigation of the cusp height when ball-end milling form shaped surfaces

Jan ZIOBRO: Wieloosiowa analiza naprężeń i odkształceń gumy na bazie kauczuku naturalnego NR