Strona: RUTMech-04-13 / Publishing House

RUTMech-04-13

Journal Scientific Papers of Rzeszow University of Technology, Mechanics
ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ 288, Mechanika 85

RUTMech, t. XXX, z. 85 (4/13), October-December 2013

(p-ISSN 0209-2689, e-ISSN 2300-5211)

 

Table o content

Stanisław ANTAS: Dyfuzor zakrzywiony (o kontrolowanym zarysie) 

Anna BAZAN, Tomasz TRZEPIECIŃSKI: Effect of friction conditions on change of sheet surface roughness during deep drawing  

Tomasz BINKOWSKI, Kazimierz BUCZEK, Wiesława MALSKA, Dariusz SOBCZYŃSKI: Analiza przekształtników  zasilanych z pokładowych sieci podwyższonej częstotliwości 

Bartosz BRZOZOWSKI, Przemysław KORDOWSKI, Zdzisław ROCHALA, Konrad WOJTOWICZ: Metody skanowania przestrzeni w systemie antykolizyjnym BSP

Bartosz BRZOZOWSKI, Przemysław KORDOWSKI, Zdzisław ROCHALA, Konrad WOJTOWICZ: System antykolizyjny z wizualizacją otoczenia dla BSP 

Marcin DEREŃ: Regulator rozmyty do stabilizacji lotu platformy UAV

Krzysztof GŁOWACKI: Avionics systems software development according to the methodologies conforming DO-178B

Juraj HUDÁK, Miroslav TOMÁŠ: Comparative study of wall thickness change at deep drawing of box-shaped product using flat restriction bars  

Krzysztof KAŹMIERCZAK, Zdzisław ROCHALA, Konrad WOJTOWICZ: Metoda generowania modelu dynamiki statku powietrznego zastosowana w symulatorze kabiny samolotu pasażerskiego  

Antoni KOPYT, Janusz NARKIEWICZ: Technical factors influencing simulator sickness 

Agnieszka KWIEK: Analiza stateczności statycznej samolotu zespolonego do turystyki kosmicznej 

Janka MAJERNÍKOVÁ, Emil SPIŠÁK: The effect of punch-die clearance on blanked edge quality in fine blanking of steel sheets

Marek MŁYNARCZYK, Zbigniew MROTEK, Józef MAŁUJ: Pokładowy system monitorowania stanu lotniczego płynu hydraulicznego 

Dariusz NOWAK: Autonomiczny system sterowania bezzałogowymi statkami latającymi 

Sławomir SAMOLEJ, Tomasz ROGALSKI, Dariusz NOWAK: Problemy implementacji systemu sterowania lotem na platformę systemu operacyjnego czasu rzeczywistego VxWorks

Ján SLOTA, Miroslav JURČIŠIN, Milan DVOŘÁK: Experimental and numerical analysis of springback prediction in U-bendings of anisotropic sheet metals

Dariusz SOBCZYŃSKI, Tomasz BINKOWSKI: Przekształtnik w układzie napędowym z silnikiem BLDC dla bezzałogowej platformy latającej 

Andrzej TOMCZYK: Reaction shaping of the unmanned aerial vehicle on the operator remote steering signals