Strona: RutMech-17-02 / Publishing House

RutMech-17-02

Journal Scientific Papers of Rzeszow University of Technology, Mechanics
ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ 295, Mechanika 89
RUTMech, t. XXXIV, z. 89 (2/17), April-June 2017

(p-ISSN 0209-2689,  e-ISSN 2300-5211)

Ostateczna wersja opublikowana - data udostępnienia w momencie opublikowania 30.06.2017

Open Access  CC BY-NC-ND 3.0 PL
 

Table of content

Tomasz BIK: Analysis of a selected motorbike suspension component with the use of CAD modelling and finite element method
Sergei BOSIAKOV, Anastasiya VINAKURAVA, Iryna SLAVASHEVICH, Dmitri GRICHANYUK, Feliks STACHOWICZ: Effect of hyrax screw localization on cranium response during rapid maxillary expansion
Rafał GAŁEK: Numerical modeling of body force induced by corona discharge
Paweł GIL: Morphology of synthetic jet
Krzysztof GŁYDA, Andrzej SZELMANOWSKI: Badanie właściwości lotniczego systemu przeciwpożarowego SSP-FK w aspekcie fałszywego zadziałania 
Małgorzata JANUS-MICHALSKA, Dorota JASIŃSKA: Comparative study of bending stiffness of sandwich plates with cellular cores
Aleksander PAWLAK, Piotr GOMÓŁKA, Damian KORDOS, Zbigniew GOMÓŁKA: Badanie mózgu pilota podczas lotów na symulatorze
Adam TOKARSKI, Damian KORDOS: Projekt aplikacji mobilnej dla lotnictwa ogólnego 
Maria TYCHANICZ, Robert SMUSZ: Properties, applications and thermal investigation of aerogels
Marta WÓJCIK, Beata PAWŁOWSKA, Feliks STACHOWICZ: Przegląd technologii recyklingu zużytych akumulatorówlitowo-jonowych
Krzysztof ZIELECKI, Lucjan WITEK, Feliks STACHOWICZ: Stress analysis of the single adhesive lap joints with plastic deformation of connected materials