Strona: HSS-20-01 / Publishing House

HSS-20-01

Humanities and Social Sciences
HSS, vol. XVIII, 20 (1/2013), January-March 2013

(p-ISSN 2300-5327), (e-ISSN 2300-9918)

 

Table of content

Paweł Dykas, Tomasz Misiak, Tomasz Tokarski: Czynniki kształtujące regionalne zróżnicowanie stóp bezrobocia rejestrowanego w latach 2002–2010

Julia Anna Grochocka: Polityka społeczna w programach Prawa i Sprawiedliwości (2005–2007)

Anna Iwanicka: Marka jako istotny element komunikacji marketingowej przedsiębiorstw mleczarskich z Lubelszczyzny

Monika Pasternak-Malicka: Przeciwdziałanie unikaniu i uchylaniu się od opodatkowania w Unii Europejskiej

Krzysztof Prendecki, Krzysztof Rejman: Konsumpcjonizm w społeczeństwie postindustrialnym – wymiar społeczny i ekonomiczny zjawiska

Michał Rybak: Wybrane instytucje Unii Europejskiej w publicystyce „Najwyższego Czasu!”

Krystyna Skoczylas: Możliwości wspomagania decyzji w procesie zarządzania zaopatrzeniem

Justyna Stecko: Prywacyjna koncepcja zła w interpretacji Leszka Kołakowskiego

Jacek Strojny: Kultura projektowa – parametry oceny i wpływ na przebieg projektów

Bożydar Ziółkowski: „Europa 2020” w zarządzaniu zrównoważonym rozwojem Unii Europejskiej