Strona: JCEEA-03-2-14 / Publishing House

JCEEA-03-2-14

JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE
JCEEA, t. XXXI, z. 61 (3/II/14), July-September 2014

(p-ISSN 2300-5130), (e-ISSN 2300-8903)

 

Table of content

Jolanta ADAMCZYK, Radosław KURZYP: Wykorzystanie odłogów w krajobrazie rolniczym w planowaniu architektury ekologicznej

Jerzy BAKALARCZYK: Przekształtniki energoelektroniczne w instalacjach fotowoltaicznych

Krzysztof BARAN, Marcin LEŚKO, Henryk WACHTA: Hybrydowe systemy oświetlenia drogowego

Małgorzata BASIŃSKA, Halina KOCZYK: Ocena energetyczna doświadczalnego budynku pasywnego

Michał BASZEŃ: Wykorzystanie nietypowych materiałów i technologii w budynkach i obiektach o konstrukcji drewnianej

Wojciech BIALIK, Stanisław GIL, Piotr MOCEK, Bogusław GRADOŃ, Bolesław MACHULEC, Józef OCHMAN: Ograniczenie skutków emisji ditlenku węgla przy wykorzystaniu naturalnej sekwestracji 

Artur BOROWCZYŃSKI, Dariusz HEIM: Porównanie efektywności energetycznej budynków z wybranymi systemami sterowania  instalacją ogrzewczą

Piotr CIERZNIEWSKI, Karolina KURTZ-ORECKA: Wybrane zagadnienia projektowania efektywnego energetycznie oświetlenia wbudowanego w pomieszczeniach biurowych

Krzysztof CZECH, Wojciech GOSK: Wpływ sposobu mocowania akcelerometrów na gruncie na wiarygodność oceny komfortu wibracyjnego

Aneta M. CZECHOWSKA-KOSACKA, Robert KOSACKI, Daniel BANCER, Jan M. OLCHOWIK: Zastosowanie osadów ściekowych jako komponentu paliwa alternatywnego

Bernardeta DĘBSKA, Lech LICHOŁAI: Badania nad wykorzystaniem modyfikowanych żywic epoksydowych jako głównego składnika klejów stosowanych w budownictwie

Jolanta FIEDUCIK, Adam GAWROŃSKI, Ryszard MATUSZCZAK: Osady ściekowe i ich utylizacja w przedsiębiorstwie wodociągów i kanalizacji w Olsztynie

Jolanta FIEDUCIK, Jan GODLEWSKI: Analiza możliwości wykorzystania słonecznych kolektorów powietrznych do ogrzewania domów jednorodzinnych oraz podgrzewania wody

Diana FIJAŁKOWSKA, Leszek STYSZKO: Wpływ sezonowania wierzby pozyskanej różnymi technologiami na wartość opałową biomasy

Halina GARBALIŃSKA, Magdalena BOCHENEK: Popowodziowe wysychanie przegród wykonanych z betonu komórkowego i zachodzące zmiany przewodności cieplnej

Halina GARBALIŃSKA, Linda CEDERHOLM: Współczynnik sorpcji betonu komórkowego badany na próbkach suszonych i niesuszonych

Wojciech GORYL, Adam GUŁA: Analiza potencjału biomasy rolniczej na przykładzie typowej gminy w celu stworzenia lokalnego rynku biomasy

Marek GOSZTYŁA, Tomasz HUK: Rekonstrukcja czy imitacja domu Sokoła w Łańcucie

Tomasz GRUDNIEWSKI, Sławomir CZERNIK, Zofia LUBAŃSKA, Roman LICHOGRAJ, Piotr LICHOGRAJ: Próba modyfikacji własności warstw otrzymywanych w procesie sputteringu magnetronowego z wykorzystaniem elementów sterowanych zewnętrznie

Sławomir GUŁKOWSKI: Modelowanie charakterystyk I-V ogniw słonecznych w środowisku Matlab/Simulink

Marek HAJTO: Zasoby i możliwości zagospodarowania wód termalnych w rejonie Pogórza Środkowobeskidzkiego, Beskidu Środkowego oraz Beskidu Lesistego

Arkadiusz JAMROZIK, Adam GŁUSZEK, Arkadiusz OLEJNIK: Nowoczesne metody magazynowania energii

Marcin KACZMARZYK: Ocena efektywności izolacyjno-akumulacyjnej przegród zewnętrznych

Marek KAMIENIARZ: Unikatowa budowla kurhanu w kształcie kopuły

Michał KOŁACZKOWSKI: Aktualne wymogi konstrukcyjne dotyczące podkładów w podłogach pływających w aspekcie błędów projektowych i wykonawczych

Janusz KONKOL, Grzegorz PROKOPSKI: Fraktalny opis powierzchni przełomu betonów cementowych 

Janusz KONKOL, Marcin PYRA: Wybrane właściwości betonów modyfikowanych zmiennym udziałem dodatku metakaolinitu

Joanna KRASOŃ: Możliwości zastosowania materiałów zmiennofazowych w pasywnych rozwiązaniach ściennych elementów murowych

Joanna KRASOŃ, Lech LICHOŁAI: Określenie wpływu impulsów termicznych na wewnętrzne zmiany temperaturowe w elementach silikatowych zmodyfikowanych materiałem zmiennofazowym

Ewelina KRAWCZAK, Sławomir GUŁKOWSKI, Jan M. OLCHOWIK: Badanie efektywności pracy fotowoltaicznego systemu „off-grid” w warunkach zimowo-wiosennych dla Lubelszczyzny

Zofia LUBAŃSKA, Tomasz GRUDNIEWSKI: Analiza właściwości struktur otrzymanych w procesie nanoszenia warstw metodą sputteringu magnetronowego z wykorzystaniem targetów o modyfikowanym składzie

Michał MARCHACZ, Leszek DULAK: Badania akustyczne wnętrza zabytkowego kościoła pw. Wszystkich Świętych w Sierotach

Andrzej MARECKI: Problemy formalne, architektoniczne i konstrukcyjne remontów zabytkowych miejskich mostów drogowych

Adam MROZIŃSKI: Badanie efektywności energetycznej laboratoryjnej instalacji fotowoltaicznej

Michał MUSIAŁ: Rewaloryzacyjne możliwości zwiększenia kubatury mieszkalnej zabytkowego budynku mieszkalnego

Krzysztof NOWAK: Współspalanie biomasy z węglem w kotłach energetycznych

Katarzyna NOWAK-DZIESZKO, Małgorzata ROJEWSKA-WARCHAŁ, Jacek DĘBOWSKI: Mostki termiczne w budynkach wielkopłytowych przed i po dociepleniu

Sebastian PATER, Krzysztof NEUPAUER, Barbara LARWA: Efektywność energetyczna kolektorów słonecznych wykorzystujących wodę jako płyn solarny

Janusz PEŁCZYŃSKI, Bartłomiej TOMKOWICZ: Zagadnienia etapu wstępnego zmiany sposobu użytkowania strychów w strefie śródmiejskiej na cele mieszkalne na przykładzie wybranych kamienic w Rzeszowie

Marta PISAREK, Marta GARGAŁA: Rośliny energetyczne jako kreatorzy krajobrazu

Sławomir RABCZAK, Danuta PROSZAK-MIĄSIK, Krzysztof NOWAK: Wykorzystanie systemu free-coolingu w klimatyzacji

Sławomir RABCZAK, Danuta PROSZAK-MIĄSIK, Krzysztof NOWAK: Koncepcja pompy ciepła ze skraplaczem dwuczłonowym

Henryk RÓŻAŃSKI, Krzysztof JABŁOŃSKI: Technologie pozyskiwania biomasy leśnej na cele energetyczne

Elżbieta RYBAK-WILUSZ, Vyacheslav PISAREV, Paulina SAWICKA: Urządzenia zintegrowanych systemów zaopatrzenia w energię budynku zamieszkania zbiorowego

Adam RYBKA, Michał KRUPA: Kierunki projektowania niewielkich obiektów o funkcji teatralnej na przykładzie nowej siedziby Teatru Lalek w Rabce-Zdroju

Agata SIWIŃSKA: Wpływ wilgotności względnej powietrza na sorpcyjne zawilgocenie materiałów budowlanych 

Ryszard SKIBA, Teresa ZYCH: Nowoczesne materiały i technologie do wykonywania podłóg przemysłowych

Izabela SKRZYPCZAK, Lidia BUDA-OŻÓG, Marta SŁOWIK: Projektowanie elementów żelbetowych z założoną niezawodnością

Robert TOMASZEWSKI, Jan M. OLCHOWIK, Jerzy ADAMCZYK: Badania nad efektywnością konwersji fotowoltaicznej (PV)  dla warunków Lubelszczyzny

Henryk WACHTA, Krzysztof BARAN, Marcin LEŚKO: Iluminacyjne, bezprzewodowe oświetlenie dynamiczne

Anna ZASTAWNA-RUMIN, Kinga ZĘBALA: Izolacyjność akustyczna ścian w salkach do prób w szkole muzycznej

Agata ZDYB, Piotr LICHOGRAJ: Analiza morfologii elektrod stosowanych w barwnikowych ogniwach słonecznych

Kinga ZĘBALA: Kompensacja mocy biernej sposobem na obniżenie rachunków za energię elektryczną

Agnieszka ŻELAZNA, Agata ZDYB, Artur PAWŁOWSKI: Porównanie wybranych paneli fotowoltaicznych na podstawie bilansu materiałowo-energetycznego w ich cyklu życia