Strona: MMR-24-02 / Publishing House

MMR-24-02

MODERN MANAGEMENT REVIEW
MMR, vol. XXII, 24 (2/2017), April-June 2017

(p-ISSN 2300-6366), (e-ISSN 2353-0758)

Data udostępnienia w momencie opublikowania

Open Access CC BY-NC-ND 3.0 PL

Contents

Anna AUGUSTYŃSKA-PREJSNAR, Małgorzata ORMIAN, Grażyna GAJDEK: Opinia studentów na temat roli jakości mięsa kurcząt rzeźnych w ich decyzjach nabywczych
Marta BOROWSKA-STEFAŃSKA, Szymon WIŚNIEWSKI, Mădălina-Teodora ANDREI: The functioning of hospital emergency rooms in the Łódź region in the light of spatial analysis 
Radosław DROZD, Ryszard BIELSKI: Koncepcja logistycznego usprawnienia magazynu cross-dockowego przedsiębiorstwa X 
Tomasz GRZEGORCZYK, Robert GŁOWIŃSKI: Trends and strategies of patent exploitation – analysis of empirical data 
Hanna KRUK: Similarities between sustainable development and competitiveness of the regions – theoretical approach 
Ewa MAZUR-WIERZBICKA: Generation diversity in the employees' potential 
Romuald OGRODNIK, Zbigniew BURTAN, Mariusz KAPUSTA: Zagrożenia naturalne i techniczne wpływające na stan bezpieczeństwa pracy w polskich kopalniach odkrywkowych 
Stanisław J. RYSZ: Integracja informatyczna w obszarze zarządzania kryzysowego 
Marcin SONIEWICKI: Knowledge management, market orientation and competitiveness of service industry companies 
Dariusz TERENDIJ: Rentowność inwestycji w kapitał ludzki – paradoks szkolenia jako benefitu