Strona: RUTJEE-34-01 / Publishing House

RUTJEE-34-01

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ 292, Elektrotechnika 34
RUTJEE, t. XXIII, z. 34 (1/15), January-March 2015

(p-ISSN 0209-2662, e-ISSN 2300-6358)

Ostateczna wersja opublikowana – data udostępnienia w momencie opublikowania 29.05.2015.
Open Access CC BY-NC-ND 3.0 PL

 

Table of content

Tomasz DŁUGOSZ: Dokładność badań bioelektromagnetycznych – rola inżyniera w medycynie

Andrzej DUDZIAK, Tomasz BINKOWSKI: Badanie podstawowych charakterystyk modelu turbiny wiatrowej WindPitchTM

Wiesława MALSKA: Karty kontrolne Shewharta przy ocenie liczbowej w programie STATISTICA  

Wiesława MALSKA, Henryk WACHTA: Zastosowanie dekompozycji sezonowej (Census 1) w analizie szeregów czasowych i prognozowania w energetyce 

Karolina MICAŁ, Lúbomir BEŇA, Henryk WACHTA: Wpływ metod oświetlania wnętrz na poziom równomierności oświetlenia płaszczyzny pracy wzrokowej 

Paulina RYDZ, Lúbomir BEŇA, Henryk WACHTA: Wspomagane komputerowo projektowanie oświetlenia drogowego

Statistics (unique pageviews): 1Unikalne odsłony z okresu 2022.05.26 - 2024.05.26
Liczba wizyt uwzględniających tą stronę. Jeżeli strona odwiedzana była kilka razy podczas jednej wizyty, zostanie policzona tylko raz.