Strona: JCEEA-02-13 / Publishing House

JCEEA-02-13

JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE
JCEEA, t. XXX, z. 60 (2/13), April-June 2013

(p-ISSN 2300-5130), (e-ISSN 2300-8903)

 

Table of content

Maciej CWYL, Katarzyna OSTAPSKA, Lesław KWAŚNIEWSKI: Numeryczno-doświadczalna analiza nośności zakotwień cięgien stosowanych w metalowo-szklanych ścianach osłonowych

Tomasz DOMAŃSKI: Probabilistyczna ocena nośności łącznika w połączeniu zakładkowym, w klasie niezawodności RC3, w temperaturach normalnych i pożarowych

Marian A. GIŻEJOWSKI, Albashir Ali K. SALEH, Wioleta BARCEWICZ, Jacek UZIAK: Effect of postlimiting behaviour of isolated beam-to-column joints observed in force controlled experiments

Marian A. GIŻEJOWSKI, Aleksander SZWED, Albashir Ali K. SALEH, Wioleta BARCEWICZ: Joint moment-rotation characteristic in light of experimental simulations of frame column loss

Lukáš GÖDRICH, František WALD, Zdeněk SOKOL: To advanced modelling of end plate joints

Bronisław GOSOWSKI, Paweł LORKOWSKI, Michał REDECKI: Analiza węzłów świetlików hali wykonanych wadliwie oraz poprawnie z rur prostokątnych

Marcin GÓRSKI, Aleksander KOZŁOWSKI: Podatność podparcia płatwi na podporze a jej moment krytyczny

Paweł KAWECKI, Jan ŁAGUNA, Aleksander KOZŁOWSKI: Analiza nośności doczołowego styku belki dwuteowej z wieloma szeregami śrub

Paweł KAWECKI, Wojciech KAWECKI, Jan ŁAGUNA: Wykorzystanie właściwości połączeń płyt warstwowych na wkręty w obliczeniach współpracy poszycia z elementami konstrukcji

Paweł A. KRÓL, Magdalena PAPADOPOULOS-WOŹNIAK, Jarosław WÓJT: Badania podatnych węzłów zaczepowych rygiel-słup w stalowych regałach magazynowych wysokiego składowania

Witold KUCHARCZUK, Sławomir LABOCHA: Analiza nośności i sztywności belek zespolonych w zależności od stopnia zespolenia

Mariusz MAŚLAK, Małgorzata SNELA: Redystrybucja siły podłużnej w stalowym ryglu o narastającej w pożarze zdolności do wydłużenia

Krzysztof OSTROWSKI, Aleksander KOZŁOWSKI: Analiza długości współpracujących króćców teowych

Zdzisław PISAREK: Obliczanie doczołowych połączeń śrubowych zginanych ukośnie

Bogdan STANKIEWICZ: Parametryczna analiza podatności śrubowych styków doczołowych dwuteowych belek stalowych metodą elementów skończonych

Szymon SWIERCZYNA, Walter WUWER: Wstępne badania nośności na docisk zakładkowych połączeń na sworznie jednostronne

Elżbieta SZMIGIERA: Wpływ sposobu przekazywania obciążenia na nośność słupów  stalowo-betonowych

Lucjan ŚLĘCZKA: Zachowanie śrubowych węzłów doczołowych obciążonych w sposób powtarzalny

Izabela TYLEK, Krzysztof KUCHTA: Wpływ podatności węzłów na przechył zastępczy w pozasprężystej analizie szkieletów stalowych

Statistics (unique pageviews): 1Unikalne odsłony z okresu 2022.05.26 - 2024.05.26
Liczba wizyt uwzględniających tą stronę. Jeżeli strona odwiedzana była kilka razy podczas jednej wizyty, zostanie policzona tylko raz.